Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Get the prehistoric skills! Experimental archaeology – the way to understand past

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-EN-EA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Get the prehistoric skills! Experimental archaeology – the way to understand past
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic knowledge in the field of the prehistory of Polish lands, traditional processing techniques for various natural raw materials and health and safety rules.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

– participation in laboratories – 30 hrs;

– consultations – 10 hrs;


Self-study hours:

– preparation for laboratories/experimental project – 40 hrs

– writing experimental projects – 20 hrs

– reading literature – 10 hrs.


Altogether: 110 hrs (4 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student:

– W1: knows the history of the experimental research in archaeology;

– W2: knows equipment, procedures, basic assumptions of the experimental archaeology as a scientific method;

– W3: has a basic knowledge on the prehistory of Poland and Europe;

–W4: has a knowledge on techniques and tools used in prehistory to processing different type of raw materials i. a. stone, wood, bone and antler, ceramics, amber etc.;

– W5: has a basic knowledge on survival techniques used in everyday life in prehistory, such as food production and conservation, storage, hunting techniques, making the fire etc.;

– W6: has a basic knowledge of the archaic techniques known from ethnography,

– W7: is familiar with research methods connected to experimental archaeology i. a. use-wear method and others,


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student:

– W1: knows the history of the experimental research in archaeology;

– W2: knows equipment, procedures, basic assumptions of the experimental archaeology as a scientific method;

– W3: has a basic knowledge on the prehistory of Poland and Europe;

–W4: has a knowledge on techniques and tools used in prehistory to processing different type of raw materials i. a. stone, wood, bone and antler, ceramics, amber etc.;

– W5: has a basic knowledge on survival techniques used in everyday life in prehistory, such as food production and conservation, storage, hunting techniques, making the fire etc.;

– W6: has a basic knowledge of the archaic techniques known from ethnography,

– W7: is familiar with research methods connected to experimental archaeology i. a. use-wear method and others,


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student:

– U1: is able to process different types of raw materials known in prehistory using the replicas of the self-made „prehistoric” tools’

– U2: has the basic skills in using different techniques known in prehistory i. a. bone/antler softening, destructive wood distillation, making and firing the pottery, flint knapping, making the fire etc.;

– U3: has the basic survival skills;

– U4: can demonstrate/explain prehistoric ways of living to other people.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Classes consist of two parts: (1) theoretical, where participants listen to short lectures on given issues, and (2) practical, where they conduct experimental work, with the treatment of various types of raw materials, using prehistoric techniques.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Classes will have a profile of practical laboratories supplemented with the appropriate dose of the theoretical knowledge. During the meetings we will discuss and test some basic prehistoric techniques and tools used for processing of various types of raw materials, such as: stone, wood, leather, bone, antler, clay, amber, etc. Also, the techniques far more complicated will be presented, e.g. bone and antler softening, destructive birch bark distillation (to produce birch tar), different ways of making the fire, making and firing the pottery, et cet. During all classes we will use only raw materials, techniques and tools available in Stone Age. To pass the course, each student will have to plan and execute correctly an archaeological experiment based on the knowledge gained during the meetings.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Classes will have a profile of practical laboratories supplemented with the appropriate dose of the theoretical knowledge. In the first place, students will be familiarized with the methodology of experimental studies in archeology and a basic information about life in prehistoric times. Subsequently, it will be carried out a series of practical classes, where to participants will be presented different survival techniques used in everyday life in prehistory. During these meetings we will discuss and test some basic prehistoric techniques and tools used for processing of various types of raw materials, such as: stone, wood, leather, bone, antler, clay, amber, etc. Also, the techniques far more complicated will be presented, e.g. bone and antler softening, destructive birch bark distillation (to produce birch tar), different ways of making the fire, making and firing the pottery, hunting techniques, methods of plant processing (e. g. ropes production), building techniques et cet. Participants will be required to active, practical participation in all conducted activities. All of them will be held with the observance of relevant methodology of experimental studies. During all classes we will use only raw materials, techniques and tools available in Stone Age. To pass the course, each student will have to plan and execute correctly an archaeological experiment based on the knowledge gained during the meetings.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic only, it will be supplemented during the course

Coles J. Archaeology by Experiment, Nowy York, 1973

Coles J. Experimental Archaeology, Londyn, 1979

Harding A.F. (ed.) Experiment and Design in Archaeology, Oxford, 1999;

Inizan L., Roche H., Tixier J. Technology of Knapped Stone (Préhistoire de la Pierre Taillée; 3), CREP Meudon, 1992

Kelterborn P. Principles of experimental research in archaeology, (Re)construction and Experiment in Archaeolgy – European Platform, Hradec Králové, Vol. 2, p. 120-121, 2005

Kozłowski J. K. Encyklopedia Historyczna Świata, tom 1, Kraków, 1999 (części poświęcone ziemiom polskim)

Kozłowski J. K. Wielka historia świata. Świat przed „rewolucją” neolityczną, Kraków, 2004, (części poświęcone ziemiom polskim)

- Prahistoria ziem polskich, tom I-II

Lammers-Keijsers Y.M.J. Scientific experiments: a possibility? Presenting a general cyclical script for experiments in archaeology, (Re)construction and Experiment in Archaeolgy – European Platform, Hradec Králové, Vol. 2, Vol. 2, p. 18-26.

Osipowicz G. 2010. Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej. Studium traseologiczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Renfrew, C., Bahn, P., 2002, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa

Semenow C. A. Pierwobytnaja Technika, MIA SSSR, tom 54, 1957,

Semenow C. A. Prehistoric technology. An experimental study of the oldesttools and artefacts from traces of manufacture and wear, London, 1964

Watts S. M. Practicing Primitive. A Handbook of Aboriginal Skills, Salt Lake City, 2004.

Wescott D. (ed.) Primitive technology. A book of Earth Skills, Salt lake City, 1999.

Wescott D. (ed.) Primitive technology II. Ancestral Skills, Salt lake City, 2001

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- points allocated for the activity and method of implementation of the experimental project;

Assessment criteria:

– activity graded on a scale from 1 to 3 points;

– involvement in experimental works, graded on a scale of 1 to 10 points;

–realization and results of archaeological experiment graded on a scale of 1 to 10 points.

Maximum number of possible points to get during the course – 30 points: fail (2) – less than 15 pts; satisfactory (3) – 15–17 pts; satisfactory plus (3,5) – 18–20 pts; good (4) – 21–23 pts; good plus (4,5) – 24–26 pts; very good (5) – more than 27 pts.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Osipowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Osipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Osipowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Osipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Osipowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Osipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)