Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia modelowania procesów logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-L12-NaMoPrLo Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Narzędzia modelowania procesów logistycznych
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: Logistyka, nst, PRK, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wprowadzenie do logistyki, wsparcie logistyczne przedsiębiorstwa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń, 5 godz. konsultacji


2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowywanie się do zajęć: 10 godz.


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu: 45 godz.


Razem nakład pracy studenta: 90 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student rozumie istotę modelowania procesów logistycznych i identyfikuje podstawowe elementy procesów logistycznych (K_W03, K_W06, K_W07, K_W08)


W2: Student ma wiedzę na temat metod i narzędzi modelowania w logistyce (K_W09).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi budować modele procesów logistycznych oraz dokonywać reengineeringu procesów logistycznych (K_U04, K_U5).


U2: Student posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem ARIS (K_U04).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student kreatywnie rozwiązuje złożone problemy decyzyjne (K_K04).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone:

- w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint

- w formie ćwiczeń na pracowni komputerowej opartych na modelowaniu procesów logistycznych w programie ARIS


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje metody i narzędzia modelowania oraz racjonalizacji i reengineeringu realnych procesów logistycznych, w tym z wykorzystaniem metody ARIS.

Pełny opis:

Pojęcia systemu i procesu logistycznego (W1)

Systemy kolejkowe i ich zastosowania w logistyce (W1, W2)

Metoda symulacyjna w zastosowaniach biznesowych (W1, W2)

Metoda ARIS i podstawy modelowania procesów w standardzie EPC (W1, W2)

Ćwiczenia służą realizacji praktycznych zadań ilustrujących treści objęte wykładem (U1, U2, K1)

Literatura:

C. C. Bozarth, R. B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.

M. Chaberek: Makro i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.

R. Gabryelczyk: ARIS w modelowaniu procesów biznesu. Difin. Warszawa 2006.

Logistyka. Teoria i praktyka, red. S. Krawczyk, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, t. 1.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: test

Ćwiczenia: ocena bieżącej aktywności oraz prezentacji rozwiązanych zadań modelowania.

W1 – test +++

W2 – test +++

U1 – Prezentacja +++, Ocena ciągła ++

U2 – Ocena pracy w laboratorium +++

K1 – Prezentacja +++, Ocena ciągła ++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Wykład, 9 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda, Krzysztof Wojtkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda, Krzysztof Wojtkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.