Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła do dziejów regionu bałtyckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-S:Z2-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Źródła do dziejów regionu bałtyckiego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w zajęciach - 15 godzin

- konsultacje z nauczycielem - 5 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do zajęć - 25


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie tłumaczenia i interpretacji tekstu źródłowego - 30


w sumie 75 godzin = 3 pkt

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe źródła drukowane do historii Skandynawii - K_W11

W2: zna najważniejsze słowniki i leksykony norweskie- K_W11

W3: zna dzieje państw skandynawskich - K_W01, K_W11

W4: wie, że istnieją dwie odmiany języka norweskiego - k_W07, K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi tłumaczyć teksty z języka norweskiego - K_U011, K_U012

U2: potrafi analizować i interpretować zawarte w nich informacje - K_U07

U3: potrafi formułować własne opinie dotyczące wydarzeń poruszonych w analizowanych tekstach źródłowych - K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość zakresu swej wiedzy i rozumie potrzebę jego pogłębiania - K_K01

K2: potrafi pracować w grupie - K_K02

K3: szanuje dziedzictwo kulturowe państw skandynawskich - K_K09


Metody dydaktyczne:

praca z tekstem źródłowym, pogadanka

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie przez studentów znajomości języka norweskiego, kształcenie sprawności przekładu tekstów źródłowych oraz zdolności interpretacji i analizy zawartych w nich informacji. Studenci poznają najważniejsze źródła drukowane do dziejów Norwegii.

Studenci powinni posiadać dobrą znajomość języka norweskiego, oraz ogólną wiedzę na temat historii Norwegii

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają najważniejsze źródła drukowane dziewiętnasto- i dwudziestowieczne do historii państw skandynawskich. Wybrane teksty będą tłumaczone z języka norweskiego a następnie analizowane, wraz omówieniem kontekstu historycznego. Teksty z XIX wieku dotyczą przede wszystkim wydarzeń związanych z uchwaleniem konstytucji Norwegii w 1814r. natomiast teksty z XX wieku dotyczą głównie okresu II wojny światowej. Są to odezwy króla Haakona VII, pisma Vidkuna Quislinga czy też pamiętniki ministra spraw zagranicznych Norwegii – Trygvego Lie.

Studenci dowiedzą się również o istnieniu dwóch odmian języka norweskiego – Bokmål i Nynorsk. Poznają ich historię i różnice miedzy nimi.

Tłumaczenie i interpretacja norweskich tekstów źródłowych.

1. Valentin Chrisistian Vilhelm Sibbern:Dagbok paa Eidsvold (1814), [w:] Norsk tro og tanke 1800-1940, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 2, Oslo 1998,s.33-37

2. Henrik Wergeland: Normandens Katechisme (1832), [w:] Norsk tro og tanke 1800-1940, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 2, Oslo 1998, s. 80

3. Camilla Collett: Kvinden i literaturen. F?drelandske forfattere (1877), [w:] Norsk tro og tanke 1800-1940, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 2,Oslo 1998, s. 189-192

4. Trygve Lie, Hjemover, Oslo 1958 (wybrane fragmenty)

5. Vidkun Quisling, Den nasjonale regjering har overtatt makten (1940), [w:] Norsk tro og tanke 1940-2000, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 3, Oslo2001, s. 34

6. Haakon VII og statsminister Nygaardsvold: kongen og Regjeringen drar utenlands (1940), [w:] Norsk tro og tanke 1940-2000, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 3, Oslo 2001, s.41-42

7. Josef Terboven, Til befolkningen! (1944), [w:] Norsk tro og tanke1940-2000, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 3, Oslo 2001, s. 99-100

8. Sigrid Undset: Tyskerne og vi (1944), [w:] Norsk tro og tanke 1940-2000, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 3, Oslo 2001, s. 176-179

Literatura:

A. Bereza-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Warszawa 1991

T. Cieślak, Norwegia. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 1970

T. Cieślak, Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich, Warszawa 1978

SŁOWNIKI:

E. Haugen, Norwegian English dictionary, Oslo 1990

T. Haustad, Stor norsk-tysk ordbok, Oslo 1991

Ż. Wawrzyniak Soleng, H. Soleng, Polsk-norsk, norsk-polsk, Oslo 2004

O. M. Selberg, Wielki słownik norwesko-polski, Toruń 2018

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: aktywność na zajęciach (30%) oraz przygotowane przez studenta tłumaczenia i interpretacja tekstu źródłowego w języku norweskim (70%).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak, Paweł Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie przez studentów znajomości języka norweskiego, kształcenie sprawności przekładu tekstów źródłowych oraz zdolności interpretacji i analizy zawartych w nich informacji. Studenci poznają najważniejsze źródła drukowane do dziejów Norwegii.

Studenci powinni posiadać dobrą znajomość języka norweskiego, oraz ogólną wiedzę na temat historii Norwegii.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają najważniejsze źródła drukowane dziewiętnasto- i dwudziestowieczne do historii państw skandynawskich. Wybrane teksty będą tłumaczone z języka norweskiego a następnie analizowane, wraz omówieniem kontekstu historycznego.

Literatura:

A. Bereza-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Warszawa 1991

T. Cieślak, Norwegia. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 1970

T. Cieślak, Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich, Warszawa 1978

SŁOWNIKI:

E. Haugen, Norwegian English dictionary, Oslo 1990

T. Haustad, Stor norsk-tysk ordbok, Oslo 1991

Ż. Wawrzyniak Soleng, H. Soleng, Polsk-norsk, norsk-polsk, Oslo 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.