Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-MikroI Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia I
Jednostka: Katedra Ekonomii
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przygotowanie matematyczne w zakresie:

• działania na zbiorach

• prawa dotyczące rachunku zbiorów

• przebieg zmienności funkcji

• pochodne

• ekstrema funkcji i warunki istnienia ekstremum

• podstawy trygonometrii

• podstawowe prawa logiki


Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin pracy z nauczycielami - 2 pkt. ECTS

60 godzin pracy własnej studenta (literatura, przygotowanie prezentacji) - 2 pkt. ECTS

30 godzin - przygotowanie do ćwiczeń i kolokwiów - 1 pkt. ECTS

30 godzin - przygotowanie do egzaminu - 1 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- ma wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, podstaw gospodarki rynkowej, elastyczności popytu i podaży, zachowań konsumentów, przedsiębiorstwa i jego działalności K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W08

W2 - ma wiedzę z zakresu funkcji produkcji, rynków czynników produkcji, zależności pomiędzy zjawiskami K_W06, K_W011


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1- umie właściwie wykorzystać metody i narzędzia w mikroekonomii - K_U01, K_U03, K_U09, K_U013

U2 - potrafi prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi K_U04, K_U06,

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - analityczne myślenie charaterystyczne dla studenta K_K01

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint.

2. Wykład z elementami dyskusji moderowanej.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Najważniejsze zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia prawa ekonomiczne

2. Struktury rynkowe

3. Rodzaje czynników produkcji

4. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do mikroekonomii

- przedmiot ekonomii,

- ekonomia pozytywna i normatywna,

- metoda ekonomii,

- prawa i teorie ekonomiczne,

- główne nurty ekonomii,

- metoda mnożników Langrange'a jako sposób wyznaczania optimum warunkowego.

2. Podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne

- rynek jako mechanizm regulacji,

- podmioty gospodarki rynkowej,

- popyt, prawo popytu, czynniki wpływające na popyt, elastyczność popytu,

- podaż, prawo podaży, czynniki określające podaż, elastyczność podaży

- pieniądz w gospodarce rynkowej,

- pojęcie, rodzaje i funkcje cen,

- definicje pojęcia równowagi, prostokąt Edgewortha, optymalność w rozumieniu Pareta, Prawo Walrasa, ceny relatywne, równowaga ogólna a równowagi cząstkowe, równowaga a efektywność, pierwsze i drugie twierdzenie dobrobytu,

- rynkowe procesy dostosowawcze: równowaga rynkowa, model pajęczyny.

3. Rzadkość i możliwości produkcyjne

- implikacje rzadkości,

- krzywa możliwości produkcyjnych,

- główne dylematy wyboru w gospodarce.

4. Teoria wyboru konsumenta

- ograniczenia budżetowe,

- potrzeby i preferencje konsumentów,

- równowaga konsumenta.

5. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący

- alternatywne teorie przedsiębiorstwa,

- przedsiębiorstwo i jego funkcje w gospodarce.

Literatura:

Mikroekonomia. Pojęcia.Przedmiot. Ewolucja, red. G. Wolska, PTE, Warszawa 2014.

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia – mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997.

P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia tom 1, PWN, Warszawa 2004.

D. Laidler, S. Estrin, Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - Egzamin pisemny- W1

Ćwiczenia - Pisemne kolokwium lub zaliczenie ustne - U1

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Balcerzak
Prowadzący grup: Adam Balcerzak, Ilona Pietryka, Maciej Ryczkowski, Małgorzata Szczepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Balcerzak
Prowadzący grup: Ilona Pietryka, Małgorzata Szczepaniak, Grażyna Wolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wolska
Prowadzący grup: Adam Balcerzak, Anna Piotrowska, Małgorzata Szczepaniak, Grażyna Wolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wolska
Prowadzący grup: Anna Forney, Maciej Gałecki, Małgorzata Szczepaniak, Grażyna Wolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.