Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość w zarządzaniu firmą międzynarodową

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F22-RJ-RwZFM Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość w zarządzaniu firmą międzynarodową
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość,nst, 2 rok II stopnia, PRK,sp.rachunkowość w zarz.jedn.gosp.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstwowych pojęć z zakresu rachunkowości.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 21 godzin.

2. Przygotowanie do zaliczenia: 20 godzin.

3. Wykład: 9 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości międzynarodowej - K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi przedstawić rozwiązanie wybranego problemu z zakresu oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa międzynarodowego - K_U05

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi.

Skrócony opis:

Zagadnienia omawiane podczas zajęć mają na celu przedstawienie znaczenia rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. W ramach wykładów prezentowane będę bloki tematyczne obejmujące takie kwestie jak:

1. Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej.

2. Czynniki determinujące międzynarodowy rozwój rachunkowości.

3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw i jej wpływ na zarządzanie - Centralizacja i decentralizacja zarządzania.

4. Rachunkowość centrów odpowiedzialności w aspekcie międzynarodowym.

5. Wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

6. Problemy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

7. Koszty i ich znaczenie w przedsiębiorstwie.

8. Rachunek kosztów produktów w ujęciu międzynarodowym.

Student identyfikuje zasady rachunkowości bilansowej i podatkowej

Pełny opis:

Celem wykładu jest ukazanie roli rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Prezentowane materiały obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej W1

2. Czynniki determinujące międzynarodowy rozwój rachunkowości W1:

a) wpływ globalizacji na rozwój rachunkowości,

b) czynniki wpływające na rozwój rachunkowości.

3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw i jej wpływ na zarządzanie W1.

a) specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa międzynarodowego

b) .

4. Rachunkowość centrów odpowiedzialności w aspekcie międzynarodowym. W1

a) istota centralizacji i decentralizacji

5. Wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych.W1,U1

a) kryteria i warunki stosowania cen transferowych,

b) rodzaje cen transferowych,

c) aspekt podatkowy,

d) wpływy budżetowe,

e) różnice kursowe.

6. Problemy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach międzynarodowych W1,U1

a) pomiar dokonań za pomocą mierników finansowych

b) pomiar dokonań w warunkach decentralizacji

c) wielokryterialne systemy pomiaru dokonań

7. Koszty i ich znaczenie w przedsiębiorstwie.W1

a) podejście lean w rachunkowości

b) outsourcing działań

8. Rachunek kosztów produktów w ujęciu międzynarodowym.W1

Literatura:

Winiarska K., Rachunkowość międzynarodowa, OddK, Gdańsk 2009.

Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE 2001.

Sojak S., Ceny transferowe, PWN 2001.

Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Surdykowska S. T. , Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze 1999.

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska Joanna, Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie:

Wykład:

- kolokwium zaliczeniowe

- aktywność

W1, U1 - kolokwium zaliczeniowe

W1 - kolokwium +++

U1 - kolokwium +++

U1 - aktywność +++

Kolokwium pisemne -

część I -test jednokrotnego wyboru

część II 2-3 zadania.

Podstawą uzyskania zaliczenia jest zdobycie 60% punktów.

Aktywność studenta podczas zajęć - prezentacja wybranego zagadnienia z zakresu pomiaru dokonań przedsiębiorstwa międzynarodowego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zagadnienia omawiane podczas zajęć mają na celu przedstawienie znaczenia rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. W ramach wykładów prezentowane będę bloki tematyczne obejmujące takie kwestie jak:

1. Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej.

2. Czynniki determinujące międzynarodowy rozwój rachunkowości.

3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw i jej wpływ na zarządzanie - Centralizacja i decentralizacja zarządzania.

4. Rachunkowość centrów odpowiedzialności w aspekcie międzynarodowym.

5. Wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

6. Problemy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

7. Koszty i ich znaczenie w przedsiębiorstwie.

8. Rachunek kosztów produktów w ujęciu międzynarodowym.

Student identyfikuje zasady rachunkowości bilansowej i podatkowej

Pełny opis:

Celem wykładu jest ukazanie roli rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Prezentowane materiały obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej W1

2. Czynniki determinujące międzynarodowy rozwój rachunkowości W1:

a) wpływ globalizacji na rozwój rachunkowości,

b) czynniki wpływające na rozwój rachunkowości.

3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw i jej wpływ na zarządzanie W1.

a) specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa międzynarodowego

b) .

4. Rachunkowość centrów odpowiedzialności w aspekcie międzynarodowym. W1

a) istota centralizacji i decentralizacji

5. Wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych.W1,U1

a) kryteria i warunki stosowania cen transferowych,

b) rodzaje cen transferowych,

c) aspekt podatkowy,

d) wpływy budżetowe,

e) różnice kursowe.

6. Problemy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach międzynarodowych W1,U1

a) pomiar dokonań za pomocą mierników finansowych

b) pomiar dokonań w warunkach decentralizacji

c) wielokryterialne systemy pomiaru dokonań

7. Koszty i ich znaczenie w przedsiębiorstwie.W1

a) podejście lean w rachunkowości

b) outsourcing działań

8. Rachunek kosztów produktów w ujęciu międzynarodowym.W1

Literatura:

Winiarska K., Rachunkowość międzynarodowa, OddK, Gdańsk 2009.

Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE 2001.

Sojak S., Ceny transferowe, PWN 2001.

Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Surdykowska S. T. , Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze 1999.

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska Joanna, Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa 2013.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=869
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zagadnienia omawiane podczas zajęć mają na celu przedstawienie znaczenia rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. W ramach wykładów prezentowane będę bloki tematyczne obejmujące takie kwestie jak:

1. Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej.

2. Czynniki determinujące międzynarodowy rozwój rachunkowości.

3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw i jej wpływ na zarządzanie - Centralizacja i decentralizacja zarządzania.

4. Rachunkowość centrów odpowiedzialności w aspekcie międzynarodowym.

5. Wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

6. Problemy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

7. Koszty i ich znaczenie w przedsiębiorstwie.

8. Rachunek kosztów produktów w ujęciu międzynarodowym.

Student identyfikuje zasady rachunkowości bilansowej i podatkowej

Pełny opis:

Celem wykładu jest ukazanie roli rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Prezentowane materiały obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej W1

2. Czynniki determinujące międzynarodowy rozwój rachunkowości W1:

a) wpływ globalizacji na rozwój rachunkowości,

b) czynniki wpływające na rozwój rachunkowości.

3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw i jej wpływ na zarządzanie W1.

a) specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa międzynarodowego

b) .

4. Rachunkowość centrów odpowiedzialności w aspekcie międzynarodowym. W1

a) istota centralizacji i decentralizacji

5. Wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych.W1,U1

a) kryteria i warunki stosowania cen transferowych,

b) rodzaje cen transferowych,

c) aspekt podatkowy,

d) wpływy budżetowe,

e) różnice kursowe.

6. Problemy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach międzynarodowych W1,U1

a) pomiar dokonań za pomocą mierników finansowych

b) pomiar dokonań w warunkach decentralizacji

c) wielokryterialne systemy pomiaru dokonań

7. Koszty i ich znaczenie w przedsiębiorstwie.W1

a) podejście lean w rachunkowości

b) outsourcing działań

8. Rachunek kosztów produktów w ujęciu międzynarodowym.W1

Literatura:

Winiarska K., Rachunkowość międzynarodowa, OddK, Gdańsk 2009.

Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE 2001.

Sojak S., Ceny transferowe, PWN 2001.

Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Surdykowska S. T. , Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze 1999.

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska Joanna, Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa 2013.

Uwagi:

Zajęcia na platformie Moodle (3 godziny) 24.03.2019r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=1197
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zagadnienia omawiane podczas zajęć mają na celu przedstawienie znaczenia rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. W ramach wykładów prezentowane będę bloki tematyczne obejmujące takie kwestie jak:

1. Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej.

2. Czynniki determinujące międzynarodowy rozwój rachunkowości.

3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw i jej wpływ na zarządzanie - Centralizacja i decentralizacja zarządzania.

4. Rachunkowość centrów odpowiedzialności w aspekcie międzynarodowym.

5. Wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

6. Problemy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

7. Koszty i ich znaczenie w przedsiębiorstwie.

8. Rachunek kosztów produktów w ujęciu międzynarodowym.

Student identyfikuje zasady rachunkowości bilansowej i podatkowej

Pełny opis:

Celem wykładu jest ukazanie roli rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Prezentowane materiały obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej W1

2. Czynniki determinujące międzynarodowy rozwój rachunkowości W1:

a) wpływ globalizacji na rozwój rachunkowości,

b) czynniki wpływające na rozwój rachunkowości.

3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw i jej wpływ na zarządzanie W1.

a) specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa międzynarodowego .

4. Rachunkowość centrów odpowiedzialności w aspekcie międzynarodowym. W1

a) istota centralizacji i decentralizacji

5. Wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych.W1,U1

a) kryteria i warunki stosowania cen transferowych,

b) rodzaje cen transferowych,

c) aspekt podatkowy,

d) wpływy budżetowe,

e) różnice kursowe.

6. Problemy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach międzynarodowych W1,U1

a) pomiar dokonań za pomocą mierników finansowych

b) pomiar dokonań w warunkach decentralizacji

c) wielokryterialne systemy pomiaru dokonań

7. Koszty i ich znaczenie w przedsiębiorstwie.W1

a) podejście lean w rachunkowości

b) outsourcing działań

8. Rachunek kosztów produktów w ujęciu międzynarodowym.W1

Literatura:

Winiarska K., Rachunkowość międzynarodowa, OddK, Gdańsk 2009.

Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE 2001.

Sojak S., Ceny transferowe, PWN 2001.

Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Surdykowska S. T. , Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze 1999.

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska Joanna, Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa 2013.

Uwagi:

Zajęcia na platformie Moodle (3 godziny) 24.03.2019r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=1197
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zagadnienia omawiane podczas zajęć mają na celu przedstawienie znaczenia rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. W ramach wykładów prezentowane będę bloki tematyczne obejmujące takie kwestie jak:

1. Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej.

2. Czynniki determinujące międzynarodowy rozwój rachunkowości.

3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw i jej wpływ na zarządzanie - Centralizacja i decentralizacja zarządzania.

4. Rachunkowość centrów odpowiedzialności w aspekcie międzynarodowym.

5. Wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

6. Problemy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

7. Koszty i ich znaczenie w przedsiębiorstwie.

8. Rachunek kosztów produktów w ujęciu międzynarodowym.

Student identyfikuje zasady rachunkowości bilansowej i podatkowej

Pełny opis:

Celem wykładu jest ukazanie roli rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Prezentowane materiały obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej W1

2. Czynniki determinujące międzynarodowy rozwój rachunkowości W1:

a) wpływ globalizacji na rozwój rachunkowości,

b) czynniki wpływające na rozwój rachunkowości.

3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw i jej wpływ na zarządzanie W1.

a) specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa międzynarodowego .

4. Rachunkowość centrów odpowiedzialności w aspekcie międzynarodowym. W1

a) istota centralizacji i decentralizacji

5. Wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych.W1,U1

a) kryteria i warunki stosowania cen transferowych,

b) rodzaje cen transferowych,

c) aspekt podatkowy,

d) wpływy budżetowe,

e) różnice kursowe.

6. Problemy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach międzynarodowych W1,U1

a) pomiar dokonań za pomocą mierników finansowych

b) pomiar dokonań w warunkach decentralizacji

c) wielokryterialne systemy pomiaru dokonań

7. Koszty i ich znaczenie w przedsiębiorstwie.W1

a) podejście lean w rachunkowości

b) outsourcing działań

8. Rachunek kosztów produktów w ujęciu międzynarodowym.W1

Literatura:

Winiarska K., Rachunkowość międzynarodowa, OddK, Gdańsk 2009.

Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE 2001.

Sojak S., Ceny transferowe, PWN 2001.

Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Surdykowska S. T. , Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze 1999.

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska Joanna, Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa 2013.

Uwagi:

Zajęcia na platformie Moodle (3 godziny) 24.03.2019r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.