Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kobieta w średniowiecznej Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-KSE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Kobieta w średniowiecznej Europie
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godz.):

udział w wykładach – 30 h

konsultacje indywidualne – 5 h

czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- czytanie literatury – 10 h

- przygotowanie do zajęć – 15 h

- przygotowanie do zaliczenia – 15 h

Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zna podstawową literaturę europejską poświęconą dziejom kobiet w średniowiecznej Europie.

W2 - posiada wiedzę na temat pozycji kobiety w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie.

W3 - zna pozycję prawną kobiet w różnych grupach społecznych i zawodowych oraz różnych częściach Europy.

W4 - posiada wiedzę na temat życia codziennego kobiet w różnych grupach społeczno-zawodowych.

W5 - potrafi wymienić i scharakteryzować działalność najwybitniejszych kobiet epoki średniowiecza.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi pokazać genezę pozycji kobiety w społeczeństwie chrześcijańskim przez pryzmat Biblii oraz na podstawie poglądów teologów i filozofów.

U2 - umie wskazać na różnice w funkcjonowaniu kobiet w różnych częściach Europy średniowiecznej.

U3 - potrafi wyjaśnić zjawisko średniowiecznego mizoginizmu.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - lepiej rozumie współczesną sytuację i rolę kobiet w społeczeństwach Europy.

K2 - potrafi wskazać na przyczyny procesów i ruchów feministycznych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Wykłady omawiają prawne podstawy funkcjonowania kobiet przynależących do różnych grup społecznych w różnych krajach Europy; pokazują zagadnienia związane z małżeństwem, wdowieństwem, działalnością zarobkową kobiet; przedstawiają kobiety Żydówki, heretyczki, czarownice, kobiety modlące się, grzeszne, wreszcie ubiór kobiet średniowiecznych ich imiennictwo oraz relacje z duchowieństwem. Pokazują małżeństwa i obyczaje małżeńskie, ale także cudzołóstwo, dzieciobójstwo, prostytucję itp.

Pełny opis:

1. Początek. Kobiety w Biblii, tradycji antycznej, wczesnochrześcijańskiej, barbarzyńskiej i świecie arabsko-islamskim.

2. Grzech pierworodny – grzeszne kobiety. Lęk mężczyzn przed kobietami.

3. Kobiety we wczesnym średniowieczu.

4. Kobiety w księgach pokutnych wczesnego chrześcijaństwa.

5. Pozycja prawna kobiet.

6. Kobiety modlące się.

7. Poglądy mężczyzn na temat małżeństwa.

8. Kobiety zamężne.

9. Szlachcianki.

10. Mieszczanki.

11. Chłopki.

12. Prostytutki.

13. Heretyczki i czarownice.

14. Żydówki.

15. Kobiety piszące i czytające.

16. Ubiór kobiet.

17. Życie erotyczne kobiet.

18. Kobiety i duchowni – obrazy.

19. Imiona kobiet – przykłady.

Literatura:

• Maria Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce: kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII w. na tle porównawczym, Warszawa 1998

• Maria Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.

• Christiane Klapisch-Zuber, Kobieta i rodzina, [w:] Człowiek średniowiecza, pod red. J. Le Goffa, Warszawa – Gdańsk 1996.

• Deborah F. Sawyer, Kobiety i religie w początkach naszej ery, Wrocław 1999.

• Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, pod red. Z. H. Nowaka i A. Radzimińskiego, Toruń 1998.

• Marcin Zawilski, Małżeństwo kobieta cielesność. Instytucja małżeństwa w XII i XIII–wiecznej Francji, Kraków 2008.

• Paweł Jezierski, Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu, Toruń 2010.

• S.Shahar, Die Frau im Mittelalter, Frankfurt am Main 1988.

• Frauen der Staufer, hg. von Karl-Heinz Ruess, Goppingen 2006

• Fromme Frauen – unbequeme Frauen? Weibliches Religiosentums im Mittelater, hg. von Edeltraud Klueting, Olms 2006

• Household, women and christianities in Late Antiquity and the Middle Ages, ed. Anneke Mulder – Bakker, 2005 (300-1500)

• Voices in dialoque: reading women in the Middle Ages, ed. Linda Olson, Kathryn Kerby-Fulton, 2005

• Im Gefolge Dianas: Frauen und hoefische Jagd im Mittelalter (1200-1500), hg. von Katharina Fietze, Koeln 2005

• Furstin und Furst: Familienbieziehungen und Handlungsmoglichkeiten von hochadeligen Frauen im Mittelater, hg. Joerg Rogge, 2004

• Frauen auf Kreuzzugen, hg. von Sabine Geldsetzer, Darmstadt 2003.

• Women in early medieval Europe 400-1100, ed. Lisa M. Bitel, Cambridge 2002

• Women in medieval Europe 1200-1500, ed. Jennifer Ward, 2002

• Women in Western intellectual culture 600-1500, ed. Patricia Ranft, 2002

• Geschlecht, Magie und Hexenverfolgung, hg. von Ingrid Ahrendt-Schulte, 2002

• Frauen des Mittelalters: zwanzig geistige Profile, Helmut Feld, 2000.

• Maria Bogucka, Women in the history of Europe: from antiquity till the begin of XXIst century, Warsaw 2008.

• Sybilla Flugge, Hebammen und heilkundige Frauen: Recht und Rechtswirklichkeit in 15. und 16 Jhr., 1998.

• Edith Ennen, Frauen im Mittelalter, 1984.

• Beate Schuster, Die freien Frauen: Dirnen und Frauenhauser im 15. und 16 Jhr., 1995.

• Peter Schuster, Das Frauenhaus: stadtische Bordelle im Deutschland (1350-1600), 1992.

• Leah Lydia Otis-Cour, Prostitution im medieval society; the history of an urban institution in Languedoc, 1985.

• Peter Dienzelbacher, Heilige oder Hexen? Schicksale auffaliger Frauen im Mittelalter und fruhe Neuzeit, 1995.

• Natalia Puszkariewa, Russkaja żenszczina; istorija i sowremiennost, 2002.

• Ute Weinmann, Mittelalterliche Frauenbewegungen, Bamberg 1990.

• Andrzej Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach i konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Radzimiński
Prowadzący grup: Andrzej Radzimiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.