Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy matematyki - więcej pytań niż odpowiedzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-OG-PMAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy matematyki - więcej pytań niż odpowiedzi
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

uczestnictwo w wykładzie - 30 godz. Samodzielne przygotowanie eseju zaliczeniowego - (opracowanie koncepcji, zebranie i analiza literatury, przygotowanie eseju ( w tym konsultacje z wykładowcą) - 20 godz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstaw współczesnej matematyki w sposób poglądowy, nie wymagający od słuchaczy głębszego przygotowania matematycznego. Równolegle przedstawianie założeń matematyki teoriomnogościowej i matematyki konstruktywnej pozwala przedstawić liczne dylematy i różne sposoby ich rozstrzygnięcia.

Pełny opis:

Kolejne wykłady dotyczą wybranych podstawowych problemów matematyki i przedstawienie alternatywnych sposobów ich rozwiązywania. Lista pytań-problemów:

1. Dlaczego Kopernik wielkim uczonym był? (wykład rocznicowy)

2. Czy nieskończoność istnieje?

3. Czy liczby rzeczywiste są rzeczywiste?

4. Co to jest przestrzeń? (dlaczego umiemy tylko dodawać i mnożyć)

5. Czy matematyka jest logiczną koniecznością a matematyk odkrywcą (a może wynalazcą)?

6. Czy matematyka jest grą językową?

7. Czy twierdzenia Godla to katastrofa?

8. Czy komputer wszystko może? (skąd wie, że 2+2 to 4?)

9. Czy teoria mnogości ma sens?

10. Czy jest tylko jedna logika?

11. Czy istnieje matematyka poza teoria mnogości?

Literatura:

Podstawowa: Skrypt do wykładu, który będzie udostępniony słuchaczom na stronie internetowej wykładu.

Tamże liczne materiały uzupełniające (eseje, wyselekcjonowane prace naukowe,itp.) i spis zalecanej literatury

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Kryteria: 1.Obecność na zajęciach. Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności nie większa niz 2.

2. Wypełnienie testów i realizacja zadań zlecanych za pośrednictwem strony internetowej przedmiotu.

3. Zaliczenie: rozmowa na wybrany wcześniej przez temat związany z wykladem i/lub napisanie pracy zaliczeniowej (konieczne przy ubieganiu się o ocenę wieksza niż 4.0)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Jarzembski
Prowadzący grup: Grzegorz Jarzembski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Jarzembski
Prowadzący grup: Grzegorz Jarzembski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Jarzembski
Prowadzący grup: Grzegorz Jarzembski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Jarzembski
Prowadzący grup: Grzegorz Jarzembski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Jarzembski, Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Grzegorz Jarzembski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Jarzembski, Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Grzegorz Jarzembski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)