Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krajna, Kujawy i ziemia dobrzyńska w czasach nowożytnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-KKZDCzN-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Krajna, Kujawy i ziemia dobrzyńska w czasach nowożytnych
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie historią regionalną. Podstawowa wiedza z zakresu historii nowożytnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych

30 godzin w ramach przygotowania do zajęć (gromadzenia informacji na temat historii regionów, wyszukiwanie źródeł historycznych, przygotowywania się do dyskusji)

30 godzin na przygotowanie pracy pisemnej z zakresu historii regionalnej


Bilans: 90 godzin, 3 ECTS

Efekty kształcenia - wiedza:

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat dziejów Krajny, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w czasach nowożytnych K_W01

Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej, terytorialnej i chronologicznej historii regionu (Krajny, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej) K_W07

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczej w czasach nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu (Krajny, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej) K_W16

Efekty kształcenia - umiejętności:

Potrafi opanować i stosować pod kierunkiem opiekuna naukowego podstawowe umiejętności badawcze w zakresie historii regionu w czasach nowożytnych K_U03

Potrafi planować i prowadzić własne proste badania nad historią regionu w czasach nowożytnych K_U06

Tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe dot. dziejów regionu w czasach nowożytnych, w języku łacińskim i nowożytnym K_U12

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

Ma świadomość wartości kultury historycznej regionu w czasach nowożytnych K_K03

Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski i swojego regionu K_K09

Podejmuje próby uczestniczenia w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią regionu spoza grona fachowców K_K11

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, pokaz z opisem, pogadanka, projekt.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień z dziejów Rzeczypospolitej na wybranych przykładach historii regionalnej Krajny, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Student w czasie zajęć powinien nauczyć się umiejętności dokonywania wyboru materiałów (ich analizy), które pozwolą mu na przygotowanie projektu na temat wybranego regionu.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia przedmiotu: historia regionalna, Kujawy, Krajna, ziemia dobrzyńska, lauda sejmikowe Poznanie historii Krajny, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej pod względem obszaru, lokalizacji, charakterystycznych miejsc (zabytków) będących wytworem ludzkiej działalności, tradycji, języka, zwyczajów i obyczajów.

Literatura:

Dzieje ziemi kujawskiej, wyd. A. Pawiński, t. 4, Lauda i instrukcje 1700-1733, Warszawa 1888

Gierowski J., Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740, Wrocław 1955

Lauda ziemi dobrzyńskiej, wyd. F. Kluczycki, Acta Historica, t. 10, Kraków 1897

Otwinowski E., Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II od roku 1696-1728 opisał współczesny […], Kraków 1849

Pawiński A., Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych 1572-1795, t. 3: Lauda i instrukcje, Warszawa 1888

Volumina Legum, Petersburg 1860

Monografie miast

Przewodniki

Metody i kryteria oceniania:

referat: W1, U1, U2, K1, K2

kolokwium: W1, W2, W3

dyskusja problemowa (aktywność): W1, W2, W3, U3, K2, K3

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie:

ndst. – mniej niż 50%

dst. – 50%

dst. plus -60%

db.- 70%

db. plus – 80%

bdb – 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.