Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład ogólnowydziałowy (Polski film 1945-1989)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-WOW:18-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnowydziałowy (Polski film 1945-1989)
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Udział w wykładach

zaliczenie pisemne po zakończeniu wykładów z ich tematyki

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładach

zaliczenie pisemne po zakończeniu wykładów z tematyki wykładów

Efekty uczenia się - wiedza:

Znajomość polskiego filmu z lat 1945-1989

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją

Pełny opis:

1 Film polski w okresie międzywojennym, na emigracji i w pierwszych latach po wojnie.

2. Film w dobie stalinizmu

3. Film czasów "odwilży", "czarna seria" i początki Szkoły Polskiej

4. Szkoła Polska i jej nurty

4. Film czasów "okularników" i "Małej stabilizacji"

5. Nurt psychologiczny w polskim filmie lat 60.

6. II RP w filmie czasów PRL-u

7. Polskie kino historyczne i świat "belle epoque" w filmie lat 60. i 70

8. Region kujawsko-pomorski w polskim filmie

9. Polski film na wesoło - komedie lat 60 i 70

10. Kino "moralnego niepokoju"

11. "Człowiek z ..." film zaangażowany politycznie

12. Film z gatunku "Po linii i na bazie"

13. W krainie polskiego science fiction

14. Satyrą w system

15. "Ostatni dzwonek" dla systemu - polski film końca lat 80.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w wykładach

zaliczenie pisemne po zakończeniu wykładów z ich tematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kłaczkow
Prowadzący grup: Jarosław Kłaczkow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1 Film polski w okresie międzywojennym, na emiigracji i w pierwszych latach po wojnie.

2. Film w dobie stalinizmu

3. Film czasów "odwilży", "czarna seria" i początki Szkoły Polskiej

4. Szkoła Polska i jej nurty

4. Film czasów "okularników" i "Małej stabilizacji"

5. Wątek autochtoniczny i protestancki w polskim filmie

6. Wątek żydowski i niemiecki w polskim filmie lat 60 i 70

7. Polskie kino historyczne

8. Polska "belle epoque" w filmie lat 60. i 70

9. Polski film na wesoło - komedie lat 60 i 70

10. Kino "moralnego niepokoju"

11. "Człowiek z ..." film zaangażowany politycznie

12. Film z gatunku "Po linii i na bazie"

13. W krainie polskiego sci fiction

14. Satyrą w system

15. "Ostatni dzwonek" dla systemu - polski film końca lat 80.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kłaczkow
Prowadzący grup: Jarosław Kłaczkow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kłaczkow
Prowadzący grup: Jarosław Kłaczkow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)