Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

International Labour Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ILL-KPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Labour Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty w ramach Kursu Prawa Porównawczego
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

Międzynarodowe prawo pracy posiada bogatą przeszłość. Międzynarodowa Organizacja Pracy została utworzona w 1919 r., ponad 75 lat wcześniej niż Światowa Organizacja Handlu. Z uwagi na proces globalizacji i istotny rozwój światowego handlu, w ostatnich dwóch dekadach, międzynarodowe prawo handlowe stało się bardziej widoczne i rozwinęło się na znacznie większa skalę. Jednakże wraz z prawem ochrony środowiska, prawo pracy rozwinęło się w ostatnich latach i stanowi coraz większy przedmiot zainteresowań prawników działających trangranicznie. Międzynarodowe firmy posiadają siedziby w wielu różnych częściach świata i niezależnie od regulacji obowiązujących w prawie krajowym muszą one spełniać wymagania nałożone przez normy o charakterze regionalnym oraz międzynarodowym. Standardom ustanowionym przez MOP dano nowe zycie, po części przez przyjęcie, że państwa muszą je przestrzegać na podstawie porozumień o wolnym handlu. Korporacje przystosowały się do globalizacji znacznie lepiej niż związki zawodowe, wszakże związki zawodowe zaczęły się w końcu przystosowywać oraz prpbówać organizować pracowników na skalę globalną, po części dzięki wykorzytsaniu umów ramowych.

Wykład obejmuje w szczególności standardy MOP oraz procedury ich wdrażania, międzynarodowe regulacje przeciwko dyskryminacji w pracy, włacznie z konwencją ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych, globalne relacje związkowe, i próby organizacji pracowników na poziomie międzynarodowym, międzynarodową ochronę danych osobowych pracowników, międzynarodowe praktyki pracodawców w zakresie whistleblowing, międzynarodowe standardy pracy i zrównoważony rozwój - umowy z zakresu prawa pracy oraz traktaty o wolnym handlu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)