Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia eksploracji danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-MS1-NaEkDan Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Narzędzia eksploracji danych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Matematyka stosowana, 2 rok, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem.

Całkowity nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych (laboratorium): 30 godzin

Praca indywidualna uczestnika: 30 godzin

Samodzielne uczenie się i odrabianie zadań domowych: 15 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

NED_W1: Zna przynajmniej trzy programy służące do wykonywania analiz i obliczeń statystycznych. (K_W07)

NED_W2: Posiada podstawową wiedzę na temat pracy z różnymi zbiorami danych z wykorzystaniem wybranych pakietów statystycznych. (K_W05, K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

NED_U1: Potrafi wyszukać i wykorzystać w pracy i nauce dostępne darmowe oprogramowanie statystyczne. (K_U02, K_U03)

NED_U2: Potrafi importować, formatować i przekształcać zbiory danych na potrzeby wybranego oprogramowania. (K_U03)

NED_U3: Posiada umiejętność graficznej prezentacji danych na odpowiednich wykresach. (K_U02, K_U03)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

NED_K1: Myśli twórczo, właściwie posługuje się terminologią fachową. (K_K04)

NED_K2: Potrafi pozyskać informacje z literatury, Internetu oraz umiejętnie korzystać z plików pomocy dostarczonych do wybranych pakietów statystycznych. (K_K04)


Metody dydaktyczne:

laboratoryjna

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami pracy

w programach i pakietach statystycznych, wspomagających pracę matematyka.

Pełny opis:

1. Zapoznanie z popularnymi narzędziami służącymi do analiz

i obliczeń statystycznych.

2. Tworzenie zbiorów danych, praca z przykładowymi zbiorami danych.

3. Import zbiorów danych z plików różnych formatów.

4. Transformacje zmiennych

a. przekształcanie,

b. rekodowanie.

5. Przekształcanie zbiorów danych

a. restrukturyzacja danych,

b. kategoryzacja danych,

c. agregacja danych,

d. łączenie danych,

e. wybór obserwacji, sortowanie, replikacja,

f. analiza danych w podgrupach.

6. Wizualizacja danych na wykresach.

7. Elementy języka poleceń (komendy) w IBM SPSS Statistics.

8. Struktury danych w R: wektory, macierze, listy, ramki danych.

9. Praca z pakietami R: instalacja, ładowanie do pamięci.

10. Elementy programistyczne w R:

a. funkcje,

b. pętle,

c. instrukcje warunkowe.

Powyższe tematy będą realizowane w oparciu o co najmniej dwa narzędzia typu open source, w tym: środowisko programistyczne R (tematy nr 1-6, 8-10), narzędzie z interfejsem opartym na przepływach zbudowanych z użyciem węzłów np. KNIME, RapidMiner, (tematy nr 1-6) oraz jedno narzędzie komercyjne, np. IBM SPSS Statistics (tematy nr 1-7), służące do wykonywania analiz i obliczeń statystycznych.

Literatura:

Przemysław Biecek, Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2011.

Joseph Adler, R in a Nutshell, O’Reilly Media, 2009.

Knime Online Self-Training: https://www.knime.org/knime-online-self-training, data dostępu: 02.02.2017 r.

Learn RapidMiner: https://rapidminer.com/getting-started-central/, data dostępu: 02.02.2017 r.

Jarosław Górniak, Janusz Wachnicki, Pierwsze kroki w analizie danych. SPSS Polska Sp. z o. o., Kraków, 2004 .

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, wykonywanie zadań domowych, kolokwium sprawdzające następujące efekty kształcenia: NED_W1, NED_W2, NED_U1-NED_U3, NED_K1, NED_K2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Goroncy
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Goroncy
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Goroncy
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone zdalnie za pomocą Moodle oraz Big Blue Button.

Oprogramowanie konieczne do pracy na zajęciach:

1. PS IMAGO PRO (licencja UMK)

2. środowisko R (https://www.r-project.org/)

3. KNIME (https://www.knime.com/)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Goroncy
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone zdalnie za pomocą Moodle oraz Big Blue Button.

Oprogramowanie konieczne do pracy na zajęciach:

1. PS IMAGO PRO (licencja UMK)

2. środowisko R (https://www.r-project.org/)

3. KNIME (https://www.knime.com/)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.