Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka w biznesie i psychologii (Excel, Gretl, SPSS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K11-StatBiPs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Statystyka w biznesie i psychologii (Excel, Gretl, SPSS)
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 1 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Arytmetyka i podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 125 godzin, w tym:

- 65 godzin realizowanych z udziałem nauczyciela (wykłady, ćwiczenia, konsultacje),

- 60 godzin pracy własnej zajęć (15 godzin przygotowywania się do zajęć, 45 godzin przygotowywania się do zaliczenia i egzaminu).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna miary wykorzystywane w opisie statystycznym i podstawowe techniki pozyskiwania danych (K_W08)


W2: Student zna metody analizy współzależności zjawisk ekonomicznych (K_W08)


W3: Student zna metody analizy dynamiki zjawisk gospodarczych (K_W08)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi stosować metody opisu statystycznego oraz analizy współzależności i dynamiki zjawisk, w tym za pomocą programów do obliczeń statystycznych i arkusza kalkulacyjnego (KU_01)


U2: Student potrafi pozyskiwać dane do analizy procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych (KU_03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi myśleć analityczne, pozyskiwać dane oraz wiązać wiedzę teoretyczną z obszaru statystyki i zarządzania z problemami organizacji i praktyki gospodarczej (K_K01)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje narzędzia i metody opisu statystycznego w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk.

Pełny opis:

Rodzaje badań statystycznych i metody pozyskiwania danych (K1, U2)

Wybrane opisowe charakterystyki jednowymiarowych rozkładów empirycznych (miary poziomu, zróżnicowania, asymetrii i koncentracji) (W1, U1, K1)

Analiza współzależności zjawisk (W2, U1, K1)

Analiza dynamiki zjawisk (W3, U1, K1)

Literatura:

Sobczyk M., Statystyka opisowa,Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów,Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011.

Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1994.

Ferguson G.A., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 2003.

King B.M., Minium E.W. Statystyka dla psychologów i pedagogów, PWN, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy: W1, W2, W3

Dwa kolokwia w Excelu: U1, U2, K1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Müller-Frączek
Prowadzący grup: Iwona Müller-Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Müller-Frączek
Prowadzący grup: Iwona Müller-Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Müller-Frączek
Prowadzący grup: Iwona Müller-Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Müller-Frączek
Prowadzący grup: Iwona Müller-Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.