Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka pieniężna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-0-PolPie Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0412) Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Nazwa przedmiotu: Polityka pieniężna
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://www.home.umk.pl/~robhuski/
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z przedmiotów Finanse, Finanse publiczne oraz Bankowość z I stopnia kierunku FiR.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

125 godz.:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz.

2. Praca indywidualna: 60 godz.

3. przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 35 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu - K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi analizować przyczyny i przebieg zjawisk finansowych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować - K_U02

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny/konwencjonalny

- wykład problemowy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Prezentacja funkcjonowania banku centralnego, kreowanego przez niego pieniądza oraz ich oddziaływania na rynki finansowe i gospodarkę realną.

Szczegółowa wiedza dotycząca wybranych procesów finansowych.

Student identyfikuje statyczne i dynamiczne relacje między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi.

Pełny opis:

Istota, ewolucja i współczesne formy pieniądza. Rynek pieniężny i walutowy a polityka pieniężna. Stopa procentowa w polityce pieniężnej.

Mechanizmy kreacji pieniądza oraz pomiar jego ilości.

Teorie popytu na pieniądz. Cele i instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego. Podstawy modelowe polityki pieniężnej w gospodarce zamkniętej.

Zagraniczne uwarunkowania polityki pieniężnej. Rozwinięcie modeli polityki pieniężnej w gospodarce otwartej. Podstawy polityki pieniężnej w unii walutowej.

Wszystkim zagadnieniom przypisane są efekty kształcenia W1, U1.

Literatura:

A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, PWN 2008.

Uzupełniająca:

A. Sławiński, Polityka pieniężna, C.H. Beck 2011.

M. Brzoza-Brzezina, Polska polityka pieniężna: badania teoretyczne i empiryczne, C.H. Beck 2011.

R. Poliński, Polityka pieniężna Polski: orientacje i uwarunkowania, Almamer 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych (opisowych) lub egzamin ustny (++). Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu: W1, U1

Sprawdzenie realizacji efektów:

"+++" w pełnym stopniu

"++" w dużym stopniu

"+" częściowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie wykładu może odbyć się również w formie zdalnej ustalonej z grupą przez prowadzącego.

Uwagi:

Zaliczenie wykładu może odbyć się również w formie zdalnej ustalonej z grupą przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie wykładu może odbyć się również w formie zdalnej ustalonej z grupą przez prowadzącego.

Uwagi:

Zaliczenie wykładu może odbyć się również w formie zdalnej ustalonej z grupą przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.