Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Cross-cultural Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1155-12-M22-BA-CrCul
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cross-cultural Management
Jednostka: Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
Grupy: _Erasmus - rozkład zajęć
Management - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Management, 2 rok II stopnia, PRK, Business Administration
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) General knowledge in management

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Classes requiring direct participation: 30h

Self-study: preparations for classes, reading materials provided: 25h

Self-study: self-study and teamwork: 50h

Self-study: preparations for the exam: 25h


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: A student defines and describes culture dimensions determining human behaviours in an organisation at the individual, group and organisational level (K_W06)Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: A student can analyse the cultural determinants of social processes and phenomena in an organisation (K_U03)


U2: Student characterizes the impact of cultural differences on the effectiveness of the management methods applied (K_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Team work: a student creates a positive organisational climate (and trust) in teams as their member or leader (K_K03)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Methods: case studies, presentations with slides, discussions and teamwork


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is designed for those who are interested in cultural diversity and its implications for management. It introduces main cultural differences and knowledge of management concepts and techniques application in different cultural environments. Lectures are based on presentations as well as discussions in groups

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures:

1. Cultural differences and management (W1)

2. Verbal and non-verbal communication in cross-cultural environment (W1)

3. Attitude to time and space (W1)

4. Making business relationships (W1)

5. Business protocol and etiquette (W1)

6. Values in cross-cultural management (frameworks of G.Hofstede and F.Trompenaars’a) (W1)

7. Multicultural organizations (W1)

8. Global manager (W1)

9. Cross-cultural marketing (W1)

Exercises:

1. Verbal and non-verbal communication in cross-cultural environment (U1, K1))

3. Attitude to time and space (U1, K1))

4. Making business relationships (U1, K1))

5. Values in cross-cultural management: G.Hofstede framework (U2, K1)

6. Cross-cultural marketing (U2, K1))

Literatura: (tylko po angielsku)

1.G.Hofstede, Cultures and Organizations, Profile Books 2003

2.R.R.Gesteland. Cross-Cultural Business Behavior, Copenhagen Business School Press, 2006

3.G.P.Ferraro, The Cultural Dimension of International Business, Pearson Prentice Hall, 2006

4.R.D. Lewis, When Cultures Collide. Managing Successfully Across Cultures, Nicholas Brealey Publishing, London 2006

5.D.J.Hickson, D.S.Pugh, Management Worldwide. Distinctive Styles amid Globalization, Penguin Books, 2001

6.J.Mole, Mind Your Manners. Managing Business Cultures in the New Global Europe, Nicholas Brealey Publishing, London 2005

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written exam, case studies, presentations with slides

Criteria: activity during classes, level of knowledge, level of problem solving

1. Exam (3 theoretical questions and 2 case studies):

5 (bdb) - 91% - 100%

4+ (db+) - 81% - do 90%

4( db) - 71% - 80%,

3+ (dst.+) - 61% - 70%,

3 (dst)- 45% - 60%.

Exercises:

1.Case study – written answers as a result of teamwork:

5 (bdb) - answers include all necessary elements

4 (db) - answers include 80% of necessary content

3 (dst) - answers include 60% of necessary content

2. Activity in the class:

5 (bdb) - a student takes part in all discussions during classes

4 (db) - a student takes part in 50% of discussions during classes

3 (dst) - a student does not take part in discussions during classes

3. Presentation in teamwork, assessment made by the team:

5 (bdb) - a student is fully committed to the task, participates at

every stage of the work

4 (db) - a student is generally committed to the task, participates

at the most of the work stages

3 (dst) - a student commitment is minimal, participates at few

stages of the work

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Glińska-Neweś
Prowadzący grup: Aldona Glińska-Neweś, Karolina Kucznik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Glińska-Neweś
Prowadzący grup: Aldona Glińska-Neweś, Jan Hermes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Glińska-Neweś
Prowadzący grup: Jan Hermes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Hermes
Prowadzący grup: Jan Hermes, Yi Zhang
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yulia Fomina, Aldona Glińska-Neweś
Prowadzący grup: Yulia Fomina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yulia Fomina, Aldona Glińska-Neweś
Prowadzący grup: Joanna Flicińska-Turkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)