Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

System informacji archiwalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1271-SIA-PAZD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: System informacji archiwalnej
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat budowy i funkcjonowania systemu informacji archiwalnej, przekazania umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w SIA oraz posługiwania się różnymi elementami SIA.

Pełny opis:

1. Archiwistyka a informacja. Podstawowe pojęcia.

2. Budowa i funkcjonowanie tradycyjnego SIA w Polsce.

3. Budowa i funkcjonowanie elektronicznego SIA w Polsce.

4. Praktyka wyszukiwania informacji archiwalnej.

Literatura:

• W.K. Roman, O definicji i naturze informacji archiwalnej, „Archeion” 2010, nr CX, s. 34-45;

• W.K. Roman, Stan i perspektywy badań nad archiwalnymi systemami informacyjnymi a potrzeby archiwów, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. I, Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, pod red. W. Chorążyczewskiego i A. Rosy, Toruń 2009, s. 91-102;

• H. Barczak, Wybrane zagadnienia informacji archiwalnej, Warszawa 1975;

• tenże, Informacja archiwalna, Warszawa 1983;

• S. Nawrocki, Archiwum jako ośrodek informacji, „Informatyka i Archiwa” 1981, nr 11;

• Powstanie-przepływ-gromadzenie informacji, pod red. M. Gołembiowskiego, Toruń 1978;

• M. Gołembiowski, Wprowadzenie do informacji naukowej dla archiwistów, Toruń 1991;

• tenże, System informacji archiwalnej, Warszawa-Łódź 1985;

• B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994;

• Komputeryzacja archiwów, seria t. I-VI, Toruń 1994-1999.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach,

- przygotowanie i aktywny udział w dyskusji,

- sprawdzian z teorii i praktyki wyszukiwania informacji w archiwach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Syta
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Syta
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)