Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunek decyzyjny w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L12-RaDecLo Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Rachunek decyzyjny w logistyce
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: _Logistyka- plan studiów 2 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kursy z matematyki, podstaw rachunkowości, zarządzania finansami, wprowadzenia do logistyki i wsparcia logistycznego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowywanie się do zajęć: 10 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu: 20 godz.


Razem nakład pracy studenta: 60 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę na temat zasad budowy formalnych modeli decyzyjnych w logistyce i metod znajdowania rozwiązań optymalnych (K_W06, K_W02).


W2: Posiada wiedzę na temat podstawowych narzędzi rachunkowości zarządczej stosowanych w podejmowaniu decyzji w logistyce (K_W06).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi budować matematyczne modele decyzyjne dla potrzeb logistyki i znajdować rozwiązania optymalne dla zadań logistycznych (K_U04, K_U05).


U2: Potrafi dopierać i stosować metody rachunkowości zarządczej właściwe dla rozwiązywania logistycznych problemów decyzyjnych (K_U04, K_U05).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada kompetencje w zakresie analitycznego myślenia i twórczego poszukiwania rozwiązań złożonych problemów decyzyjnych (K_K04).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone:

- w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint

- w formie ćwiczeń na pracowni komputerowej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot charakteryzuje problemy decyzyjne w logistyce rozwiązywane z zastosowaniem metod optymalizacyjnych i rachunkowości zarządczej.

Pełny opis:

Wykład:

Matematyczny model decyzyjny, model programowania liniowego i jego zastosowania w logistyce, metody rozwiązywania zadań programowania liniowego (W1)

Analiza progu rentowności, opłacalności outsourcingu logistyki, zastosowanie rachunku pokryć finansowych, zastosowanie rachunku kosztów działań w logistyce (W2)

Ćwiczenia: Ilustracja treści prezentowanych na wykładzie za pomocą zadań i case studies (U1, U2, K1)

Literatura:

Bozarth C. C., Handfield R. B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.

Chaberek M.: Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia, GWSH, Gdańsk 2003

Cisowski T., Stokłosa J.: Logistyka transportowa w przykładach i zadaniach, Innovatio Press, Lublin 2008.

Krawczyk S.: Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2001.

Sadowska B.: Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2017

Śliwczyński B.: Controlling w zarządzaniu logistyką. Wyd. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: ocena ciągła aktywności i pracy na zajęciach (30%), kolokiwum (70%).

Wykład: egzamin pisemny w formie odpowiedzi na pytania lub testu

W1, W2 - egzamin pisemny lub test +++

U1, U2 – analiza zadań i studiów przypadków na zajęciach ++, kolokwium +++

K1 - obserwacja aktywności na zajęciach +++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda, Krzysztof Wojtkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda, Krzysztof Wojtkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.