Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Business Plan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1155-12-M13-BuPl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Business Plan
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: _Erasmus - rozkład zajęć
Management, 3 rok 1 stopnia
Zarządzanie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Before attending classes in this course students should attend classes in the following courses: Accounting, Corporate Finance

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1. Direct active participation in classes conducted with the participation of an academic teacher:

- 15 hours - lecture

- 15 hours - exercises

- 5 hours - consultations

Total number of contact hours: 35 hours


2. Student's own work:

- 5 hours - preparation for classes

- 10 hours - preparation for passing

Total student's own work: 15 hours


Total student workload: 50 hours

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1. Knows the methods and appropriate ways of obtaining data used in the process of creating a business plan from the point of view of Management Sciences. (K_W08).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1. Can use and integrate basic theoretical knowledge in the field of accounting, marketing and corporate finance to prepare a business plan. (K_U03)

U2. Can analyse and forecast economic processes and phenomena using appropriate methods and tools in order to prepare a financial plan as part of a business plan. (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1. Is ready to acquire knowledge, information and data required in the processes of a business plan creating process, solving related problems and determining priorities in the implementation of the business plan. (K_K01)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture – Power Point presentation of theoretical issues and practical examples.

Exploratory teaching methods:

- practical – solving of practical cases, project, discussion, group work.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu
- SWOT

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Agenda

1. Definition, features, goals, functions of planning and business plan.

2. Definitionn of Business Model Canvas.

3. Advantages and disadvantages of business plan.

4. Users of business plan.

5. Structure of business plan.

6. Methods of business plan assessment.

7. IBCS Standards.

Literatura: (tylko po angielsku)

G. Schwetje, S. Vaseghi, The Business Plan, How to win your inventors’ confidence, Springer 2007 (avaiable online).

T. Harris, Start-up, A practical guide to starting and running a new business, Springer 2019 (avaiable online).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

W1. written test +++

U1. project +++

K1. continuous evaluation +++

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak
Prowadzący grup: Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak
Prowadzący grup: Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak
Prowadzący grup: Piotr Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)