Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Królewiec i jego dziedzictwo kulturowe od XIII w. do 1945 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-KiJDzK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Królewiec i jego dziedzictwo kulturowe od XIII w. do 1945 r.
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza:- zna w zarysie historię Prus Wschodnich i Królewca oraz pojęcie dziedzictwo kulturowe (K_W01-02)

- poznaje dziedzictwo kulturowe regionu Prus Wschodnich oraz dziedzictw królewieckiej Albertyny (K_W01)

- zna dorobek konserwatorów w utrwalania dziedzictwa kulturowego (K_W08)

- zna typologię miast pruskich i miejsce w niej Królewca (K W08)

- zna przebieg wydarzeń w Zatoce Gdańskiej, Mierzei Wiślanej i Sambii w latach 1944-1945 (K W01-02)

- wykazuję wiedzę w zakresie związków Collegium Humanisticum z Królewcem (K W01-02)

- zna dziedzictwo muzyczne Królewca (K W01-02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności:- wyjaśnia różnicę w pojmowaniu dziedzictwa kulturowego w ujęciu narodowym i europejskim (K_U01, 02, 03, 07)

- charakteryzuje koncepcje konserwatorskie w odniesieniu do architektury w XIXI i XX w. i odbudowę i "nieodbudowę" miast po II wojnie światowej (K_U04)

- dostrzega rolę osób. państwa, instytucji społecznych i samorządowych w utrwalaniu dziedzictwa kulturowego (K_U04)

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami

Metody dydaktyczne eksponujące:

- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem wykłady jest przedstawienie w sposób problemowy historii oraz dziedzictwa kulturowego Królewca od XIII w. do 1945 r.

Pełny opis:

Celem wykłady jest przedstawienie w sposób problemowy historii oraz dziedzictwa kulturowego Królewca od XIII w. do 1945 r.

W dużej mierze chodzić będzie o rozstrzygnięcie dylematu, czy na skutek II wojny światowej doszło do utraty pamięci o pruskim i częściowo polskim Królewcu i zapomnienia jego dziedzictwa kulturowego.

Szczegółowa tematyka wykładów:

1. Omówienie literatury i źródeł

2. Źródła kartograficzne i układ przestrzenny miasta od średniowiecza do 1945 r.

3. Zbiory ikonograficzne urzędu konserwatora zabytków Prus Wschodnich i ich pozostałości na tle podobnego urzędu dla Prus Zachodnich

4. Królewiec w średniowieczu do 1525 r.

5. Królewiec w czasach nowożytnych do 1815 r. Reformacja (geneza,przebieg, skutki i dziedzictwo)

6. Królewiec w XIX w. do 1918.

7. Królewiec 1918-1945 - od izolacji do unicestwienia. Ocalone zabytki. Piława. Cranz

8. "Der Grosse Flucht". Straty wojenne. Dyslokacja archiwaliów i zbiorów bibliotecznych. Herder-Institut Marburg i jego działalność na niwie kultywowania dziedzictwa kulturowego Królewca

9-10. Albertyna i jej dziedzictwo (I. Kant i inni uczeni) x 2 (czyli 4 godz.) Cauer, Adler, Taut i inni

11. Dziedzictwo kulinarne Królewca (czy istnieje?). Słynne lokale miasta

12. Prof. Dr. Bernhard Schmid (1872-1947) i Albertyna

13. Formy pamięci o Królewcu w Niemczech, Rosji i Polsce

14. Wybitni synowie i córki Królewca

15. Zaliczenie

Literatura:

Historiografia niemiecka

Ludwig von Baczko, Versuch einer Geschichte und Beschreibung Königsbergs, Königsberg 1804.

Karl Faber, Die Haupt-und Residenz-Stadt Königsberg , Königsberg 1840.

Walter Franz, Geschichte der Stadt Königsberg, Königsberg 1934.

Christiann Krollman, Die Entstehung der Stadt Königsberg, Königsberg 1939.

Götz von Selle, Geschichte der Albertus-Univeristät zu Königsberg in Preussen, Königsberg 1944.

Kurt Stavenhagen, Kant und Königsberg, Göttingen 1949.

Hans Deichelmann, Ich sah Königsberg sterben. Aus Tagebuch eines Arztes, Aachen 1949.

Friedrich Lahrs, Das Königsberger Schloß, Stuttgart 1956.

Hans Graf von Lehndorf: Ostpreußisches Tagebuch. Aufzeichnungen eines Arztes aus den Jahren 1945-1947, 10 auf. München 1961.

Gerhard von Glinski, Die Königsberger Kaufmannschaft des 17. Und 18. Jahrhundert, Marburg/Lahn 1964.

Hans-Jürgen Krüger, Die Judenschaft von Königsberg in Preußen 1700-1812, Marburg 1966.

Otto Lasch, So fiel Königsberg, Stuttgart 1976.

Herbert Meinhard Mühlpfordt, Königsberger Skulpturen und ihre Meister 1255-1945, Würzburg 1970. Supplementum, Düsseldorf 1979.

Herbert Meinhard Mühlpfordt, Königsberg von A bis Z. Ein Stadtlexicon, München 1972.

Elfriede Kalusche, Unter dem Sowjetstern. Erlebnisse einer Königsbergerin in Nordostpreuße 1945-1947, München 1974.

Walther Hubatsch, Königsberg i.Pr., [w:] Deutscher Städteatlas, hg. v. Heinz Stobbe. 1977

Eckhard Jäger , Rupert Schreiner, Das alte Königsberg. Veduten aus 400 Jahren, Regensburg 1987.

Hans-Georg Tautorat, Königsberg in Preussen. Geschichte-Kultur-Schicksal, Hamburg 1987.

Gerhard von Glinski, Peter Wörster, Königsberg. Die ostpreußische Hauptstadt in Geschichte und Gegenwart, Berlin/Bonn 1990.

Historiografia polska:

Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek, Wstęp i redakcja Janusz Jasiński, Olsztyn 2005.

Janusz Jasiński,Historia Królewca, Szkice z XIII-XX stulecia, Olsztyn 1994.

Jerzy Serczyk, Uniwersytet w Królewcu w XIX i XX wieku jako ośrodek badań historycznych, [w:] Dziej historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 roku. Kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele, red. J. Serczyk, A. Tomczak, Toruń 1989, s. 7-30.

Królewiec a Polska, praca zbiorowa pod red. M. Biskupa i W. Wrzesińskiego,Olsztyn 1993

J. Serczyk, Albertyna. Uniwersytet w Królewcu (1544-1945), Olsztyn 1994.

Andrzej Sakson, Dziedzictwo Prus Wschodnich, Dąbrówno 2017

Metody i kryteria oceniania:

Wykład ogólnouniwersytecki. Rozmowa o tematyce wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Sieradzan
Prowadzący grup: Wiesław Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Sieradzan
Prowadzący grup: Wiesław Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Sieradzan
Prowadzący grup: Wiesław Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Sieradzan
Prowadzący grup: Wiesław Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.