Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy filozofii i metodologii nauk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-PodFiMeN Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Podstawy filozofii i metodologii nauk
Jednostka: Katedra Ekonomii
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pożądana jest znajomość elementarnych problemów ontologii i epistemologii w historii myśli filozoficznej

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin zajęć wykładowych

14 godzin pracy własnej studenta

1 godzina na sprawdzenie wiedzy z podstaw filozofii nauki

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- student ma podstawową wiedzę na temat zasad poznania naukowego, kryteriów prawdy oraz koncepcji epistemologicznych, głównie w naukach empirycznych, w tym ekonomii.

K_W06 - student zna koncepcje i sposoby oceny teorii ekonomicznych z punktu widzenia współczesnej epistemologii i stosowanych kryteriów prawdy.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student nabywa elementarne umiejętności analizy i oceny stanu wiedzy poszczególnych nauk,

K_U01 - student potrafi dobrać i ocenić procedurę badawczą w w naukach społecznych, w szczególności w ekonomii, z punktu widzenia opracowanych na gruncie współczesnej metodologii standardów naukowości.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy ze współczesnej filozofii i metodologii nauki. Głównym obiektem zainteresowań są nauki empiryczne, w tym ekonomia. Na przykładzie tej dyscypliny naukowej przedstawiane są najważniejsze koncepcje epistemologiczne we współczesnej nauce, a więc indukcjonizm, falsyfikacjonizm, koncepcja paradygmatów Kuhna oraz programów badawczych Lakatosa

Pełny opis:

1. Definicje nauki i wiedzy naukowej. Wiedza naukowa a wiedza potoczna.

2. Prawda w nauce (główne koncepcje prawdy w filozofii i ich waga dla oceny stopnia wiarygodności wiedzy).

3. Realizm poznawczy a instrumentalizm poznawczy.

4. Rola języka w poznaniu (główne założenia filozofii analitycznej).

5. Stanowisko krytycznego racjonalizmu i krytycznego empiryzmu a problem ograniczeń poznania.

6.Indukcjonizm

7. Falsyfikacjonizm

8. Koncepcja programów badawczych I.Lakatosa.

9. Koncepcja paradygmatów T. Kuhna.

10. Anarchizm poznawczy P. Fayerabenda.

11. Znaczenie głównych koncepcji epistemologicznych w praktyce badawczej ekonomistów

Literatura:

1. A. Chalmers, czym jest to, co zwiemy nauką, Wrocław 1993,.

2. Z. Chojnicki, Filozofia nauki. Orientacje, koncepcje, krytyki, Poznań 2000,

3. K. R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 2012,

4. J. Życiński, Świat matematyki i jej materialnych cieni, Kraków 2013i,

5. M. Dombrowski, Filozofia i nauka. Trudne związki. Metalmann-Witkiewicz-Gawecki, Toruń 2011,

6. R. Różdżewski, Filozofia a rzeczywistość. Spór o poznawalność świata, Kraków 2012,

7. M. Blaug, Metodologia ekonomii, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Boehlke, Ewa Zysnarska
Prowadzący grup: Jerzy Boehlke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Boehlke, Ewa Zysnarska
Prowadzący grup: Jerzy Boehlke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Boehlke, Ewa Zysnarska
Prowadzący grup: Jerzy Boehlke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Boehlke
Prowadzący grup: Jerzy Boehlke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.