Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja z mediami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-KomMed Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Komunikacja z mediami
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: _Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna podstawowe instrumenty i narzędzia komunikowania stosowane w relacjach z mediami – K_W09;

W2: student zna i rozumie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacje wewnętrzne i zewnętrzne z mediami, ich charakter, cele, prawidłowości i reguły – K_W05.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi stosować odpowiednie metody i techniki w rozwiązywaniu problemów komunikowania się z mediami (w tym w sytuacjach kryzysowych w instytucji biznesowej) K_U04

U2: student potrafi ocenić skutki organizacyjne i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie – K_U05;

U3: student potrafi formułować i przekazywać opinie i wszelkie informacje niezbędne w pracy wymagającej współpracy z mediami – K_U14;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Kreatywność: potrafi kreatywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach (zespołach) związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych instytucji biznesowych oraz nagłaśniać je w ciekawy sposób za pomocą mediów – K_K03;

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład konwersatoryjny, laboratorium, praca zespołowa,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą współpracy z mediami, zwłaszcza w kontekście działań ze służbami PR.

Pełny opis:

Media Relations, czyli tzw. relacje z mediami, to budowanie i utrzymywanie dobrych, pozytywnych oraz korzystnych dla obu stron relacji przedsiębiorstwa z mediami. Głównym celem relacji z mediami jest "ukształtowanie więzi z dziennikarzami w taki sposób, aby możliwe stało się skuteczne przekazywanie za ich pomocą informacji do grup docelowych”. Głównym założeniem relacji na linii rzecznik prasowy - dziennikarz jest obustronna korzyść: dla rzecznika wzmianka prasowa o instytucji, którą reprezentuje, a dla dziennikarza gotowy do publikacji materiał, stąd też konieczne jest zapoznanie studentów z narzędziami i technikami efektywnej pracy z dziennikarzami.

Literatura:

1. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.

2. M. Mrozowski, Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, rozdziały: 1, 2, 6.1, 6.2.

3. Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych. Cz. 1 / red. Maciej Dębski, Anna Jupowicz-Ginalska. SAN 2014.

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawową metodą oceny wiedzy zdobytej w trakcie wykładu będzie egzamin pisemny.

2. Kryteria oceniania egzaminu:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 45% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

3. Ocena z ćwiczeń wystawiona będzie na podstawie

bieżącej aktywności, obecności oraz zrealizowania projektu dot. stworzenia schematu komunikacji danego przedsiębiorstwa z mediami.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lewandowski
Prowadzący grup: Mariusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lewandowski
Prowadzący grup: Mariusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.