Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład ogólnowydziałowy (Przemoc, polowanie i rytuał: różne oblicza śmierci i przedmiotów z nią wiązanych w epoce kamienia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR-WOW-PPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnowydziałowy (Przemoc, polowanie i rytuał: różne oblicza śmierci i przedmiotów z nią wiązanych w epoce kamienia)
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


– K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawienie i omówienie (na podstawie dostępnych źródeł archeologicznych) zachowań związanych z przemocą i różnych jej form w epoce kamienia. Poruszane tematy dotyczyć będą zarówno sfer związanych z zabijaniem w celu pozyskiwania pożywienia na drodze polowań, ale również przemocy i uśmiercaniem powiązanym z konfliktami i rytuałami.

Pełny opis:

Tematy poruszane w trakcie wykładów:

1. Strategie zdobywania pożywienia w epoce kamienia

2. Ekwipunek łowcy w epoce kamienia

3. Do zabijania czy może do czegoś innego? Nowoczesne metody weryfikacji funkcji pradziejowych przedmiotów.

4. Sztuka naskalna jako źródło do poznania technik łowieckich w epoce kamienia

5. Sztuka jako element magii łowieckiej

6. Konflikty i wojny w epoce kamienia

7. Cmentarzyska epoki kamienia

8. Zwierzę jako ofiara – przykłady zachowań rytualnych w pradziejach

9. Masowe mordy w epoce kamienia

10. Rytualne mordy z terenów ziem polskich.

11. Kanibalizm w epoce kamienia

Literatura:

Bowles, S. 2009. Did warfare among ancestral hunter-gatherers affect the evolution of human social behaviors? Science 324, 1293–1298.

Guthrie, R.D., 2005. The nature of Paleolithic art. University of Chicago Press.

Kozłowski J. K. 2004. Wielka historia świata. Świat przed „rewolucją” neolityczną, Kraków.

Meyer, C. 2020. Early massacres: Mass violence in Neolithic Europe. In G. G. Fagan, L. Fibiger, M. Hudson, & M. Trundle (Eds.), The Cambridge world history of violence, vol. 1, The prehistoric and ancient worlds (pp. 299–319). Cambridge University Press.

Orschiedt, J. 2020. Violence in palaeolithic and mesolithic hunter-gatherer communities. In G. G. Fagan, L. Fibiger, M. Hudson, & M. Trundle (Eds.), The Cambridge world history of violence, vol. 1, The prehistoric and ancient worlds (pp. 58–78). Cambridge University Press.

Płonka, T., 2012. Kultura symboliczna społeczeństw łowiecko-zbierackich środkowej Europy u schyłku paleolitu, Studia Archeologiczne. Wrocław.

Roy, K. 2022. Origins of Warfare in the Stone Age. In: A Global History of Warfare and Technology. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3478-0_2

Vencl, S. 1999. Stone age warfare. In J. Carman & A. Harding (Eds.), Ancient warfare: Archaeological perspectives (pp. 57–72). Stroud.

Metody i kryteria oceniania:

Test wyboru z zakresu zagadnień poruszanych na wykładach.

Obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Orłowska
Prowadzący grup: Justyna Orłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Orłowska
Prowadzący grup: Justyna Orłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)