Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budżetowanie wydarzeń i kampanii PR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z22-EvM-BWiK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Budżetowanie wydarzeń i kampanii PR
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 2 rok II stopnia, PRK, sp. Event Management i PR
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących organizacji wydarzeń i kampanii PR oraz pojęć z zakresu rachunkowości i finansów.

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godzin pracy studenta, w tym:

15 godz. - Wykład

10 godz. - Konsultacje z wykładowcą

25 godz. - Praca własna – przygotowanie do zajęć

25 godz. - Praca własna – przygotowanie do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie zasady przygotowania i realizacji procesów budżetowania wydarzeń i kampanii PR

(K_W08: Zna i rozumie złożone procesy zarządzania i wdrażania zmian dotyczące poszczególnych zasobów i sfer funkcjonowania instytucji)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K1: Student potrafi projektować oraz realizować procesy budżetowania wydarzeń i kampanii PR, a także oceniać ich rezultaty

(K_U02: Student potrafi projektować przedsięwzięcia wiążące się z rozwiązywaniem problemów funkcjonowania instytucji oraz kierować realizacją takich przedsięwzięć)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

U1: Student jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

(K_K04: Jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy)

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

- studium przypadku

- ćwiczeniowa

- prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przedstawienie i omówienie istoty, zasad, celów oraz metod budżetowania w odniesieniu do wydarzeń i kampanii PR.

Pełny opis:

Realizowane zajęcia koncentrują się na następujących zagadnieniach:

1. Budżetowanie - istota, zasady, cele

2. Metody i rodzaje budżetowania

3. Budżetowanie w PR

4. Kontrola i ocena budżetów PR oraz efektów działań PR

Wykład realizuje efekty: W1, U1, K1.

Literatura:

D. Tworzydło, Public Relations praktycznie, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2017.

K. Wojcik, Public Relations, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.

M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2018.

E. Nowak, B. Nita (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury i zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub zamkniętych.

Sposób oceny – wymagane jest uzyskanie 50% możliwych do zdobycia punktów na zaliczenie przedmiotu.

<50% - 60%) - dst,

<60% - 70%) – dst plus,

<70% - 80%) – db,

<80% - 90%) – db plus,

<90% - 100%> - bdb

Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe.

W1 Egzamin ++

U1 Egzamin ++

K1 Egzamin ++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 istnieje możliwość realizacji przedmiotu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 istnieje możliwość realizacji przedmiotu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.