Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metoda Lean Startup

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-NZP-MeLS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metoda Lean Startup
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii, Podstawy zarządzania, Zarządzanie finansami, Podstawy marketingu, Zarządzanie projektami, Zarządzanie jakością

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń, 35 godz. konsultacji (łącznie 65 godz.)

2. praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 40 godz.,

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 20 godz.

Razem nakład pracy studenta 125 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie:


W1: definiować sturtup - K_W04

W2: zarządzać procesem lean sturtup – K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: oceniać poziom innowacyjność sturtupu - K_U02

U2: planować i organizować proces tworzenia i zarzadzania sturtupem zgodnym z koncepcją lean sturtup – K_U03

U3: budować strategię rozwoju sturtupu – K_U05

U4: przedstawić zaprojektowany sturtup – K_U09

U5: opisać zaprojektowany sturtup - K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: pracować w grupie oceniając innowacyjność sturtupu - K_K05

K2: pracować w grupie projektując sturtup zgodnie z koncepcją lean sturtup – K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny; wykład problemowy

Ćwiczenia: metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z filozofią lean sturtup

Pełny opis:

Wykład:

1. Sturtup - czym jest i dlaczego jest ważny – W1

2. Innowacyjność jako podstawowy proces w działalności sturtupu –W1

3. Budowanie innowacyjnego przedsiębiorstwa – W1, U1, U2

4. Opracowanie strategii innowacji – W2, U3

5. Źródła innowacji – W2, U2

6. Filozofia lean sturtup – W2

7. Etapy: modelowanie biznesowe, odkrywanie konsumentów i zwinny rozwój produktu – W2

8. Model lean sturtup: strategia, nowe produkty, organizacja przedsiębiorstwa, sprawozdawczość finansowa – W2

9. Kanwa modelu biznesowego – W2

10. Kanwa propozycji wartości – W2

Ćwiczenia:

1. Budowanie sturtupu – U1, U2, U3, K1

2. Opracowanie koncepcji sturtupu z wykorzystaniem filozofii lean sturtup – U3, U4, U5, K2

Literatura:

Podstawowa:

1. A. Skala, Sturtupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości, edu-Libri, 2018.

2. E. Ries, Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek, Onepress, 2017.

2. S. Blank, B. Dorf, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, 2013.

3. J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Uzupełniająca:

1. J. Dyer, H. Gregersen, C. Christensen, DNA Innowatora. Jak opanować pięć umiejętności przełomowych innowatorów, ICAN Institute, Warszawa 2012.

2. C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

W1 – Egzamin pisemny - testowy +++

W2 – Egzamin pisemny - testowy +++

U1 – projekt +++

U2 – projekt +++

U3- projekt +++

U4 – prezentacja +++

U5 - projekt pisemny +++

K1 - projekt +++

K2- projekt +++

Kryterium ocen z egzaminu:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 45% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski, Agnieszka Kuś
Prowadzący grup: Agnieszka Kuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)