Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The History of the Byzantine Empire

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-EN-HOBE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: The History of the Byzantine Empire
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs

- consultations- 5hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 15hrs


Altogether: 50hrs (2ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has basic knowledge of political history of the Byzantine Empire from 330 A.D. to 1453 A.D.,

W2: possesses knowledge about modes of running Roman external policy in the different historical periods ( late antiquity, medieval period, early moden ages)

W3: is familiar with basic knowledge about changes in the structure of the eastern Roman society and state.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to enumerate byzantine dynasties from the Constantinian to Palaologian dynasty and is familiar with the names of the most important esarern Roman Emperors from 330 A.D. to 1453 A.D.

Is able to enumerate the main reasons for the collapse of the Byzantine Empire in the year 1453.

U2: is capable to explain main changes in territorial shape of the Byzantine Empire

U3: has basic skills in enumerating the ideal virtues of the Byzantine Emperor

U4: can explain changes in the administrative structure and officialdom of the Byzantine Empire from the late Antiquity to the early modern time


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the importance of Byzantium’s cultural heritage for the modern Europe

K2: understands the need to study of the history of the Byzantine Empire

K3: well prepared to team work


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture

-display

-exhibition

-participatory lecture


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Student receives an overview on the history of the Byzantine Empire from its beginning to the end of the Palaologian dynasty. The lecture ends with the fall of Constantinople in 1453.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

In course of this lecture the students receive a overwiew of political history of the eastern Roman (Byzantine) Empire. I will start from the reign of the Emperor Diocletian, the creator of a political system (dominate) which prevail in the Byzantine era. Further students will deal with an overview of political history of Byzantium from the Late Roman Empire to the end of dynasty of Palaiologoi. During the lectures I will focus on the political, social and administrative history of Byzantium.

List of topics:

- Diocletian and Tetrarchy

- The Fourth Century: from Constantine the Great to Theodosius

- Roman Empire and its enemies. The survival of the Eastern Empire

- The Empire of Justinian and his successors

- The Administration

- The Society

- The Roman Army : Organisation and Structure

- The “dark ages” of Byzantium

- The ruling of Macedonian Dynasty: the peak of Byzantine power

-The time of Comnenid

- The 4th Crusade, the Fall of Constantinople and its consequences

-Byzantium under the rule of Palaiologian emperors. The sack of Constantinople in 1453

Literatura: (tylko po angielsku)

- Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Warszawa 2008.

- Wells C., Cesarstwo rzymskie, Warszawa

- A.H.M. Jones, The Later Roman Empire 284 – 602. A Social, Economic and Administrative Survey, vol. I – III, Oxford 1964

- Av. Cameron, The Later Roman Empire ad 284 – 430, London 1993

- Av. Cameron, The Mediterranean World in Late Antiquity ad 395 – 600, London and New York 1993

- C. Morrisson (red.), Świat Bizancjum, t. I: Cesarstwo Bizantyńskie 330 – 641, Kraków 2007

- J.-C. Cheynet (red.), Świat Bizancjum, t. II: Cesarstwo Bizantyńskie 641 – 1204, Kraków 2011

- A. Laiou, C. Morrisson (red.), Świat Bizancjum, t. III: Biazncjum i jego sąsiedzi 1204 – 1454, Kraków 2013

- K. Zakrzewski, Historia Bizancjum, 1999

- O. Jurewicz (red.), Encyklopedia Kultury Bizantyńskiej, Warszawa 2002

- J. Haldon, Bizancjum. Zarys dziejów, Warszawa 2006

- G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 2008

- C. Mango, Historia Bizancjum, Gdańsk 2007

- R. Browning, Cesarstwo bizantyńskie, Warszawa 1997

- J. Herrin, Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, Poznań 2009

- A.P. Kazhdan, Oxford Dictionary of Byzantium, t. I – III, Oxford, New York 1991

- J. Shepard, Bizancjum ok. 500 – 1024, Warszawa 2012

- www.byzantium 1200.com

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- attendance/presence

- activity

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Student receives an overview on the history of the Byzantine Empire from its beginning to the end of the Palaologian dynasty. The lecture ends with the fall of Constantinople in 1453.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

In course of this lecture the students receive a overwiew of political history of the eastern Roman (Byzantine) Empire. I will start from the reign of the Emperor Diocletian, the creator of a political system (dominate) which prevail in the Byzantine era. Further students will deal with an overview of political history of Byzantium from the Late Roman Empire to the end of dynasty of Palaiologoi. During the lectures I will focus on the political, social and administrative history of Byzantium.

List of topics:

- Diocletian and Tetrarchy

- The Fourth Century: from Constantine the Great to Theodosius

- Roman Empire and its enemies. The survival of the Eastern Empire

- The Empire of Justinian and his successors

- The Administration

- The Society

- The Roman Army : Organisation and Structure

- The “dark ages” of Byzantium

- The ruling of Macedonian Dynasty: the peak of Byzantine power

-The time of Comnenid

- The 4th Crusade, the Fall of Constantinople and its consequences

-Byzantium under the rule of Palaiologian emperors. The sack of Constantinople in 1453

Literatura: (tylko po angielsku)

- Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Warszawa 2008.

- Wells C., Cesarstwo rzymskie, Warszawa

- A.H.M. Jones, The Later Roman Empire 284 – 602. A Social, Economic and Administrative Survey, vol. I – III, Oxford 1964

- Av. Cameron, The Later Roman Empire ad 284 – 430, London 1993

- Av. Cameron, The Mediterranean World in Late Antiquity ad 395 – 600, London and New York 1993

- C. Morrisson (red.), Świat Bizancjum, t. I: Cesarstwo Bizantyńskie 330 – 641, Kraków 2007

- J.-C. Cheynet (red.), Świat Bizancjum, t. II: Cesarstwo Bizantyńskie 641 – 1204, Kraków 2011

- A. Laiou, C. Morrisson (red.), Świat Bizancjum, t. III: Biazncjum i jego sąsiedzi 1204 – 1454, Kraków 2013

- K. Zakrzewski, Historia Bizancjum, 1999

- O. Jurewicz (red.), Encyklopedia Kultury Bizantyńskiej, Warszawa 2002

- J. Haldon, Bizancjum. Zarys dziejów, Warszawa 2006

- G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 2008

- C. Mango, Historia Bizancjum, Gdańsk 2007

- R. Browning, Cesarstwo bizantyńskie, Warszawa 1997

- J. Herrin, Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, Poznań 2009

- A.P. Kazhdan, Oxford Dictionary of Byzantium, t. I – III, Oxford, New York 1991

- J. Shepard, Bizancjum ok. 500 – 1024, Warszawa 2012

- www.byzantium 1200.com

Uwagi: (tylko po angielsku)

Due to the epidemiological situation in winter semester 2020/2021 this lecture will be held via Moodle platform. Students are obliged to see video materials, presenations and do the quizzes.

Mode of assessment:

fail- less than 50%

satisfactory- 50 %

satisfactory + - 60%

good - 75%

very good- 90% and more

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.