Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kute, ryte, malowane. Wprowadzenie do historii pisma epigraficznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-KRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Kute, ryte, malowane. Wprowadzenie do historii pisma epigraficznego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada ogólną orientację w historii powszechnej

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład 30 godzin i praca własna studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

Student orientuje się w historii pisma. Zna podstawowe pojęcia paleograficzne, zasady brachygrafii i zależności pomiędzy rodzajami pism rękopiśmiennych i drukowanych a pismami epigraficznymi. Orientuje się w technikach wykonywania napisów epigraficznych.Zna podstawowe epigraficzne edycje źródłowe, literaturę, dzieje pism rękopiśmiennych i drukowanych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętność poszerzania nabytej wiedzy w oparciu o literaturę i materiał źródłowy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zna możliwości wykorzystywania epigraficznego materiału źródłowego dla badań naukowych oraz studiów regionalnych i popularyzowania przeszłości.

Metody dydaktyczne:

wykład ilustrowany prezentacjami

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wykład obejmuje dzieje pism epigraficznych (czyli wykonywanych na materiale twardym, ewentualnie malowanych czy haftowanych) w kontekście ogólnej wiedzy paleograficznej, wprowadzenie do stanu badań i edycji oraz kontekstów użytkowych inskrypcji.

Pełny opis:

Na wykład składają się:

wprowadzenie do podstawowych pojęć paleograficznych w epigraficznym kontekście,

dzieje pism antycznych i średniowiecznych oraz nowożytnych w odniesieniu do epigrafiki,

wprowadzenie do brachygrafii epigraficznej,

konteksty użytkowe pism epigraficznych.

Literatura:

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001

J. Best, Het Byblos schrift ontcijferd, 2010

J. Kolendo, J. Żelazowski, Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2003

Die Runneninschriften in älteren Futhark, Bd.I-II, hrsg. v. W. Krause, H. Jankuhn, Gättingen 1966.

T. Spurkland, Norwegian Runes and runic Inscriptions, London 2010

Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien TITUS OGAMICA Ogam Inscriptions: Index 3rd edition: February 2001 Inscriptions Database Bibliography Image catalogue

Die Deutschen Inschriften (wszystkie tomy)

Corpus Inscriptionum Poloniae (wsztstkie tomy)

J. Szymański, B. Trelińska, Instrukcja wydawnicza dla źródeł epigraficznych, Lublin 2003

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, wyd. W. Drelicharz, Kraków 2010

W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1951.

A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

J. Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

K. Ciechanowski, Epigrafia romańska i wczesnogotycka w Polsce, Wrocław 1965.

M. Juda, Pismo drukowane w Polsce w XV – XVIII w., Lublin 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny z treści wykładu.

1.Na test złoży się 30 pytań.

2.Każda prawidłowa odpowiedź to jeden punkt.

3.Aby test zaliczyć trzeba uzyskać minimum 20 punktów.

4. Skala ocen: 28-30 pkt = bdb

26-27 pkt = db+

24-25 pkt = db

22-23 pkt = dst+

20-21 pkt = dst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wenta
Prowadzący grup: Jarosław Wenta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład obejmuje dzieje pism epigraficznych (czyli wykonywanych na materiale twardym, ewentualnie malowanych czy haftowanych) w kontekście ogólnej wiedzy paleograficznej, wprowadzenie do stanu badań i edycji oraz kontekstów użytkowych inskrypcji.

Pełny opis:

Na wykład składają się:

wprowadzenie do podstawowych pojęć paleograficznych w epigraficznym kontekście,

dzieje pism antycznych i średniowiecznych oraz nowożytnych w odniesieniu do epigrafiki,

wprowadzenie do brachygrafii epigraficznej,

konteksty użytkowe pism epigraficznych.

Literatura:

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001

J. Best, Het Byblos schrift ontcijferd, 2010

J. Kolendo, J. Żelazowski, Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2003

Die Runneninschriften in älteren Futhark, Bd.I-II, hrsg. v. W. Krause, H. Jankuhn, Gättingen 1966.

T. Spurkland, Norwegian Runes and runic Inscriptions, London 2010

Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien TITUS OGAMICA Ogam Inscriptions: Index 3rd edition: February 2001 Inscriptions Database Bibliography Image catalogue

Die Deutschen Inschriften (wszystkie tomy)

Corpus Inscriptionum Poloniae (wsztstkie tomy)

J. Szymański, B. Trelińska, Instrukcja wydawnicza dla źródeł epigraficznych, Lublin 2003

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, wyd. W. Drelicharz, Kraków 2010

W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1951.

A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

J. Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

K. Ciechanowski, Epigrafia romańska i wczesnogotycka w Polsce, Wrocław 1965.

M. Juda, Pismo drukowane w Polsce w XV – XVIII w., Lublin 2001.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.