Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Węzłowe problemy historii wojskowej i służb mundurowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-WPHW-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Węzłowe problemy historii wojskowej i służb mundurowych
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela, wykład: 30 h (ECTS 1)

Praca własna: przygotowanie do zajęć 45 h (ECTS 1,5)

Praca własna: przeczytanie zadanych lektur 45 h (ECTS 1,5)

Praca własna: przygotowanie do egzaminu 60 h (ECTS 2)


Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza w zakresie w zakresie organizacji sił zbrojnych, służb mundurowych i organizacji paramilitarnych oraz głównych momentów przemian w tym zakresie (K_W01)

Wiedza w zakresie najważniejszych konfliktów zbrojnych w przeszłości i ich uwarunkowań oraz procesów przemian w tym zakresie (K_W06)

Wiedza na temat źródeł poznawania dziejów wojen i różnych aspektów konfliktów (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność wyszukiwania informacji na temat historii wojska oraz ich krytycznej analizy (K_U01, K_U02)

Umiejętność odniesienia wiedzy historycznej na temat wojska oraz wojen do aktualnych problemów organizacji sił zbrojnych i współczesnych konfliktów zbrojnych (K_U02, (K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Znaczenie wiedzy historycznej i jej wykorzystanie w kształtowaniu postawy wobec współczesnych problemów funkcjonowania wojska, konfliktów zbrojnych oraz związanych z tym dylematów (K_K04)

Skrócony opis:

Najważniejsze momenty przełomowe w dziejach wojen jako ważnego elementu dziejów ludzkości. Ewolucja wojen jako zjawiska militarnego i politycznego. Najważniejsze momenty przełomowe w ewolucji sił zbrojnych i innych formacji mundurowych i paramilitarnych

Pełny opis:

Periodyzacja dziejów wojny wojska na tle ogólnej periodyzacji dziejów

Różne koncepcje periodyzacji wojny i historii wojen: Janusz Sikorski, Michael Howard, John Keegan

Wojna i wojsko w starożytności

Wojna i wojsko w średniowieczu

Przełom początków czasów nowożytnych – skutki wprowadzenia broni palnej dla taktyki i techniki wojennej

Ewolucja wojska w epoce nowożytnej – od wojsk najemnych do wojsk stałych

Konflikty epoki nowożytnej – od wojen dynastycznych do wojen „europejskich” i „światowych”

Rewolucja francuska i epoka napoleońska – wojny i armie nowego typu

Wojna i wojsko na przełomie XIX i XX wieku

Teoretycy wojny – Clausewitz, Jomini

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, red. Geoffrey Parker, Warszawa 2008

Michael Howard, Wojna w dziejach Europy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990

Literatura uzupełniająca:

Hans Delbrück, Nowożytna sztuka wojenna, Oświęcim 2018

John Keegan, Historia wojen, Warszawa 1998

Janusz Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej, Warszawa 1972, 1975 (wybrane rozdziały)

Arnold J. Toynbee, Wojna i cywilizacja, Warszawa 1963, 2002

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na podstawie wiedzy z wykładów i literatury

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rezmer
Prowadzący grup: Waldemar Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rezmer
Prowadzący grup: Waldemar Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dybaś
Prowadzący grup: Bogusław Dybaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dybaś
Prowadzący grup: Bogusław Dybaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.