Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kancelaria współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1271-KW-PAZD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Kancelaria współczesna
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z organizacją współczesnej biurowości.

Pełny opis:

Studenci poznają współczesną kancelarię rozumianą jako ogół czynności formalnych niezbędnych do utrwalenia informacji, kierowania jej przepływem oraz przetwarzania i gromadzenia w sposób tradycyjny i elektroniczny. Zapoznają się z organizacją kancelarii scentralizowanej i zdecentralizowanej (rozproszonej), systemem kancelarii dziennikowej i bezdziennikowej.

Literatura:

1. Bogusławska T., Praca biurowa, cz. 1 i cz. 2: Praca w nowoczesnym biurze, Warszawa 2003

2. Füchsel Halina, Sekretariat czyli Centrum informacyjne firmy, Warszawa 2003

3. Gałach Adam, Instrukcja postępowania z dokumentami elektronicznymi organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, Gdańsk 2007

4. Jarzębowski W., Nowoczesne biuro. Organizacja i technika, Warszawa 1972

5. Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, pod red. Eugeniusza Borodija, Warszawa 2009

6. Kantor T., Przepisy kancelaryjno- archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzającej dokumenty elektroniczne, Archeion, 2004, t. 107, s. 301- 308

7. Krystek H. Organizacja pracy kancelaryjnej, [w:] Vademecum kancelaryjno- archiwalne, pod red. K. Stryjkowskiego, Poznań 2006, s. 25-61.

8. Krystek H. Wpływ stosowania normy ISO serii 900 na zmianę systemu obiegu dokumentacji oraz proces aktotwórczy, cz. I, Archiwista Polski, 2005, nr 4, s. 54- 63, 2004, cz. II, Archiwista Polski, 2005, nr 1, s. 61- 68

9. Mikołajczewska W., Noch T., Organizacja pracy biurowej. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2007

10. Naumiuk Tadeusz, Instrukcja obiegu dokumentów księgowych Warszawa 2007

11. Radtke I., Jednolite rzeczowe wykazy akt, Archeion t. 44, 1966, s. 31-49.

12. Radtke I., Kancelaria współczesna, Archeion, t. 100, 1999, s. 28-50.

13. Regliński Andrzej, Zarządzanie dokumentacją w urzędzie : instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce, Wrocław 2013.

14. Robótka H., Co o wykazach akt wiedzieć należy, cz. I – Archiwista Polski, 2005, nr 1, s. 69 82; cz. II – Archiwista Polski, 2005, nr 2, s. 67-78

15. Robótka H., Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010

16. Współczesna biurowość w administracji publicznej, pod red. Haliny Robótki, Biblioteczka Zarządcy Dokumentacji, t.4, Toruń 2013.

17. Załęczny Lech, Grall Jerzy, Organizacja i obieg dokumentów w zakładzie pracy, Bydgoszcz 1995

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Paulina Bunkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.