Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Environment and culture during the Ice Age

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-EN-ECDIA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Environment and culture during the Ice Age
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Becoming acquainted with adaptation patterns of the Paleolithic cultures to the Pleistocene environm

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

np.

– participation in lectures – 15 hrs

– consultations – 5 hrs


Self-study hours:


– preparation for lectures – 7 hrs

– writing essays/ papers/projects – 18 hrs

– reading literature – 10 hrs

– preparation for test – 0 hrs

– preparation for examination – 0 hrs


Altogether: 55 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) – W1: Student has basic/advanced knowledge of different forms of cultural adaptation to a diversified Pleistocene environment;

– W2: Student knows/ possesses knowledge of different Pleistocene bioms, ecological niches and ecotones, in which consecutive Palaeolithic cultures developed;….

– W3: Student is familiar with different cultures of hunters-gatherers and their relationship with the natural environment

– W4: Student is acquainted with a spatial range, chronology, climatic phases of the applied technologies of mineral and organic raw material, the method of obtaining food, elements of symbolic culture and the way of life of creators of particular cultural traditions.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) – U1: Student is able to/has the ability to can use the acquired knowledge about cultural adaptation to the environment during the interpretation of the possible economic functions of the observed Palaeo- and Mesolithic assemblages.

– U2: Student can analyse/define/ demonstrate/explain different Pleistocene bioms, ecological niches and ecotones, in which consecutive Palaeolithic cultures developed


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) – K1: Students is aware of the importance of mutual relationships between particular elements of the natural environment, its entire structure and a cultural identity of human groups inhabiting a given territory at a given time

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

– informative lecture

-seminar assisted with multimedia presentations


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

1) Environmental adaptation patterns of the early hominids.

2) Environmental adaptation patterns in the Lower Paleolithic.

3) Neanderthal environmental adaptation patterns in the Middle Paleolithic

4) Patterns of cultural adaptation to the tundra environment.

5) Gravettian as an example of the Upper Paleolthic adaptation to the tundra and steppe environment.

6) Magdalenian techno-complex in the late Pleistocene landscape.

7) Patterns of cave adaptation to inhabitation.

8) Environmental adaptation patterns of the Late Paleolithic cultures (tundra and forest)

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Classes encompass the following topics:

1 – environmental adaptation patterns of the early hominids;

2 – environmental adaptation patterns in the Lower Paleolithic;

3 – Neanderthal environmental adaptation patterns in the Middle Paleolithic;

4 –patterns of cultural adaptation to the tundra environment;

5. Gravettian as an example of the Upper Paleolthic adaptation to the tundra and steppe environment;

6 – Magdalenian techno-complex in the late Pleistocene landscape;

7 – patterns of cave adaptation to inhabitation;

8 – Environmental adaptation patterns of the Late Paleolithic cultures (tundra and forest);

9 – methods of adaptation to the tundra environment;

10 – examples of Palaeolithic adaptation patterns to the cool steppe environment;

11 – inhabitation of forests of the moderate zone in the Palaeolithic;

12 –environmental adaptation patterns of the contemporary hunters and gatherers.

Literatura: (tylko po angielsku)

1) The Earliest occupation of Europe, ed. W. Roebroeks, T. van Kolfschoten, Leiden 1995.

2) The Geography of Neanderthals and Modern Humans in Europe and the Greater Mediterranean, ed. O. Bar-Yosef, D. Pilbeam, Peabody Museum Bulletin 8, 2000.

3) Man and environment in the Palaeolithic, ed. H. Urlich, ERAUL 62, Liège 1995.

4) Neanderthals in Europe, ed. B. Demarsin, M. Otte), ERAUL 117, Liège 2006.

5) Rolland N., The early human occupation of high latitudes, boreal, continental and periglacial habitats. Middle Palaeolithic milestones in Northern Eurasia, [in:] Middle Palaeolithic human activity and palaeoecology. New discoveries and ideas, ed. J. M. Burdukiewicz, A. Wiśniewski, Studia Archeologiczne, vol. 41, 2010, pp. 15–45.

6) J. K. Kozłowski, Wielka Historia Świata, t. 1, Świat przed rewolucją neolityczną, Kraków–Warszawa 2004

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

– assessment of a prepared written essay,

-presence and active participation in classes

Assessment criteria:

fail – … pts (<50%)

satisfactory – … pts (50%)

satisfactory plus – … pts (60%)

good – … pts (75%)

good plus – … pts (85%)

very good – … pts (90%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)