Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metoda Lean Startup

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-NZP-MeLS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Metoda Lean Startup
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii, Podstawy zarządzania, Zarządzanie finansami, Podstawy marketingu, Zarządzanie projektami, Zarządzanie jakością

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 60h

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania: 35h

Łączny czas: 125h (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie:


W1: definiować sturtup - K_W04

W2: zarządzać procesem lean sturtup – K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: oceniać poziom innowacyjność sturtupu - K_U02

U2: planować i organizować proces tworzenia i zarzadzania sturtupem zgodnym z koncepcją lean sturtup – K_U03

U3: budować strategię rozwoju sturtupu – K_U05

U4: przedstawić zaprojektowany sturtup – K_U09

U5: opisać zaprojektowany sturtup - K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: pracować w grupie oceniając innowacyjność sturtupu - K_K05

K2: pracować w grupie projektując sturtup zgodnie z koncepcją lean sturtup – K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny; wykład problemowy

Ćwiczenia: metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z filozofią lean sturtup

Pełny opis:

Wykład:

1. Sturtup - czym jest i dlaczego jest ważny – W1

2. Innowacyjność jako podstawowy proces w działalności sturtupu –W1

3. Budowanie innowacyjnego przedsiębiorstwa – W1, U1, U2

4. Opracowanie strategii innowacji – W2, U3

5. Źródła innowacji – W2, U2

6. Filozofia lean sturtup – W2

7. Etapy: modelowanie biznesowe, odkrywanie konsumentów i zwinny rozwój produktu – W2

8. Model lean sturtup: strategia, nowe produkty, organizacja przedsiębiorstwa, sprawozdawczość finansowa – W2

9. Kanwa modelu biznesowego – W2

10. Kanwa propozycji wartości – W2

Ćwiczenia:

1. Budowanie sturtupu – U1, U2, U3, K1

2. Opracowanie koncepcji sturtupu z wykorzystaniem filozofii lean sturtup – U3, U4, U5, K2

Literatura:

Podstawowa:

1. A. Skala, Sturtupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości, edu-Libri, 2018.

2. E. Ries, Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek, Onepress, 2017.

2. S. Blank, B. Dorf, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, 2013.

3. J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Uzupełniająca:

1. J. Dyer, H. Gregersen, C. Christensen, DNA Innowatora. Jak opanować pięć umiejętności przełomowych innowatorów, ICAN Institute, Warszawa 2012.

2. C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

W1 – Egzamin pisemny - testowy +++

W2 – Egzamin pisemny - testowy +++

U1 – projekt +++

U2 – projekt +++

U3- projekt +++

U4 – prezentacja +++

U5 - projekt pisemny +++

K1 - projekt +++

K2- projekt +++

Kryterium ocen z egzaminu:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 45% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Zastempowski, Marta Zucker
Prowadzący grup: Marta Zucker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Zastempowski, Marta Zucker
Prowadzący grup: Marta Zucker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.