Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka w finansach i bankowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-IF-InfFB Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Informatyka w finansach i bankowości
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. inżynieria finansowa
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien znać podstawy arkusza kalkulacyjnego i baz danych w zakresie programu przedmiotu Technologie informacyjne

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 30 godzin ćwiczeń, 5 godzin konsultacji,

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - 40 godzin przygotowanie własne, rozwiązywanie zadanych problemów.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna narzędzia i systemy informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach i instytucjach - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi odpowiednio zagregować i zaprezentować w postaci czytelnych i atrakcyjnych wizualnie raportów dane i informacje potrzebne w procesach decyzyjnych - K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi pozyskać z różnych źródeł (arkuszy kalkulacyjnych, baz i hurtowni danych, Internetu) dane potrzebne do rozwiązania problemów z zakresu finansów i rachunkowości - K_K03

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone praktycznemu wykorzystaniu współczesnych narzędzi informatycznych do analizy i wizualizacji danych finansowych oraz do modelowania bankowych procesów biznesowych.

Pełny opis:

Ćwiczenia odbywają się w laboratorium komputerowym, z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, bazy danych, systemu Business Intelligence, systemu zarządzania procesami biznesowymi. Obejmują następujące zagadnienia:

1. Wykorzystanie tabel i wykresów przestawnych oraz narzędzi analizy warunkowejdo analizy danych finansowych U1, K1

2. Metody wizualizacji danych, kokpity informacyjne U1

3. Analiza danych z relacyjnej bazy danych: monitoring kredytowy W1, U1

4. Systemy Business Intelligence w bankowości i finansach - W1, U1, K1

a. Architektura hurtowni danych

b. Narzędzia analityczne hurtowni danych

c. Algorytmy Data Mining, wykorzystanie do: segmentacji rynku, analizy koszykowej, skoringu kredytowego, wykrywania nadużyć itp.)

5. Zarządzanie bankowymi procesami biznesowymi z wykorzystaniem systemu ADONIS - W1, U1

a. Standardy notacji dla modelowania procesów

b. Modelowanie procesu udzielania kredytu U1

c. Analiza, symulacja i ewaluacja procesu

Literatura:

M. Alexander, J. Walkenbach Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha, Helion 2011

W. Próchnicki Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży, Helion 2012

W. L. Winston Microsoft Excel 2010. Analiza i Modelowanie Danych Biznesowych, Microsoft Press 2011

D. Harts Office 2007 Business Intelligence, APN Promise, Warszawa 2008

A.Gospodarowicz (red) Technologie informatyczne w bankowości, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002

Metody i kryteria oceniania:

W1, U1: dwa kolokwia w laboratorium komputerowym polegające na rozwiązywaniu zadanych problemów +++ aktywność na zajęciach +

K1: kolokwium + aktywność na zajęciach w laboratorium ++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jaskólska
Prowadzący grup: Barbara Jaskólska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jaskólska
Prowadzący grup: Tomasz Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jaskólska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.