Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Skandynawii w XIX i XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-S:HSXIXk-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Skandynawii w XIX i XX w.
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w konwersatorium - 30 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5 godzin


Godziny poświęcone na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń - 30 godzin


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie referatu na temat wybranego zagadnienia z historii Skandynawii w XIX i XX wieku - 35 godzin

w sumie 100 godzin = 4 pkt

Efekty uczenia się - wiedza:

W!: zna okoliczności ogłoszenia niepodległości przez Finlandię - K_W01, K_W02, K_W03, K_W04

W2: zna przebieg wojny zimowej i kontynuacyjnej - K_W01, K_W02, K_W03, K_W04

W3: zna okoliczności przystąpienia Danii i Norwegii do NATO - K_W01, K_W02, K_W03, K_W04Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyjaśnia genezę odzyskania przez Finlandię niepodległości - K_U01, K_U02, K_U04, K_U05

U2: prezentuje na mapie sytuację polityczną w Skandynawii w XIX i XX w. - K_U01, K_U02, K_U04, K_U05

U3: charakteryzuje politykę Rosji wobec Finlandii w XIX wieku - K_U01, K_U02, K_U04, K_U05

U4: charakteryzuje program pierwszych partii politycznych w Skandynawii - K_U01, K_U02, K_U04, K_U05

U5: wyjaśnia przyczyny wybuchu wojny zimowej i kontynuacyjnej - K_U01, K_U02, K_U04, K_U05

U6: wyjaśnia dlaczego Dania i Norwegia przystąpiły do NATO - K_U01, K_U02, K_U04, K_U05

U7: opisuje plany hitlerowskich Niemiec wobec Skandynawii

U8: potrafi interpretować teksty źródłowe


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: przygotowuje referat na wybrany temat i podejmuje obronę jego tez w dyskusji - K_K05

K2: szanuje poglądy innych osób - K_K06

K3: potrafi współpracować w grupie - K_K02


Metody dydaktyczne:

pokaz, opowiadanie, dyskusja, wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią państw skandynawskich w XIX i XX wieku. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej.

Wymagania wstępne – dobra znajomość historii państw skandynawskich w poprzednich wiekach

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą historii regionu skandynawskiego w XIX i XX wieku i są realizowane w formie konwersatorium. Zagadnienia dotyczą w znacznej mierze historii Finlandii tj. polityki Rosji wobec Wielkiego Księstwa Finlandii, okoliczności ogłoszenia niepodległości przez Finlandię oraz wojny zimowej i kontynuacyjnej. Na konwersatorium studenci analizować będą pamiętniki marszałka Mannerheima z okresu wojny domowej.

Studenci dowiedzą się jakie plany miał A. Hitler wobec państw skandynawskich. Poznają również dylematy jakie towarzyszyły krajom skandynawskim po zakończeniu II wojny światowej

I. Analiza relacji marszałka Mannerheima w oparciu o książkę: C.G. Mannerheim, Wspomnienia, Warszawa 1996

II. Prezentacja referatów przygotowanych przez studentów traktujących o dziejach krajów skandynawskich w XIX i XX w.

Literatura:

I. Andersson, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967

A. Bereza-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Warszawa 1991

T. Cieślak, Historia Finlandii, Wrocław 1983

T. Cieślak, Norwegia. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 1970

T. Cieślak, Szwecja. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 1969

T. Cieślak, Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich, Warszawa 1978

W. Czapliński., Dzieje Danii nowożytnej (1500-1975), Warszawa 1982

W. Czapliński, Ruch oporu w Danii 1940-1945, Wrocław 1973

O. Jussila, S. Hentila, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809-1999, Kraków 2001

A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocław 1973

T. Konecki, Skandynawia w drugiej wojnie światowej, Warszawa 2003

T. Konecki, Wojna radziecko-fińska 1939-1940, Warszawa 1998

J. Małłek, Historia Norwegii do roku 1814, Toruń 2019

C.G. Mannerheim, Wspomnienia, Warszawa 1996

B. Piotrowski, Tradycje jedności Skandynawii: od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Poznań 2006

B. Piotrowski, Walka Norwegów o rozwiązanie unii politycznej ze Szwecją (1884-1907), Poznań 1974

B. Piotrowski, Wojna radziecko-fińska (zimowa) 1939-1940, Poznań 1997

J. Semelin, Bez broni przeciw Hitlerowi, opór cywilny w Europie w latach 1939-1945, Lublin 2002

G. Szelągowska, Dania, Warszawa 2010

G. Szelągowska, Poddany i obywatel: stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku, Warszawa 2002

G.Szelągowska, K. Szelągowska, Historia Norwegii w XIX i XX wieku, Warszawa 2019

J. Żmudzki, Finlandia w polityce wielkich mocarstw 1939-1944, Przemyśl 1998

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywność studenta na zajęciach oraz ocena z przygotowanego referatu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak, Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.