Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikt i kooperacja - matematyka podejmowania decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-OG-KIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Konflikt i kooperacja - matematyka podejmowania decyzji
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna kultura matematyczna na poziomie wymaganym na egzaminie maturalnym z matematyki. Analiza niektórych przykładów wymagać będzie zastosowania metod rachunku różniczkowego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 30 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- studiowanie zaleconej literatury i analiza przykładów- 15 godzin

- przygotowanie do egzaminu – 15 godzin


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i faktów teorii gier.

Opisuje najważniejsze zastosowania teorii gier na przykładach z nauk społecznych.

Charakteryzuje i klasyfikuje proste modele teorii gier.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Wykorzystuje aparat teorii gier przy opisie i analizie prostych modeli występujących w naukach społecznych. Rozpoznaje w prostych przykładach typy zagadnień z teorii gier i stosuje koncepcje tej teorii do ich analizy.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość znaczenia metod matematycznych w modelowaniu i opisie oraz zrozumieniu zjawisk społecznych i ekonomicznych.

Docenia rolę komunikatywnego i odpowiedzialnego społecznie prezentowania wniosków z matematycznej analizy procesów społecznych i ekonomicznych.


Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia i metody teorii gier do analizy sytuacji, w których występuje równocześnie konflikt interesów i możliwość kooperacji. Przedstawione koncepcje teorii gier będą prezentowane przy zastosowaniu możliwie prostego aparatu matematycznego. Problemy będą licznie reprezentowane na przykładach.

Pełny opis:

1. Motywacje: historyczne, filozoficzne i ekonomiczne.

2. Podstawowe składowe i założenia teorii gier: użyteczność, informacja, drzewa i macierze, Dylemat Więźnia, koncepcje równowagi, doskonałość, efektywność.

3.Niepewność, ryzyko, strategie mieszane.

4. Powtarzanie gry.

5. Gry ewolucyjne, strategie ewolucyjnie stabilne.

6. Gry koalicyjne, wartość Shapley’a, „nucleolus”.

7. Optymalny dobór partnerów.

Literatura:

1. M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006

2. D. Ross, Game theory, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 1997

3. H. D. Kuhn, Classics in game theory, Princeton University Press, 1997

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin testowy.

Kryteria oceniania:

wymagany próg na ocenę dostateczną – 50 %, dostateczny plus 60 %, dobry - 70 %, dobry plus -80%, bardzo dobry-90 %.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Plaskacz
Prowadzący grup: Sławomir Plaskacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Plaskacz
Prowadzący grup: Sławomir Plaskacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Plaskacz
Prowadzący grup: Sławomir Plaskacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.