Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-IF-PodPr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. inżynieria finansowa
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zagadnień informatycznych. Obsługa komputera.


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (30 godz.):


- udział w ćwiczeniach – 30 godz.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):


- przygotowanie do zajęć – 5 godz.


- konsultacje – 5 godz.


Łącznie: 30 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


W1: Posiada podstawową wiedzę o programowaniu, zna zasady programowania strukturalnego K_W06


W2: Zna podstawowe konstrukcje programistyczne – K_W06


W3: Zna typy danych - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


U1: Tworzy logiczny kod programistyczny - K_U04


U2: Wykorzystuje funkcje i procedury standardowe języka programowania oraz definiuje własne – K_U04


U3: Pisze programy oparte na funkcjach wykonujące obliczenia oraz rozwiązujące problemy - K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


K1: Rozumie konieczność ciągłego dążenia do poszerzania własnej wiedzy i posiadanych umiejętności - K_K01


K2: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę oraz umiejętności - K_K06


K3: Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy algorytmiczne – K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot jest kursem, w którym student pozna podstawową wiedzę w zakresie programowania strukturalnego i zapozna się z możliwością wykorzystania jej w rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów i rachunkowości.

Pełny opis:

1. Języki programowania.

2. Algorytmy - wstęp. Pojęcie algorytmu, definicja algorytmu

3. Typy danych

4. Zmienne i stałe. Operacje arytmetyczne, logiczne i relacji, funkcje wbudowane. Instrukcje pisania na ekran i czytania z klawiatury właściwe dla języka.

5. Pętle oraz instrukcje warunkowe.

6. Definiowanie funkcji bezargumentowych oraz z argumentami.

7. Operacje na plikach (wczytywanie danych, zapis do pliku).

8. Operacje na tablicach.

9. Podstawy pisania programów (Zasady programowania strukturalnego).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. N. Wirth: Algorytmy + struktury danych = programy. WNT, Warszawa 1999

2. J. Grębosz, Symfonia C++ Standard, t.1, Edition 2000,

3. M. Dawson: Python dla każdego. Podstawy programowania. Wydanie III, Helion, Gliwice 2014

4. M. Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. P.Francuz, R. Mackiewicz: Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, KUL, 2007

2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa. 2011

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o:

- obecność (limit nieobecności nieusprawiedliwionych 2 h) – warunek konieczny do uzyskania oceny pozytywnej,

- aktywność na zajęciach i rozwiązywanie prostych zadań programistycznych (W1,W2,W3,U1, U2, U3, K1, K2, K3) - waga 0,2

- samodzielne przygotowanie i napisanie programu (temat zaproponowany przez prowadzącego lub przez studenta i zaakceptowany przez prowadzącego) - W1,W2,W3,U1, U2, U3 - waga 0,8

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną: 50 – 60 %

- dostateczną plus: 61 – 65 %

- dobrą: 66 – 75 %

- dobrą plus: 76 – 80 %

- bardzo dobrą: 81 – 100 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Markowski
Prowadzący grup: Grzegorz Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Markowski
Prowadzący grup: Grzegorz Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Markowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.