Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F22-RJ-PrzWS Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość,nst, 2 rok II stopnia, PRK,sp.rachunkowość w zarz.jedn.gosp.
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Finanse publiczne

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 18 godz. wykładu, konsultacje 5 godz.

2. Praca indywidualna studenta, czas potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 51 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 51 godz.


Razem nakład pracy studenta 125 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 Rozumie istotę prawa karnoskarbowego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 Sprawnie posługuje się zasadami w postępowaniu karnoskarbowym.


K_U07Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład

2. Prezentacja w Power Poincie

3. Materiały przygotowane przez prowadzącego

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką materialnoprawną, procesową i wykonawczą prawa karnego skarbowego, w tym w szczególności z zasadami odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ze specyficznymi instytucjami prawa karnego skarbowego pozwalającymi na zaniechanie ukarania sprawcy, czy redukcję odpowiedzialności karnej, z systemem kar i środków karnych, z poszczególnymi grupami rodzajowymi przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz z zasadami postępowania w sprawach karnych skarbowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie, przedmiot, źródła i obowiązywanie prawa karnego

skarbowego W1

2. Zasady odpowiedzialności karnoskarbowej W1

3. Formy popełnienia przestępstwa skarbowego W1

4. Wyłączenie odpowiedzialności karnoskarbowej W1

5. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe W1

6. Pozostałe środki reakcji karnoskarbowej W1

7. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i

wykroczenia skarbowe: przepisy ogólne, organy, strony

procesowe oraz inni uczestnicy postępowania karnego skarbowego

U1

8. Zabezpieczenie majątkowe. Inne środki zapobiegawcze

Czynności operacyjno rozpoznawcze w postępowaniu

karnoskarbowym W1

9. Podstawowe zasady procesowe w postępowaniu

karnoskarbowym U1

10. Postępowanie mandatowe. Zezwolenie na dobrowolne poddanie

się odpowiedzialności karnoskarbowej U2

11. Stadium przygotowawcze postępowania karnoskarbowego U1

12. Stadium jurysdykcyjne postępowania przygotowawczego –

postępowanie przed sądem pierwszej instancij U1, U2

13. Stadium jurysdykcyjne postępowania przygotowawczego –

postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia U1,

U2, K1

14. Szczególne postępowania karnoskarbowe: postępowanie w

stosunku do nieobecnych i postępowanie nakazowe U1

15. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa

skarbowe i wykroczenia skarbowe W1, U1

Literatura:

1. St. Baniak: Prawo karne skarbowe, Wolters Kluwer Polska,

Warszawa 2009

2. F. Prusak, Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck ,

Warszawa 2002

3.Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.

Nr 83 z 1999 r., poz. 930 z późn.

4. V. Konarska - Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i

postępowanie karne skarbowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

2013

5. R. Kubacki, A. Bartosiewicz. Kodeks karny skarbowy. Kodeks karny

skarbowy, Presshouse, Wrocław 2009

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pytań otwartych

Skala ocen na egzaminie - procent prawidłowych odpowiedzi:

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką materialnoprawną, procesową i wykonawczą prawa karnego skarbowego, w tym w szczególności z zasadami odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ze specyficznymi instytucjami prawa karnego skarbowego pozwalającymi na zaniechanie ukarania sprawcy, czy redukcję odpowiedzialności karnej, z systemem kar i środków karnych, z poszczególnymi grupami rodzajowymi przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz z zasadami postępowania w sprawach karnych skarbowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie, przedmiot, źródła i obowiązywanie prawa karnego

skarbowego

2. Zasady odpowiedzialności karnoskarbowej

3. Formy popełnienia przestępstwa skarbowego

4. Wyłączenie odpowiedzialności karnoskarbowej

5. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

6. Pozostałe środki reakcji karnoskarbowej

7. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i

wykroczenia skarbowe: przepisy ogólne, organy, strony

procesowe oraz inni uczestnicy postępowania karnego skarbowego

8. Zabezpieczenie majątkowe. Inne środki zapobiegawcze.

Czynności operacyjno rozpoznawcze w postępowaniu

karnoskarbowym.

9. Podstawowe zasady procesowe w postępowaniu

karnoskarbowym

10. Postępowanie mandatowe. Zezwolenie na dobrowolne poddanie

się odpowiedzialności karnoskarbowej

11. Stadium przygotowawcze postępowania karnoskarbowego

12. Stadium jurysdykcyjne postępowania przygotowawczego –

postępowanie przed sądem pierwszej instancji

13. Stadium jurysdykcyjne postępowania przygotowawczego –

postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia

14. Szczególne postępowania karnoskarbowe: postępowanie w

stosunku do nieobecnych i postępowanie nakazowe

15. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa

skarbowe i wykroczenia skarbowe

Literatura:

1. St. Baniak: Prawo karne skarbowe, Wolters Kluwer Polska,

Warszawa 2009

2. F. Prusak, Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck ,

Warszawa 2002

3.Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.

Nr 83 z 1999 r., poz. 930 z późn.

4. V. Konarska - Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i

postępowanie karne skarbowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

2013

5. R. Kubacki, A. Bartosiewicz. Kodeks karny skarbowy. Kodeks karny

skarbowy, Presshouse, Wrocław 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką materialnoprawną, procesową i wykonawczą prawa karnego skarbowego, w tym w szczególności z zasadami odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ze specyficznymi instytucjami prawa karnego skarbowego pozwalającymi na zaniechanie ukarania sprawcy, czy redukcję odpowiedzialności karnej, z systemem kar i środków karnych, z poszczególnymi grupami rodzajowymi przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz z zasadami postępowania w sprawach karnych skarbowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie, przedmiot, źródła i obowiązywanie prawa karnego

skarbowego

2. Zasady odpowiedzialności karnoskarbowej

3. Formy popełnienia przestępstwa skarbowego

4. Wyłączenie odpowiedzialności karnoskarbowej

5. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

6. Pozostałe środki reakcji karnoskarbowej

7. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i

wykroczenia skarbowe: przepisy ogólne, organy, strony

procesowe oraz inni uczestnicy postępowania karnego skarbowego

8. Zabezpieczenie majątkowe. Inne środki zapobiegawcze.

Czynności operacyjno rozpoznawcze w postępowaniu

karnoskarbowym.

9. Podstawowe zasady procesowe w postępowaniu

karnoskarbowym

10. Postępowanie mandatowe. Zezwolenie na dobrowolne poddanie

się odpowiedzialności karnoskarbowej

11. Stadium przygotowawcze postępowania karnoskarbowego

12. Stadium jurysdykcyjne postępowania przygotowawczego –

postępowanie przed sądem pierwszej instancji

13. Stadium jurysdykcyjne postępowania przygotowawczego –

postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia

14. Szczególne postępowania karnoskarbowe: postępowanie w

stosunku do nieobecnych i postępowanie nakazowe

15. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa

skarbowe i wykroczenia skarbowe

Literatura:

1. St. Baniak: Prawo karne skarbowe, Wolters Kluwer Polska,

Warszawa 2009

2. F. Prusak, Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck ,

Warszawa 2002

3.Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.

Nr 83 z 1999 r., poz. 930 z późn.

4. V. Konarska - Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i

postępowanie karne skarbowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

2013

5. R. Kubacki, A. Bartosiewicz. Kodeks karny skarbowy. Kodeks karny

skarbowy, Presshouse, Wrocław 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska, Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką materialnoprawną, procesową i wykonawczą prawa karnego skarbowego, w tym w szczególności z zasadami odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ze specyficznymi instytucjami prawa karnego skarbowego pozwalającymi na zaniechanie ukarania sprawcy, czy redukcję odpowiedzialności karnej, z systemem kar i środków karnych, z poszczególnymi grupami rodzajowymi przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz z zasadami postępowania w sprawach karnych skarbowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie, przedmiot, źródła i obowiązywanie prawa karnego

skarbowego

2. Zasady odpowiedzialności karnoskarbowej

3. Formy popełnienia przestępstwa skarbowego

4. Wyłączenie odpowiedzialności karnoskarbowej

5. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

6. Pozostałe środki reakcji karnoskarbowej

7. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i

wykroczenia skarbowe: przepisy ogólne, organy, strony

procesowe oraz inni uczestnicy postępowania karnego skarbowego

8. Zabezpieczenie majątkowe. Inne środki zapobiegawcze.

Czynności operacyjno rozpoznawcze w postępowaniu

karnoskarbowym.

9. Podstawowe zasady procesowe w postępowaniu

karnoskarbowym

10. Postępowanie mandatowe. Zezwolenie na dobrowolne poddanie

się odpowiedzialności karnoskarbowej

11. Stadium przygotowawcze postępowania karnoskarbowego

12. Stadium jurysdykcyjne postępowania przygotowawczego –

postępowanie przed sądem pierwszej instancji

13. Stadium jurysdykcyjne postępowania przygotowawczego –

postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia

14. Szczególne postępowania karnoskarbowe: postępowanie w

stosunku do nieobecnych i postępowanie nakazowe

15. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa

skarbowe i wykroczenia skarbowe

Literatura:

1. St. Baniak: Prawo karne skarbowe, Wolters Kluwer Polska,

Warszawa 2009

2. F. Prusak, Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck ,

Warszawa 2002

3.Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.

Nr 83 z 1999 r., poz. 930 z późn.

4. V. Konarska - Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i

postępowanie karne skarbowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

2013

5. R. Kubacki, A. Bartosiewicz. Kodeks karny skarbowy. Kodeks karny

skarbowy, Presshouse, Wrocław 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką materialnoprawną, procesową i wykonawczą prawa karnego skarbowego, w tym w szczególności z zasadami odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ze specyficznymi instytucjami prawa karnego skarbowego pozwalającymi na zaniechanie ukarania sprawcy, czy redukcję odpowiedzialności karnej, z systemem kar i środków karnych, z poszczególnymi grupami rodzajowymi przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz z zasadami postępowania w sprawach karnych skarbowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie, przedmiot, źródła i obowiązywanie prawa karnego

skarbowego

2. Zasady odpowiedzialności karnoskarbowej

3. Formy popełnienia przestępstwa skarbowego

4. Wyłączenie odpowiedzialności karnoskarbowej

5. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

6. Pozostałe środki reakcji karnoskarbowej

7. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i

wykroczenia skarbowe: przepisy ogólne, organy, strony

procesowe oraz inni uczestnicy postępowania karnego skarbowego

8. Zabezpieczenie majątkowe. Inne środki zapobiegawcze.

Czynności operacyjno rozpoznawcze w postępowaniu

karnoskarbowym.

9. Podstawowe zasady procesowe w postępowaniu

karnoskarbowym

10. Postępowanie mandatowe. Zezwolenie na dobrowolne poddanie

się odpowiedzialności karnoskarbowej

11. Stadium przygotowawcze postępowania karnoskarbowego

12. Stadium jurysdykcyjne postępowania przygotowawczego –

postępowanie przed sądem pierwszej instancji

13. Stadium jurysdykcyjne postępowania przygotowawczego –

postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia

14. Szczególne postępowania karnoskarbowe: postępowanie w

stosunku do nieobecnych i postępowanie nakazowe

15. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa

skarbowe i wykroczenia skarbowe

Literatura:

1. St. Baniak: Prawo karne skarbowe, Wolters Kluwer Polska,

Warszawa 2009

2. F. Prusak, Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck ,

Warszawa 2002

3.Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.

Nr 83 z 1999 r., poz. 930 z późn.

4. V. Konarska - Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i

postępowanie karne skarbowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

2013

5. R. Kubacki, A. Bartosiewicz. Kodeks karny skarbowy. Kodeks karny

skarbowy, Presshouse, Wrocław 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.