Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwami i gospodarstwami rolniczymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F22-RJ-RwZPR Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwami i gospodarstwami rolniczymi
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość,nst, 2 rok II stopnia, PRK,sp.rachunkowość w zarz.jedn.gosp.
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 9 godzin - wykład

9 godzin ćwiczenia, 5 godzin - konsultacje z wykładowcą

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć - 48 godzin

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu - 54 godzin

Razem nakład pracy studenta 125 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 Zna w sposób pogłębiony, rozumie i rozpatruje - z punktu widzenia właściwego dla nauki o finansach - wybrane systemy norm i reguł prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych warunkujących funkcjonowanie od strony finansowej zarówno przedsiębiorstw, jak i państwa oraz gospodarstw domowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z zakresu finansów i rachunkowości w celu rozwiązywania konkretnych problemów.

K_U06 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości rozszerzoną o krytyczną analizę.

K_U07 Posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 Analityczne myślenie: posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalenie ich hierarchii.

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej, studium przypadków.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Pełny opis:

1.Potrzeby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem i gospodarstwem rolnym.

2.Wybrane elementy rachunkowości rolniczej: sposoby obliczania kategorii produkcji dla poszczególnych działalności i gospodarstwa ogółem dla metody kasowej i memoriałowej, koszty bezpośrednie i pośrednie, zmienne i stałe, kategorie wynikowe dla działalności i całego gospodarstwa, działalność operacyjna, finansowa, inwestycyjna i prywatna.

3.Taksacja rolnicza: zasady wyceny składników majątku gospodarstwa – metoda porównawcza, dochodowa, kosztowa, wycena ziemi, wycena pracy, wycen środków trwałych, wycena środków obrotowych i produktów rolniczych, wycena artykułów obrotu wewnętrznego.

4.Kalkulacje rolnicze: cel, metody i ich przydatność w podejmowaniu decyzji, konkurencyjność i opłacalność na etapie „ex post” i „ex ante”, obroty produktów i środków produkcji, rachunki wydajności i efektywności jednostkowej roślin i zwierząt, koszty bezpośrednie poszczególnych działalności, nadwyżka bezpośrednia.

5.Księgowość rolnicza: systemy księgowości, zakres danych źródłowych, sposoby gromadzenia i przechowywania danych, częstotliwość i sposób dokonywania zapisów, sposoby kontroli danych, korekty błędów księgowych, książka inwentarzowa, książka wpłat i wypłat, książka obrotów i zaszłości, zasady zamykania okresu obrachunkowego, rachunek przepływów, rachunek zysków i strat, bilans zamknięcia, raport indywidualny gospodarstwa rolniczego.

6.Zarządzanie kosztami.

Literatura:

1.L. Goraj, S. Mańko, R. Sass, Z. Wyszkowska, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004

2.L. Goraj, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004

3.M. Kucharczyk, W. Nowak, Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 41 – Rolnictwo, SKwP, Monitor Rachunkowości Nr 7-8(31) z 2001 r.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pytań otwartych

Skala ocen na egzaminie - procent prawidłowych odpowiedzi:

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium w formie pytań otwartych

Skala ocen na kolokwium - procent prawidłowych odpowiedzi:

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1.Potrzeby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem i gospodarstwem rolnym.

2.Wybrane elementy rachunkowości rolniczej: sposoby obliczania kategorii produkcji dla poszczególnych działalności i gospodarstwa ogółem dla metody kasowej i memoriałowej, koszty bezpośrednie i pośrednie, zmienne i stałe, kategorie wynikowe dla działalności i całego gospodarstwa, działalność operacyjna, finansowa, inwestycyjna i prywatna.

3.Taksacja rolnicza: zasady wyceny składników majątku gospodarstwa – metoda porównawcza, dochodowa, kosztowa, wycena ziemi, wycena pracy, wycen środków trwałych, wycena środków obrotowych i produktów rolniczych, wycena artykułów obrotu wewnętrznego.

4.Kalkulacje rolnicze: cel, metody i ich przydatność w podejmowaniu decyzji, konkurencyjność i opłacalność na etapie „ex post” i „ex ante”, obroty produktów i środków produkcji, rachunki wydajności i efektywności jednostkowej roślin i zwierząt, koszty bezpośrednie poszczególnych działalności, nadwyżka bezpośrednia.

5.Księgowość rolnicza: systemy księgowości, zakres danych źródłowych, sposoby gromadzenia i przechowywania danych, częstotliwość i sposób dokonywania zapisów, sposoby kontroli danych, korekty błędów księgowych, książka inwentarzowa, książka wpłat i wypłat, książka obrotów i zaszłości, zasady zamykania okresu obrachunkowego, rachunek przepływów, rachunek zysków i strat, bilans zamknięcia, raport indywidualny gospodarstwa rolniczego.

6.Zarządzanie kosztami.

Literatura:

1.L. Goraj, S. Mańko, R. Sass, Z. Wyszkowska, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004

2.L. Goraj, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004

3.M. Kucharczyk, W. Nowak, Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 41 – Rolnictwo, SKwP, Monitor Rachunkowości Nr 7-8(31) z 2001 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1.Potrzeby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem i gospodarstwem rolnym.

2.Wybrane elementy rachunkowości rolniczej: sposoby obliczania kategorii produkcji dla poszczególnych działalności i gospodarstwa ogółem dla metody kasowej i memoriałowej, koszty bezpośrednie i pośrednie, zmienne i stałe, kategorie wynikowe dla działalności i całego gospodarstwa, działalność operacyjna, finansowa, inwestycyjna i prywatna.

3.Taksacja rolnicza: zasady wyceny składników majątku gospodarstwa – metoda porównawcza, dochodowa, kosztowa, wycena ziemi, wycena pracy, wycen środków trwałych, wycena środków obrotowych i produktów rolniczych, wycena artykułów obrotu wewnętrznego.

4.Kalkulacje rolnicze: cel, metody i ich przydatność w podejmowaniu decyzji, konkurencyjność i opłacalność na etapie „ex post” i „ex ante”, obroty produktów i środków produkcji, rachunki wydajności i efektywności jednostkowej roślin i zwierząt, koszty bezpośrednie poszczególnych działalności, nadwyżka bezpośrednia.

5.Księgowość rolnicza: systemy księgowości, zakres danych źródłowych, sposoby gromadzenia i przechowywania danych, częstotliwość i sposób dokonywania zapisów, sposoby kontroli danych, korekty błędów księgowych, książka inwentarzowa, książka wpłat i wypłat, książka obrotów i zaszłości, zasady zamykania okresu obrachunkowego, rachunek przepływów, rachunek zysków i strat, bilans zamknięcia, raport indywidualny gospodarstwa rolniczego.

6.Zarządzanie kosztami.

Literatura:

1.L. Goraj, S. Mańko, R. Sass, Z. Wyszkowska, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004

2.L. Goraj, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004

3.M. Kucharczyk, W. Nowak, Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 41 – Rolnictwo, SKwP, Monitor Rachunkowości Nr 7-8(31) z 2001 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1.Potrzeby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem i gospodarstwem rolnym.

2.Wybrane elementy rachunkowości rolniczej: sposoby obliczania kategorii produkcji dla poszczególnych działalności i gospodarstwa ogółem dla metody kasowej i memoriałowej, koszty bezpośrednie i pośrednie, zmienne i stałe, kategorie wynikowe dla działalności i całego gospodarstwa, działalność operacyjna, finansowa, inwestycyjna i prywatna.

3.Taksacja rolnicza: zasady wyceny składników majątku gospodarstwa – metoda porównawcza, dochodowa, kosztowa, wycena ziemi, wycena pracy, wycen środków trwałych, wycena środków obrotowych i produktów rolniczych, wycena artykułów obrotu wewnętrznego.

4.Kalkulacje rolnicze: cel, metody i ich przydatność w podejmowaniu decyzji, konkurencyjność i opłacalność na etapie „ex post” i „ex ante”, obroty produktów i środków produkcji, rachunki wydajności i efektywności jednostkowej roślin i zwierząt, koszty bezpośrednie poszczególnych działalności, nadwyżka bezpośrednia.

5.Księgowość rolnicza: systemy księgowości, zakres danych źródłowych, sposoby gromadzenia i przechowywania danych, częstotliwość i sposób dokonywania zapisów, sposoby kontroli danych, korekty błędów księgowych, książka inwentarzowa, książka wpłat i wypłat, książka obrotów i zaszłości, zasady zamykania okresu obrachunkowego, rachunek przepływów, rachunek zysków i strat, bilans zamknięcia, raport indywidualny gospodarstwa rolniczego.

6.Zarządzanie kosztami.

Literatura:

1.L. Goraj, S. Mańko, R. Sass, Z. Wyszkowska, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004

2.L. Goraj, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004

3.M. Kucharczyk, W. Nowak, Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 41 – Rolnictwo, SKwP, Monitor Rachunkowości Nr 7-8(31) z 2001 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1.Potrzeby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem i gospodarstwem rolnym.

2.Wybrane elementy rachunkowości rolniczej: sposoby obliczania kategorii produkcji dla poszczególnych działalności i gospodarstwa ogółem dla metody kasowej i memoriałowej, koszty bezpośrednie i pośrednie, zmienne i stałe, kategorie wynikowe dla działalności i całego gospodarstwa, działalność operacyjna, finansowa, inwestycyjna i prywatna.

3.Taksacja rolnicza: zasady wyceny składników majątku gospodarstwa – metoda porównawcza, dochodowa, kosztowa, wycena ziemi, wycena pracy, wycen środków trwałych, wycena środków obrotowych i produktów rolniczych, wycena artykułów obrotu wewnętrznego.

4.Kalkulacje rolnicze: cel, metody i ich przydatność w podejmowaniu decyzji, konkurencyjność i opłacalność na etapie „ex post” i „ex ante”, obroty produktów i środków produkcji, rachunki wydajności i efektywności jednostkowej roślin i zwierząt, koszty bezpośrednie poszczególnych działalności, nadwyżka bezpośrednia.

5.Księgowość rolnicza: systemy księgowości, zakres danych źródłowych, sposoby gromadzenia i przechowywania danych, częstotliwość i sposób dokonywania zapisów, sposoby kontroli danych, korekty błędów księgowych, książka inwentarzowa, książka wpłat i wypłat, książka obrotów i zaszłości, zasady zamykania okresu obrachunkowego, rachunek przepływów, rachunek zysków i strat, bilans zamknięcia, raport indywidualny gospodarstwa rolniczego.

6.Zarządzanie kosztami.

Literatura:

1.L. Goraj, S. Mańko, R. Sass, Z. Wyszkowska, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004

2.L. Goraj, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004

3.M. Kucharczyk, W. Nowak, Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 41 – Rolnictwo, SKwP, Monitor Rachunkowości Nr 7-8(31) z 2001 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.