Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne techniki uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-NowTechU Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne techniki uczenia się
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 15godz. wykładu.

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 5 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 5 godz.


Razem nakład pracy studenta 25 godzinEfekty uczenia się - umiejętności:

K1. Student potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę z różnych przedmiotów stosując technikę mindmapingu oraz wybrane techniki zapamiętywania - K_U13.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami ćwiczeń warsztatowych dot. stosowania techniki mindmappingu, technik zapamiętywania i kinezjologii edukacyjnej. Wykład wspomagany jest prezentacjami komputerowymi wykorzystującymi metodę mindmappingu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje techniki zaangażowanego notowania i twórczego myślenia oraz techniki zapamiętywania.

AACSB:

Cel: Wykorzystuje techniki zaangażowanego notowania i twórczego myślenia oraz techniki zapamiętywania

Pełny opis:

Wykład ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu metod uczenia się. Na początku studenci poznają technikę zaangażowanego notowania i twórczego myślenia, tj. mindmapping, a także strategie czytania. Dalej wprowadzane są metody zapamiętywania. Następnie prezentowane są zasady ustalania indywidualnego stylu uczenia się. Jako uzupełnienie powyższych zagadnień prezentowane są elementy kinezjologii edukacyjnej, w tym żonglowania. Studenci poznają też sposoby budowania pozytywnego nastawienia do nauki.

1. Główne funkcje mózgu i ich znaczenie dla procesu uczenia się. Ćwiczenia na synchronizację pracy półkul mózgowych - K1.

2. Technika mindmappingu - technika notowania i twórczego myślenia (główne zasady tworzenia map myśli, tworzenie własnej mapy myśli, stosowanie mindmpingu w pracy z tekstem). Strategie zaangażowanego czytania - K1.

3. Techniki zapamiętywania (prawa pamięci, etapy zapamiętywania, metoda łańcuchowa, metoda obrazkowa) - K1.

4. Style uczenia się (system reprezentacji sensorycznej, dominacja półkulowa, typy inteligencji) - K1.

5. Motywacja w procesie uczenia się - K1.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szurawski, M., Pamięć. Trening interaktywny, Wydawnictwo Aha, Łódź 2006.

2. Buzan, T., Mapy twoich myśli, Wydawnictwo Aha, Łódź 2007.

Literautra uzupełniająca:

1. Rose, C., Nicholl, M.J., Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku, Oficyna Wydawnicza LOGOS, Warszawa 2003.

2. Szurawski, M., Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski, Wydawnictwo Aha, Łódź 2008.

3. Szurawski, M., Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski, Wydawnictwo Aha, Łódź 2009.

4. Buzan, T., Podręcznik szybkiego czytania, Wydawnictwo Ravi, Łódź 2003.

5. Buzan, T., Genialna pamięć, Wydawnictwo Aha, Łódź 2007.

6. G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2000.

Metody i kryteria oceniania:

K1 - przygotowanie dwóch map myśli do tematów: 1) wizja mojego życia w perspektywie 20 lat, 2) treść wybranego przedmiotu ze studiów - +++

K1 - strategia rozwiązywania niestandardowych zadań (wyzwań) ++

K1 - stosowanie technik zapamietywania ++

Zaliczenie obejmujące stosowanie metody mindmapingu i technik zapamiętywania, a także strategii podejmowaniu wyzwań oraz niestandardowych zadań na przykładzie żonglowania.

Kryteria oceniania:

1. Zastosowanie metody mindmappingu.

2. Zastosowanie technik zapamiętywania.

3. Żonglowanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Piłatowska
Prowadzący grup: Mariola Piłatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Piłatowska
Prowadzący grup: Mariola Piłatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Piłatowska
Prowadzący grup: Mariola Piłatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Piłatowska
Prowadzący grup: Mariola Piłatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.