Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Relationship Banking

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-BU-RelBa Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Relationship Banking
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. bankowość i ubezpieczenia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu bankowości i rynku finansowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 15 godz. + 5 godz. konsultacje

2. praca indywidualna studenta: 35 godz.

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 20 godz.

Razem nakład pracy studenta: 75 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: identyfikacja podstawowych elementów oferty finansowej z uwzględnieniem ryzyka.

(Ma pogłębioną wiedzę na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym - K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi zintegrować podstawową ofertę dla klienta.

(Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych - K_U03)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii - K_K01)

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny

- wykład konwencjonalny

- wykład problemowy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów

Skrócony opis:

Idea bankowości relacyjnej wskazuje na nową formułę współpracy bank - klient we współczesnej i konkurencyjnej instytucji finansowej. Określa wzajemne oczekiwania obu stron transakcji. Wskazuje również na pewne możliwości jej realizacji. Szczególny sposób oferowania produktów i usług finansowych opartych na doradztwie finansowym również zaliczany jest do szerokiej tematyki Relationship Banking. W bankowości zaawansowanej ważne jest również wieloletnie planowanie finansowe w kontekście ryzyka finansowego.

Cel AACSB: Student opisuje produkty bankowe

Pełny opis:

1. Idea bankowości relacyjnej (W1)

2. Zakres współpracy bank - klient (W1)

3. Oferta produktów i usług (W1)

4. Oferta inwestycji alternatywnych (W1)

5. Planowanie finansowe (W1, U1)

6. Aspekt ryzyka (W1)

Literatura:

L. Dziawgo, Private Banking, WoltersKluwer, Kraków 2006.

M. Zaleska (red.), Bankowość, CH Beck, Warszawa 2013

portal internetowy: privatebanking.pl

Specjalistyczna prasa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub egzamin ustny. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu.

Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe.

W1 Egzamin +++

U1 Egzamin +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.