Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

From the Roman Empire to Byzantium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-EN-REB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: From the Roman Empire to Byzantium
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

np.

- participation in lectures - 30 hrs

- consultations- 5 hrs


Self-study hours:

np.

- preparation for lectures -15 hrs

Altogether: 50 hrs 2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has basic knowledge of political and social history of the Roman Empire from 27 B.C. to 284 A.D and of political history of the Late Roman Empire from 284 A.D. to 643 A.D.

W2: possesses knowledge about cities, municipalities and local government of the Roman Empire; knows/ possesses knowledge about modes of running Roman external policy towards the Persians and barbarians, and the differences between them; possesses knowledge about modes of running Roman external policy towards the Persians and barbarians, and the differences between them.

W3: is familiar with basic knowledge about changes in the structure of the Roman elites and officialdom in that period.

W4: is acquainted with basic knowledge about the structure and functioning of the Roman army in that period.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to/ has the ability to enumerate in chronological order the names of the most important Roman Emperors from 27 B.C. to 643 A.D.

U2: is able to name the most important political events in the early Roman Empire

U3:Is able to enumerate the main reasons for the collapse of the Western Roman Empire in the 5th century a.d.

U4: has basic/ advanced skills in enumerating the main offices of the Roman Empire in that period and explaining their main functions and tasks

U5: can analyse/ define/ demonstrate/ explain the mechanism of formation of the official aristocracy class during the reign of the Emperor Constantine


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) . Student

K1: understands the significance of/ the importance of Byzantium’s cultural heritage for the modern Europe

K2: understands the need to study the history of the Roman Empire

K3: is well prepared to team work


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture

-display

-exhibition

-participatory lecture


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Student receives an overview on the history of the Roman Empire from its beginning to the fall of the Western Roman Empire and to its survival in the East. The lecture ends with a description of the Early Byzantine Empire and focuses on the Empire of Justinian and his successors

Pełny opis: (tylko po angielsku)

In the first part of the lecture students become familiar with the circumstance in witch the Roman Empire was born. Then learn about the political and social organization of the state. I will also discuss the organization of Roman army, and the expansion of the Roman Empire. The first part of the lecture will conclude the presentation of the crisis of the Empire in the third century A.D.

In the Late Roman part of this lecture the students receive a course on political, social, administrative and military history of this period. I will start from the issues concerning the creation of a new political system (dominate) by the Emperor Diocletian and its development during the reign of the Emperor Constantine the Great. In the further part of the semester students will deal with an overview of political history of the Late Roman Empire (IV – VI/VII century) with special focus on the Empire of Justinian. The second group of topics concerns the social and administrative history of the Roman Empire in this period, and the lectures touches upon the question of building of new Roman elite, social stratification and history of the Roman offices in this period as well. A separate lecture will give the report on Roman foreign policy, especially towards the Persian Empire and the barbarians.

Literatura: (tylko po angielsku)

- Cary M., Scullard H.H., A history of Rome : down to the Reign of Constantine, London 1994.

- Duncan-Jones R., The Economy of the Roman Empire, Cambridge 1974.

- Interpreteting Late Antiquity, ed. by W. Bowersock, P. Brown, O. Grabar, Cambridge 2001.

- The Cambridge Companion to the Age of Constantine, ed. by N. Lenski, Cambridge 2006.

- Van Dam R., The Roman Revolution of Constatntine, Cambridge 2007.

- A.H.M. Jones, The Later Roman Empire 284 – 602. A Social, Economic and Administrative Survey, vol. I – III, Oxford 1964

- Av. Cameron, The Later Roman Empire ad 284 – 430, London 1993

- Av. Cameron, The Mediterranean World in Late Antiquity ad 395 – 600, London and New York 1993

- C. Morrisson (red.), Świat Bizancjum, t. I: Cesarstwo Bizantyńskie 330 – 641, Kraków 2007

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

participation in lectures - 75%

activity - 25%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec, Marcin Pawlak
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec, Marcin Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec, Marcin Pawlak
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec, Marcin Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec, Marcin Pawlak
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec, Marcin Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Olszaniec, Marcin Pawlak
Prowadzący grup: Szymon Olszaniec, Marcin Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)