Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozy i decyzje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-OG-PrDec Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Prognozy i decyzje
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: KRK, grupa wykładów ogólnouczelnianych, stacjonarne i niestacjonarne WNEiZ
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy statystycznej analizy danych

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach – 15 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu – 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 20 godzin

Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student charakteryzuje związki prognozowania z podejmowaniem decyzji.

W2: Student ma wiedzę na temat tradycyjnych i współczesnych metod wyznaczania prognoz optymalnych oraz analizy ryzyka.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posiada umiejętność doboru metody prognozowania do zadania prognostyczno-decyzyjnego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest otwarty na stosowanie nowoczesnych narzędzi podejmowania decyzji.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy


Skrócony opis:

Przedmiot zawiera wprowadzenie do prognozowania teorio-decyzyjnego. Podkreśla on znaczenie funkcji kosztu w ustalaniu wartości prognozy oraz prezentuje pojęcie i własności prognoz optymalnych przy uogólnionej funkcji kosztu. Na wykładzie dyskutuje się zastosowania prognoz nieobciążonych, kwantylowych, modalnych czy prognoz z funkcją kosztu w ujęciu relatywnym. Przedstawia się metody prognozowania ryzyka mierzonego wariancją, Value at Risk czy Expected Shortfall wraz ze sposobami ich ewaluacji. Wprowadza się do zastosowań regresji kwantylowej i regresji modalnej. Ponadto prezentuje się narzędzia statystycznej weryfikacji prognoz i poprawy ich jakości oraz wprowadza do zagadnienia prognozowania rozkładów prawdopodobieństwa.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie prognozy i rodzaje prognoz. Zasady predykcji i prognozy punktowo optymalne. Prognozy a zadania decyzyjne. W1

2. Prognozy kwantylowe i ich zastosowania. W2 U1 K1

3. Prognozowanie ryzyka. W2 U1 K1

4. Prognozy modalne i ich zastosowania. Inne prognozy punktowo optymalne. W2 U1 K1

5. Statystyczne narzędzia weryfikacji jakości prognoz. W2

6. Prognozowanie rozkładów prawdopodobieństwa. W2 U1 K1

Literatura:

1. Clements M. P. (2005), Evaluating Econometric Forecasts of Economic and Financial Variables, Palgrave Macmillan, New York.

2. Gneiting T. (2011), Making and Evaluating Point Forecasts, Journal of the American Statistical Association, 106.

3. Granger C. W. J., Machina M. J. (2006), Forecasting and Decision Theory, in: G. Elliott, C. W. J. Granger, A. Timmermann, Handbook of Economic Forecasting, vol. 1.

4. Granger C. W. J., Newbold P. (1986), Forecasting Economic Time Series, Academic Press, New York, wydanie 2.

5. Komunjer I. (2013), Quantile Prediction, w: red. G. Elliot, A. Timmermann Handbook of Economic Forecasting, vol. 2B, Elsevier, Amsterdam.

6. West K. D. (2006), Forecast Evaluation, w: red. G. Elliot, C. Granger, A. Timmermann Handbook of Economic Forecasting, vol. 1, Elsevier, Amsterdam, 99–134.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Obecność na wykładzie i aktywny udział w dyskusji (40%), zaliczenie na ocenę w formie testu wyboru (60%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.