Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F21-RJ-RaStZ Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość,nst, 1 rok II stopnia, PRK,sp.rachunkowość w zarz.jedn.gosp.
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz rachunkowości.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 72 godziny

2. Przygotowanie do egzaminu i zaliczenia: 60 godzin

3. wykład: 9 godzin

4. ćwiczenia: 9 godzin


Od roku akademickiego 2019/2020

7ECTS*25=170

1. Praca własna studenta: 80 godziny

2. Przygotowanie do egzaminu i zaliczenia: 63 godzin

3. wykład: 9 godzin

4. ćwiczenia: 18 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości strategicznej - K_W01


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi zastosować wybrane narzędzie z zakresu strategicznej rachunkowości do rozwiązania problemu oraz dokonać interpretacji uzyskanego wyniku - K_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi objaśnić tok rozumowania potrzebny do rozwiązania wybranego ćwiczenia - K_K03

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - Prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi.

2. Ćwiczenia - Rozwiązywanie zadań z książki, analiza przypadków, dyskusja na forum grupy, praca w zespołach nad rozwiązaniem zadań.

Skrócony opis:

Strategiczna rachunkowość zarządcza to stosunkowo nowy obszar rachunkowości. Wykorzystywane przez naczelne kierownictwo, w procesie strategicznego zarządzania, narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej wspomagają formułowanie strategi oraz etap jej implementacji.Treści prezentowane podczas zajęć dotyczą między innymi kwestii związanych ze strategiczną rachunkowością oraz jej wykorzystaniem w procesie zarządzania strategicznego. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Istota strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu strategicznej rachunkowości zarządczej: definicja, cele, zakres.

3. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej i strategicznego rachunku kosztów.

Pełny opis:

Strategiczna rachunkowość zarządcza to stosunkowo nowy obszar rachunkowości. Wykorzystywane przez naczelne kierownictwo, w procesie strategicznego zarządzania, narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej wspomagają formułowanie strategi oraz etap jej implementacji.Treści prezentowane podczas zajęć dotyczą między innymi kwestii związanych ze strategiczną rachunkowością oraz jej wykorzystaniem w procesie zarządzania strategicznego. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Istota strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz przydatność analizy strategicznej W1, U1

2. Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem W1,U1

3. Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

4. Koszty jako element strategii przedsiębiorstwa W1

5. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej W1, U1, K1

- zbilansowana karta dokonań

- kapitał intelektualny

- benchmarking

6. Nowoczesne rachunki kosztów - zarządzanie kosztami zorientowane na

strategię przedsiębiorstwa W1, U1, K1

- rachunek cyklu życia produktów

- Kaizen

- target costing.

7. Ocena efektów działalności dla celów informacji strategicznej W1

Literatura:

E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.

B. Nita, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Sobańska I, Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie:

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia:

- kolokwium

- aktywność

W1 - egzamin +++

U1 - kolokwium +++

K1 - aktywność +++

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Strategiczna rachunkowość zarządcza to stosunkowo nowy obszar rachunkowości. Wykorzystywane przez naczelne kierownictwo, w procesie strategicznego zarządzania, narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej wspomagają formułowanie strategi oraz etap jej implementacji.Treści prezentowane podczas zajęć dotyczą między innymi kwestii związanych ze strategiczną rachunkowością oraz jej wykorzystaniem w procesie zarządzania strategicznego. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Istota strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu strategicznej rachunkowości zarządczej: definicja, cele, zakres.

3. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej i strategicznego rachunku kosztów.

Student wykorzystuje metody z zakresu strategicznej rachunkowości zarządczej w strategicznej procesie decyzyjnym

Pełny opis:

Strategiczna rachunkowość zarządcza to stosunkowo nowy obszar rachunkowości. Wykorzystywane przez naczelne kierownictwo, w procesie strategicznego zarządzania, narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej wspomagają formułowanie strategi oraz etap jej implementacji.Treści prezentowane podczas zajęć dotyczą między innymi kwestii związanych ze strategiczną rachunkowością oraz jej wykorzystaniem w procesie zarządzania strategicznego. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Istota strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz przydatność analizy strategicznej W1, U1

2. Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem W1,U1

3. Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

4. Koszty jako element strategii przedsiębiorstwa W1

5. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej W1, U1, K1

- zbilansowana karta dokonań

- kapitał intelektualny

- benchmarking

6. Nowoczesne rachunki kosztów - zarządzanie kosztami zorientowane na

strategię przedsiębiorstwa W1, U1, K1

- rachunek cyklu życia produktów

- Kaizen

- target costing.

7. Ocena efektów działalności dla celów informacji strategicznej W1

Literatura:

E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.

B. Nita, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Sobańska I, Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=868
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Strategiczna rachunkowość zarządcza to stosunkowo nowy obszar rachunkowości. Wykorzystywane przez naczelne kierownictwo, w procesie strategicznego zarządzania, narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej wspomagają formułowanie strategi oraz etap jej implementacji.Treści prezentowane podczas zajęć dotyczą między innymi kwestii związanych ze strategiczną rachunkowością oraz jej wykorzystaniem w procesie zarządzania strategicznego. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Istota strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu strategicznej rachunkowości zarządczej: definicja, cele, zakres.

3. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej i strategicznego rachunku kosztów.

Student wykorzystuje metody z zakresu strategicznej rachunkowości zarządczej w strategicznej procesie decyzyjnym

Pełny opis:

Strategiczna rachunkowość zarządcza to stosunkowo nowy obszar rachunkowości. Wykorzystywane przez naczelne kierownictwo, w procesie strategicznego zarządzania, narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej wspomagają formułowanie strategi oraz etap jej implementacji.Treści prezentowane podczas zajęć dotyczą między innymi kwestii związanych ze strategiczną rachunkowością oraz jej wykorzystaniem w procesie zarządzania strategicznego. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Istota strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz przydatność analizy strategicznej W1, U1

2. Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem W1,U1

3. Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

4. Koszty jako element strategii przedsiębiorstwa W1

5. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej W1, U1, K1

- zbilansowana karta dokonań

- kapitał intelektualny

- benchmarking

6. Nowoczesne rachunki kosztów - zarządzanie kosztami zorientowane na

strategię przedsiębiorstwa W1, U1, K1

- rachunek cyklu życia produktów

- Kaizen

- target costing.

7. Ocena efektów działalności dla celów informacji strategicznej W1

Literatura:

E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.

B. Nita, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Sobańska I, Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.

Uwagi:

Zajęcia na platformie Moodle: 03.03.2019 (2 godziny), 17.03.2019 (2 godziny), 13.04.2019 (2 godziny).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=868
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Strategiczna rachunkowość zarządcza to stosunkowo nowy obszar rachunkowości. Wykorzystywane przez naczelne kierownictwo, w procesie strategicznego zarządzania, narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej wspomagają formułowanie strategi oraz etap jej implementacji.Treści prezentowane podczas zajęć dotyczą między innymi kwestii związanych ze strategiczną rachunkowością oraz jej wykorzystaniem w procesie zarządzania strategicznego. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Istota strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu strategicznej rachunkowości zarządczej: definicja, cele, zakres.

3. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej i strategicznego rachunku kosztów.

Student wykorzystuje metody z zakresu strategicznej rachunkowości zarządczej w strategicznej procesie decyzyjnym

Pełny opis:

Strategiczna rachunkowość zarządcza to stosunkowo nowy obszar rachunkowości. Wykorzystywane przez naczelne kierownictwo, w procesie strategicznego zarządzania, narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej wspomagają formułowanie strategi oraz etap jej implementacji.Treści prezentowane podczas zajęć dotyczą między innymi kwestii związanych ze strategiczną rachunkowością oraz jej wykorzystaniem w procesie zarządzania strategicznego. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Istota strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz przydatność analizy strategicznej W1, U1

2. Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem W1,U1

3. Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

4. Koszty jako element strategii przedsiębiorstwa W1

5. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej W1, U1, K1

- zbilansowana karta dokonań

- kapitał intelektualny

- benchmarking

6. Nowoczesne rachunki kosztów - zarządzanie kosztami zorientowane na

strategię przedsiębiorstwa W1, U1, K1

- rachunek cyklu życia produktów

- Kaizen

- target costing.

7. Ocena efektów działalności dla celów informacji strategicznej W1

Literatura:

E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.

B. Nita, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Sobańska I, Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.

Uwagi:

Zajęcia na platformie Moodle: 2 godziny, 17.03.2019 (2 godziny), 13.04.2019 (2 godziny).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=868
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Strategiczna rachunkowość zarządcza to stosunkowo nowy obszar rachunkowości. Wykorzystywane przez naczelne kierownictwo, w procesie strategicznego zarządzania, narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej wspomagają formułowanie strategi oraz etap jej implementacji.Treści prezentowane podczas zajęć dotyczą między innymi kwestii związanych ze strategiczną rachunkowością oraz jej wykorzystaniem w procesie zarządzania strategicznego. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Istota strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu strategicznej rachunkowości zarządczej: definicja, cele, zakres.

3. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej i strategicznego rachunku kosztów.

Student wykorzystuje metody z zakresu strategicznej rachunkowości zarządczej w strategicznej procesie decyzyjnym

Pełny opis:

Strategiczna rachunkowość zarządcza to stosunkowo nowy obszar rachunkowości. Wykorzystywane przez naczelne kierownictwo, w procesie strategicznego zarządzania, narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej wspomagają formułowanie strategi oraz etap jej implementacji.Treści prezentowane podczas zajęć dotyczą między innymi kwestii związanych ze strategiczną rachunkowością oraz jej wykorzystaniem w procesie zarządzania strategicznego. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Istota strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz przydatność analizy strategicznej W1, U1

2. Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem W1,U1

3. Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

4. Koszty jako element strategii przedsiębiorstwa W1

5. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej W1, U1, K1

- zbilansowana karta dokonań

- kapitał intelektualny

- benchmarking

6. Nowoczesne rachunki kosztów - zarządzanie kosztami zorientowane na

strategię przedsiębiorstwa W1, U1, K1

- rachunek cyklu życia produktów

- Kaizen

- target costing.

7. Ocena efektów działalności dla celów informacji strategicznej W1

Literatura:

E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.

B. Nita, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Sobańska I, Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.

Uwagi:

Zajęcia na platformie Moodle: 2 godziny, 17.03.2019 (2 godziny), 13.04.2019 (2 godziny).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.