Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Portfel inwestycyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-IF-PorIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Portfel inwestycyjny
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. inżynieria finansowa
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

algebra macierzy,

statystyka opisowa (miary opisujące rozkład empiryczny),

analiza matematyczna (ekstremum funkcji),

Excel (funkcje tablicowe).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń, 5 godz. konsultacji

Praca indywidualna studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 50 godz.

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 65 godz.

Razem nakład pracy studenta 150 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

(od 2019/2020) W1. Zna i rozumie nowoczesne metody i narzędzia analizowania oraz prognozowania finansowego, a także prawidłowości nimi rządzące (K_W04).(do 2018/2019 roku) W1. Zna i rozumie nowoczesne metody i narzędzia analizowania oraz prognozowania finansowych szeregów czasowych (K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(od 2019/2020) U1. Potrafi prognozować i modelować złożone zjawiska finansowe, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych (K_U04).


(do 2018/2019) U1. Potrafi praktycznie wykorzystać zaawansowane metody ekonometryczne do analizy portfela, pomiaru ryzyka i zabezpieczeń (K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(od 2019/2020) K1. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii (K_K01).


(do 2018/2019) K1. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii (K_K03)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom niezbędnej wiedzy dotyczącej tworzenia, analizowania, zarządzania i kontroli portfeli inwestycyjnych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Charakterystyka inwestycji

a) Główne cechy inwestycji (pojęcia stopy zwrotu i ryzyka)

b) Miary ryzyka wynikające z rozkładu statystycznego zmiennej ryzyka

c) Elementy zarządzania portfelem inwestycyjnym

2. Dobór aktywów do portfela

a) Dominacje stochastyczne

3. Analiza portfela w zakresie średniej i wariancji

a) Dywersyfikacja Markowitza

b) Teoria portfela z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka (linia rynku kapitałowego, portfel rynkowy)

c) Koszty transakcyjne

4. Modele rynku kapitałowego

a) Model jednowskaźnikowy Sharpe'a

b) Model CAPM

5. Kontrola zbudowanego portfela

a) Mierniki jakości zarządzania portfelem inwestycyjnym

b) Krytyka Rolla

Wyróżnione zagadnienia przedstawione zostaną z naciskiem na stronę praktycznego zastosowania oraz odniesienia do empirycznych przykładów.

Literatura:

1. Jajuga K., Jajuga T., 2007, Inwestycje, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, wydanie trzecie

2. Jajuga K., 2007, Zarzadzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

3. Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., Goetzmann W.N., 2010, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley and Sons, New York, 8th edition

4. Elton E.J., Gruber M.J., 1995, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley and Sons, New York, 5th edition

5. Fiszeder P., Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009

6. Markowitz H.M., 1952, Portfolio Selection, Journal of Finance, 7(1), pp. 77-91.

7. Sharpe W.F., Mutual Fund Performance, Journal of Business, January 1966, pp. 119–138.

8. Jensen M.C., 1968, The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, Journal of Finance, vol. 23, May, pp. 389-419.

9. Treynor J.L., How to Rate Management of Investment Funds, Harvard Business Review, vol. 43, January–February 1965, pp. 63–75.

10. Treynor J.L., Black F., 1973, How to Use Security Analysis to Improve Portfolio

Selection, Journal of Business, vol. 46, no. 1, pp. 61–86.

11. Roll R., 1977, A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests, Journal of Financial Economics, March, pp. 129–176.

12. Sharpe W.F., 1965, Capital asset prices a theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, vol. 19, pp. 425-442.

13. Linter J., 1965, Security prices, risk and maximal gains from diversification, Journal of Finance, vol. 20, pp. 587-615.

14. Mossin J., 1966, Equilibrium in a capital asset market, Econometrica, vol. 34, pp. 768-783.

15. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych : metodologia, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1999

16. Tarczyński W., Łuniewska M. , Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, PLACET, Warszawa 200

Metody i kryteria oceniania:

W1 egzamin pisemny ++

W1 projekt grupowy +++

U1 projekt grupowy +++

U1 egzamin pisemny ++

K1 projekt grupowy +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Fałdziński
Prowadzący grup: Marcin Fałdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Fałdziński
Prowadzący grup: Marcin Fałdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Fałdziński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.