Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2PSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Mat+Fiz, II st, stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Inf, II st, stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Naucz. Mat, II st, stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach - 30h

Przygotowanie do zajęć i prezentacji - 30h

Efekty uczenia się - wiedza:

- Student zna podstawową terminologię używaną w psychologii i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

- Student ma elementarną wiedzę o miejscu psychologii w systemie nauk.

- Student posiada wiedzę na temat podstawowych zachowań ludzi.


Efekty uczenia się - umiejętności:

- Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych.

- Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę, zdobytą podczas zajęć, z zakresu psychologii.

- Student potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

- Student ma przekonanie o sensie, wartości oraz potrzebie podejmowania działań psychologicznych w środowisku społecznym.

- Student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Opis rozwoju psychologii i jej perspektyw badawczych. Wprowadzenie do mechanizmów zachowań ludzi.

Pełny opis:

1. Czym zajmuje się psychologia?

- sposoby uprawiania psychologii,

- psychologia a psychiatria,

- rodzaje badań psychologicznych,

- sześć podstawowych perspektyw badawczych w psychologii.

2. Rys historyczny psychologii.

3. Rozwój człowieka:

- podstawowe informacje dotyczące psychologii rozwojowej i psychologii różnic indywidualnych,

- wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na rozwój człowieka (geny vs. zachowanie),

- nauka o układzie nerwowym,

- jak mózg generuje zachowanie i procesy umysłowe?

3. Motywacja i uczenie się:

- Po co nam i skąd się biorą emocje?

- inteligencja emocjonalna,

- motywacja,

- psychologia poznawcza a uczenie się,

- procesy poznawcze.

4. Psychologia osobowości i psychologia społeczna.

Literatura:

Gasiul H. (2012), Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa.

Gyani A., Shafran R., Myles P., Rose S. (2014), The gap between science and practice: How therapists make their clinical decisions Behavior Terapy, t. 45, nr 2, s. 199-211.

Pasztak-Opiłka A. (red. n.) (2016), O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Pąchalska M., Kaczmarek B. L. J., Kropotov J. D. (2014), Neuropsychologia kliniczna. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau J. (2006), Psychologia różnic indywidualnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Tavris C., Wade C. (1999), Psychologia. Podejście oraz koncepcje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Zimbardo P. G., Gerrig R. J. (2012), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V. (2010), Psychologia. Kluczowe koncepcje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach oraz prezentacja na określony temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Trzcińska
Prowadzący grup: Emilia Trzcińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Trzcińska
Prowadzący grup: Emilia Trzcińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Trzcińska
Prowadzący grup: Emilia Trzcińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.