Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2M1903cd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat., II st., 2 rok, wykłady monograficzne
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe kursy matematyczne: analiza matematyczna (rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej i wielu zmiennych), algebra liniowa (macierze, przestrzenie liniowe, przekształcenia liniowe), wstęp do matematyki (logika i teori mnogości), rachunek prawdopodobieństwa, elementy topologii, analizy funkcjonalnej i geometrii (przestrzenie metryczne, przestrzeń Hilberta, geometria analityczna).

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładach - 45 godzin

Praca własna:

bieżące przygotowanie do zajęć - 30 godzin,

studiowanie literatury - 45 godzin,

przygotowanie do egzaminu - 30 godzin.

Łącznie 150 godzin (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Znajomość podstawowych terminów optymalizacyjnych.

W2. Znajomość podstawowej terminologii teorii gier.

W3. Znajomość podstawowej terminologii teorii punktów stałych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Wyznaczanie równowag i optimów w grach.

U2. Symulowanie rozwiązań z użyciem iteracji i komputera.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Rozumienie podstawowych dylematów społecznych modelowanych klasycznymi grami.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojeciami optymalizacjyjnymi, przede wszystkim związanymi z teroia gier oraz problematyką iteracji, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań do gier oraz roli geometrii dla zbieżnosci iteracji.

Pełny opis:

1. Równowagi Nasha i optima Pareto gier strategicznych; funkcja najlepszej odpowiedzi, strategia dominowana, strategia mieszana, transferowalność wypłat, skalaryzacja wektorfunkcji wypłat.

2. Duopol Cournota, model długiej ulicy Hotellinga.

3. Problem wyboru równowagi, koordynacji; paradoksy.

4. Dynamika najlepszej odpowiedzi, symulacje.

5. Przekształcenia wielowartosciowe.

6. Metryka Hausdorffa.

7. Przestrzenie Banacha.

5. Punkty stałe przekształceń na przestrzeniach Banacha.

6. Zbieżność iteracji do punktów stałych i równowag.

Literatura:

J. Watson "Strategia. Wprowadzenie do teorii gier" WNT

K. Goebel, W.A. Kirk "Zagadnienia metrycznej teorii punktów stałych"

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Kryteria:

niedostateczny - 0-24 pkt (0-49%)

dostateczny- 25-29 pkt (50-59%)

dostateczny plus- 30-34 pkt (60-69%)

dobry- 35-39 pkt (70-79%)

dobry plus- 40-44 pkt (80-89%)

bardzo dobry- 45-50 pts (90-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)