Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiPR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Programowanie II
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 2 rok, nst.
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- Umiejętność programowania w języku C/C++.

- Podstawowa wiedza na temat programowania obiektowego

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Uczestnictwo w wykładzie – 15 godzin

2) Uczestnictwo w laboratorium – 25 godzin

a. Przygotowanie zadań zleconych – 40 godzin

b. Przygotowanie do zajęć – 40 godzin

3) Przygotowanie do egzaminu – 20 godzin

4) Przygotowanie projektu zaliczeniowego – 40 godzin

5) Studiowanie literatury – 20 godzin


RAZEM: 200 godzin

8 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


W1: zna podstawowe konstrukcje programistyczne oraz pojęcia składni i semantyki języka Java (K_W03)


W2: ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania (wzorce projektowe, architektura oprogramowania, analiza i projektowanie obiektowe), wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania (K_W11)


W3: zna metody projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas) (K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


U1: potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym (K_U05)

U2: projektuje, analizuje pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne i struktur danych (K_U07)

U3: posiada umiejętność tworzenia prostych, bezpiecznych aplikacji internetowych z wykorzystaniem baz danych (K_U14)

U4: potrafi zaprojektować wygodny interfejs użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych (K_U15)

U5: potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (K_U16)

U6: projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową (K_U22)

U7: tworzy, ocenia i realizuje plan testowania oprogramowania (K_U26)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


K1: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań (K_K02)

K2: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki (K_K03)

K3: W pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (K_K07)


Metody dydaktyczne:

1. Wykład

2. Laboratoria przy komputerach.

3. Prace domowe i projekt zaliczeniowy.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku informatyka. Celem zajęć jest zapoznanie z nowoczesnymi metodami i technikami programowania obiektowego na przykładzie języka Java. Po ukończeniu przedmiotu student powinien posiadać wystarczająca wiedzę i umiejętności pozwalające na tworzenie aplikacji w ramach Java SE.

Pełny opis:

Wprowadzenie do platformy Java.

Podstawy syntaktyki i konstrukcji obiektowych.

Narzędzia pomocnicze.

Wyjątki.

Dziedziczenie, polimorfizm.

Interfejsy, klasy abstrakcyjne, wewnętrzne, zagnieżdżone i anonimowe.

Strumienie i wyrażenia lambda.

Przegląd podstawowych API: kolekcje, pliki, IO, Properties, czas i data.

Wątki.

JavaFX.

JDBC i JPA.

Android.

Podstawy programowania sieciowego i obsługa komunikacji sieciowej.

Literatura:

1. Thinking in Java, Bruce Eckel - wydanie najnowsze

2. Dokumentacje dla Java SKD.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium: projekty i zadania

Wykład: egzamin

Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez przedstawienie projektu programistycznego wykonanego samodzielnie w Języku Java oraz poprawne jego zaprezentowanie i odpowiedź na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gogolińska, Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Dariusz Borkowski, Anna Gogolińska, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gogolińska, Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Anna Gogolińska, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gogolińska
Prowadzący grup: Anna Gogolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gogolińska
Prowadzący grup: Anna Gogolińska, Dawid Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.