Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie w działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-KomwDzGo Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie w działalności gospodarczej
Jednostka: Katedra Ekonomii
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak szczególnych wymagań wstępnych

Całkowity nakład pracy studenta:

Ćwiczenia 30 godz, konsultacje również elektroniczne – 12 godz. , przygotowanie prezentacji 8 godzin, przygotowanie prezentacji nt. metodologii 10 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W_1 student potrafi zdefiniować podstawowe formy komunikacji międzyludzkiej i społecznej;

W2- student ma podstawową wiedzę na temat zasad poznania naukowego, kryteriów prawdy oraz koncepcji epistemologicznych, głównie w naukach empirycznych, w tym ekonomii - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student przygotowuje prezentację na temat komunikacji w biznesie – K_U09

U2: Student opracowuje podstawowe formy dokumentu pisemnego – K_U09

U3 - student nabywa elementarne umiejętności analizy i oceny stanu wiedzy poszczególnych nauk -K_U01


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student przekazuje zdobytą wiedzę w formie jasnej, precyzyjnej i komunikatywnej wypowiedzi - K_K03

K2: Student widzi potrzebę ciągłego rozwoju - K_K01


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami skutecznego komunikowania się. Retoryczne kompetencje, umiejętności argumentowania oraz aktywnego słuchania umożliwiają przekonanie do własnych racji przy utrzymaniu dobrych relacji z partnerem rozmowy.

Pełny opis:

1. Problem asertywności; W1

2. Zasady dobrych wystąpień; U1

3. Geneza i rozwój komunikacji gospodarczej. Elementy teorii komunikacji gospodarczej. Wymiary komunikowania w organizacji; W1

4. Proces komunikowania się, komponenty procesu, motywy i funkcje,W1

5. Komunikacja interpersonalna, grupowa i publiczna. Komunikacja werbalna, funkcje komunikowania, znaczenie komunikowania w działalności gospodarczej, W1

6. Komunikowanie pozawerbalne,W1,

7. Komunikowanie pisemne,U2

8. Komunikowanie publiczne - zebrania -U1

9. Bariery komunikowania, W1, U1, U2, K1K2

10. Zasady skutecznego porozumiewania się. -U1, U2, K1, K2

11.Zasady poznania naukowego W2, U3

Literatura:

J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Astum Wrocław 2008.

E. Griffin - Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

A.Chalmers - Czym jest to co zwiemy nauką

Metody i kryteria oceniania:

W1 – kolokwium +, udział w dyskusji,++

W2 - prezentacja na temat metodologii +++

U1 - prezentacje,+++

U2 – referat+, esej+, projekt+,

U3 - prezentacja na temat metodologii +++

K1 – prezentacja,+++

K2- udział w dyskusji +++,

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zysnarska
Prowadzący grup: Ewa Zysnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zysnarska
Prowadzący grup: Ewa Zysnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zysnarska
Prowadzący grup: Ewa Zysnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych - prezentacji

Pełny opis:

Każde ćwiczenia, z wyjątkiem pierwszych i ostatnich, rozpoczynają się od wystąpień studentów na podstawie książki A. Chalmersa, Czym jest to co zwiemy nauką. Ponadto są realizowane następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie, zasady tworzenia wystąpień publicznych, kryteria oceny wystąpień,

2. Problemy asertywności a zasady komunikowania

3. Aktywne słuchanie – parafrazowanie

4. Cel komunikowania i stosowanie pytań

5. Problemy komunikacji pozawerbalnej

6. Krótkie tzw. minutowe prezentacje

7. Bariery w komunikacji

8. Podsumowanie

Literatura:

A.Chalmers - Czym jest to co zwiemy nauką

J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Astum Wrocław 2008.

Uwagi:

zmiana efektów kształcenia:

U1: Student przygotowuje prezentację z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych – K_U09

U2 - Student nabywa elementarne umiejętności analizy i oceny stanu wiedzy poszczególnych nauk, Student przekazuje zdobytą wiedzę w formie jasnej, precyzyjnej i komunikatywnej wypowiedzi -K_U12

U3 – Student potrafi dążyć do rozwoju i jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i rozumie potrzebę dalszego kształcenia – K_U13

K1: Student pracuje systematycznie, realizuje założone cele i dotrzymuje terminów K_K0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jagielski
Prowadzący grup: Michał Jagielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych - prezentacji

Pełny opis:

Każde ćwiczenia, z wyjątkiem pierwszych i ostatnich, rozpoczynają się od wystąpień studentów na podstawie książki A. Chalmersa, Czym jest to co zwiemy nauką. Ponadto są realizowane następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie, zasady tworzenia wystąpień publicznych, kryteria oceny wystąpień,

2. Problemy asertywności a zasady komunikowania

3. Aktywne słuchanie – parafrazowanie

4. Cel komunikowania i stosowanie pytań

5. Problemy komunikacji pozawerbalnej

6. Krótkie tzw. minutowe prezentacje

7. Bariery w komunikacji

8. Podsumowanie

Literatura:

A.Chalmers - Czym jest to co zwiemy nauką

J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Astum Wrocław 2008.

Uwagi:

zmiana efektów kształcenia:

U1: Student przygotowuje prezentację z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych – K_U09

U2 - Student nabywa elementarne umiejętności analizy i oceny stanu wiedzy poszczególnych nauk, Student przekazuje zdobytą wiedzę w formie jasnej, precyzyjnej i komunikatywnej wypowiedzi -K_U12

U3 – Student potrafi dążyć do rozwoju i jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i rozumie potrzebę dalszego kształcenia – K_U13

K1: Student pracuje systematycznie, realizuje założone cele i dotrzymuje terminów K_K0

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.