Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka dla informatyków II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiMAT2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Matematyka dla informatyków II
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 2 rok, nst.
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Matematyka dla informatyków I

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. – konwersatorium,

90 godz. – praca własna – bieżące przygotowanie do zajęć,

40 godz. – praca własna – studiowanie literatury,

40 godz. – praca własna – przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu,

RAZEM: 200 godz.

8 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


W1. Zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej (K_W01).


W2. Opisuje analitycznie proste obiekty geometryczne - prosta, okrąg,

elipsa (K_W01).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


U1. Wykorzystuje twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej do poszukiwania ekstremów lokalnych i globalnych oraz badania przebiegu funkcji (K_U01).

U2. Potrafi obliczać proste całki jednej zmiennej i stosować rachunek całkowy do wyznaczania pól (K_U01).


U3. Przedstawia w układzie współrzędnych obiekty geometryczne opisane

równaniami analitycznymi, wykonuje działania na wektorach, w

szczególności iloczyn skalarny i wektorowy (K_U01).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


K1. Potrafi myśleć analitycznie; świadomie prowadzi proste rozumowania matematyczne zgodne z zasadami logiki ( K_K03).

K2. Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegóły; jest systematyczny ( K_K04).

K3. Dostrzega przydatność matematyki w rozwiązywaniu problemów informatycznych i podnoszeniu kompetencji zawodowych (K_K02, K_K03).

K4. Pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów (K_K08).


Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład konwersatoryjny

Metody poszukujące – ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie matematyki, obejmującej elementy analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i geometrii analitycznej. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia, które będą później wykorzystywane na zajęciach informatycznych objętych programem studiów.

Pełny opis:

Elementy analizy matematycznej: granica ciągu liczbowego (ciągi zbieżne, rozbieżne do nieskończoności, liczba e); granica i ciągłość funkcji; pochodna funkcji w punkcie, interpretacja geometryczna i fizyczna; własności funkcji pochodnej (pochodna sumy, iloczynu, ilorazu funkcji, pochodna funkcji złożonej); zastosowania pochodnej do wyznaczania ekstremów; funkcja pierwotna (definicja, podstawowe własności, całkowanie przez części i przez podstawienie); całka oznaczona (definicja, interpretacja geometryczna, zastosowanie do obliczania pól).

Elementy geometrii analitycznej: równanie prostej (kierunkowe, ogólne, parametryczne), równanie prostej przechodzącej przez zadane punkty; odległość punktu od prostej, wzajemne położenie prostych; równanie okręgu i elipsy; wektory, wektory normalne, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, zastosowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Górniewicz, R.S. Ingarden, Analiza matematyczna dla fizyków, tom 1, Wydawnictwo UMK, Toruń, 1995.

2. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław (wiele wydań).

Literatura uzupełniająca:

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analaiza matematyczna 1, Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS (wiele wydań).

Zbiory zadań:

1. J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT, Warszawa, (wiele wydań).

2. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analaiza matematyczna 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław (wiele wydań).

3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław (wiele wydań).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Skiba
Prowadzący grup: Wojciech Bułatek, Robert Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Skiba
Prowadzący grup: Robert Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Skiba
Prowadzący grup: Robert Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Uwagi:

Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem platformy Micorsoft Teams. Zaliczenie odbędzie się w sposób tradycyjny lub zdalny w zależności od sytuacji epidemicznej. Dodatkowych informacji można uzyskać po napisaniu zapytania na adres mailowy: robert.skiba@mat.umk.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Skiba
Prowadzący grup: Adrian Falkowski, Robert Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.