Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia przeprowadzania audytu (planowanie, program zadania, analiza ryzyka, przeprowadzanie zadania, sprawozdawczość, monitoring, techniki audytu)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117123-MetPrzeAudytu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Metodologia przeprowadzania audytu (planowanie, program zadania, analiza ryzyka, przeprowadzanie zadania, sprawozdawczość, monitoring, techniki audytu)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone studia wyższe

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład 8 godz.

Ćwiczenia 8 godz.

Praca własna 16 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- Zna i rozumie wybrane systemy norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne EUS_W01,

W2 - Zna i rozumie funkcjonowanie administracji publicznej w warunkach stałego zapotrzebowania na informację, organizację systemu informacyjnego państwa, w tym systemu statystyki publicznej (struktura, organizacja, modele w Polsce i na świecie, banki danych) i sprawozdawczości statystycznej (podstawowe akty prawne, przepisy i zasady regulujące jej funkcjonowanie)

EUS_W02

W3 - Zna i rozumie istotę, genezę oraz aktualny stan audytu instytucji publicznych EUS_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w sferze jednostek sektora finansów publicznych oraz oceniać uwarunkowania ekonomiczno-finansowe ich dotyczące EUS_U01,

U2 - Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych o oparciu o właściwy dobór źródeł EUS_W02,

U3 - Potrafi samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w prowadzeniu audytu wewnętrznego (praca własna i zespołowa) EUS_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Jest gotów do podjęcia pracy jako audytor wewnętrzny w komórkach audytu wewnętrznego

EUS_K01,

K2 - Jest gotów poszukiwać i poprawnie wykorzystywać mechanizmy pozwalające skutecznie oddziaływać na współpracowników, stymulować wzrost ich zaangażowania oraz pobudzać zespół na rzecz realizacji wspólnych celów EUS_K02,

K3 - Jest gotów do krytycznej oceny informacji w celu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem jednostki w otoczeniu zewnętrznym

EUS_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład,

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

Skrócony opis:

Metodologia przeprowadzania audytu: planowanie, program zadania, analiza ryzyka, przeprowadzanie zadania, sprawozdawczość, monitoring, techniki audytu.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu:

1. Analiza wstępnych informacji audytowych.

2. Określanie potencjalnych ryzyk w badanych obszarze audytu. Kwestionariusze kontroli wewnętrznej.

3. Oczekiwane mechanizmy kontrolne, kryteria. Wybór obszarów do badania.

4. Opracowanie dokumentacji.

5. Prowadzenie badania audytowego.

6. Ustalenia wstępne audytu.

7. Komunikacja z klientem audytu.

8. Sprawozdanie z audytu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Marcin Dublaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Marcin Dublaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dublaszewski, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Marcin Dublaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.