Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E11-PodMakr Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii
Jednostka: Katedra Ekonomii
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student przystępujący do nauki makroekonomii powinien posiadać wiedzę z mikroekonomii oraz podstaw filozofii i metodologii nauk.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego 45 (30 godz. wykładu oraz 15 godz. ćwiczeń)

2.Praca indywidualna studenta (literatura, przygotowanie się do zajęć,pisanie referatów oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej. Przygotowanie się do kolokwiów - 75 godz.

3. Przygotowanie się do egzaminu pisemnego 45. Łącznie 120 godzin. Łącznie z pracą nauczycieli 165 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – absolwent zna makroekonomię na poziomie zaawansowanym - K_W05.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1- absolwent umie krytycznie analizować zjawiska społeczno-ekonomiczne oraz związki między nimi - K_U01

U2 - absolwent umie praktycznie wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów makroekonomicznych - K_U02.


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych w systemie PowerPoint. Ćwiczenia poświęcone są prawie w całości nabywaniu umiejętności w wykorzystywaniu teoretycznego dorobku z zakresu makroekonomii do rozwiązywania zadań i problemów opisujących pewne zjawiska z praktyki gospodarczej.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Makroekonomia jest działem ekonomii, który zajmuje się funkcjonowaniem gospodarki jako całości oraz agregatami makroekonomicznymi, takimi jak konsumpcja, inwestycje, handel zagraniczny itp.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Sprawy organizacyjne.

2. Podstawowe problemy makroekonomii - W1, U1, U2.

3. Rachunek dochodu narodowego - W1, U1, U2.

4. Produkcja i popyt globalny w prostym modelu keynesowskim - W1, U1, U2.

5. Mnożnik inwestycyjny i paradoks zapobiegliwości - W1, U1, U2.

6. Polityka fiskalna i handel zagraniczny - W1, U1, U2.

7. Pieniądz i system bankowy - W1, U1, U2.

8. Bank centralny i polityka monetarna - W1, U1, U2.

9. Polityka pieniężna i fiskalna w modelu keynesowskim - W1, U1, U2.

10. Model IS−LM - W1, U1, U2.

11. Podaż globalna w modelu klasycznym - W1, U1, U2.

12. Wstrząs podażowy i proces dostosowań w modelu klasycznym - W1, U1, U2.

13. Bezrobocie - W1, U1, U2.

14. Inflacja - W1, U1, U2.

15. Wybór między inflacją a bezrobociem - krzywe Phillipsa - W1, U1, U2.

Literatura:

Begg D., Varnesca G., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1−2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009.

Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Kamerschen D.R., McKenzie B.R., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991.

Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Chiang A.C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994.

Smith P., Begg D., Ekonomia. Zbiór zadań, t. 3, PWE, Warszawa 2006.

Papell D.H., Ćwiczenia z makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Goldberg L.S., Klein M.W., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Ćwiczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Metody i kryteria oceniania:

W1 - Egzamin pisemny +++

U1- Kolokwium++

U2- Kolokwium++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bochenek
Prowadzący grup: Andrzej Anszperger, Mirosław Bochenek, Ilona Pietryka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bochenek
Prowadzący grup: Mirosław Bochenek, Zdzisław Markuszewski, Ilona Pietryka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bochenek
Prowadzący grup: Mirosław Bochenek, Ilona Pietryka, Łukasz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.