Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Business and Human Rights

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-BHR-KPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Business and Human Rights
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Good knowledge of English

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Number of hours with the lecturer (conducted virtually via Microsoft Teams. Start date 16.X.2023):


- participation in the lectures - 30 hours


Individual time required for self study:

- Preparation for the test and classes – 70 hours


In total: 100 hours (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1. Student gains knowledge about the leading issues of business and human rights: Student knows about major issues involved in the field of business and human rights and is able to sort out and compare different themes according to existence of reciprocal links between them.


W2. Student reads representative texts that touch on main problems concerning business and human rights.

Student becomes familiar with concepts supporting analysis of the main business and human rights issues, he/she can assign them to specific authors and point out to philosophers dealing with particular subjects.


W3. Student is aware of the importance and significance – for science and society – of reflection on issues concerning business and human rights:

Student is able to identify the relationship between the issues of epistemology and scientific and social problems. Student is able to assess the degree of interrelation between the theoretical and the practical aspects of discussed problems.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1. Student gains skills in analyzing scientific text and undertaking discussion on above-mentioned topics.

Student explores and analyzes scientific texts in the light of particular problems, he/she can present them and be critical about them.


U2. Student gains skills in the efficient use of specialized terminology and presenting workable hypotheses within above-mentioned topics.

Student can present the arguments from selected texts and independently problematize selected issues in business and human rights.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1. Student gains skills in examining scientific problems and be critical about them.


K2. Student gains skills in reproducing the arguments of the selected texts and self problematizing selected issues of contemporary discourse of business and human rights.


K3. Student gains skills in indicating relationships between the issues of epistemology and scientific and social problems. Understanding their mutual influence and shaping ability to assess the degree of theoretical and practical problems.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lecture and conversation with students

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Business and human rights” has emerged over the past twenty-five years as a distinct field of practice and study at the intersection of business, law and public policy.

Business and human rights (BHR) is simultaneously a practical movement – seeking justice for victims of human rights abuse, corporate accountability for human rights violations, and the adoption of human rights-protective business practices – and an academic subject addressing the responsibilities of business and the means to achieve the movement’s ends. The field is the result of the promulgation by states of universal human rights standards; recognition by the international community of the role of non-state actors in the protection of human rights; and the globalization of business operations and markets at a time when technology makes information about corporate practices and human rights conditions worldwide immediately accessible.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course introduces participants to the major themes and debates concerning the linkages between business and human rights. Since their corporate emergence, much before the nation-state was born, businesses have had a serious impact on human rights, more adverse than beneficial. Globalisation and the proliferation of multinational corporations has only exacerbated the situation whereby global leaders and human rights advocates are now scrambling to search for the appropriate paradigm within which businesses would not only stop having an adverse impact on human rights, but would, in fact, promote them.

This course will critically examine this business-human rights nexus with a particular focus on case studies from around the world. Several questions such as the human rights obligations of businesses, the manner in which human rights are affected by businesses including during armed conflicts, the specific linkages with the right to environment and labour rights and the ever elusive solution for accountability will be examined. We will also look at the idea of corporate social responsibility within the right to development debate. In the final part, the contemporary and emerging frameworks for ensuring respect and promotion of human rights by businesses will be scrutinised from a critical lens.

Literatura: (tylko po angielsku)

1.Deva, S., and Bilchitz, D., (eds) Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect? (Cambridge University Press, 2013);

2.Ford, J., ‘Business and Human Rights: emerging challenges to consensus and coherence?’ Briefing Paper, Chatham House, February 2015;

3.Ford, J., ‘Business and Human Rights: bridging the governance gap’ Research Paper, Chatham House, September 2015;

4.IHRB, ‘State of Play: Human Rights in the Political Economy of States’ (Institute for Human Rights and Business, London, 2014);

5.Lagoutte, S., 'The State duty to protect against business-related human rights abuses — unpacking pillar 1 and 3 of the UN Guiding Principles’ (Danish Institute for Human Rights, 2014);

6.Mares, R., (ed.), The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Foundations and Implementation (Martinus Nijhoff, Leiden, 2012);

7.Nolan, J., ‘Refining the Rules of the Game: the corporate responsibility to respect human rights’ (2014) 30(78) Utrecht Journal of International and European Law 7;

8.O’Brien, C., Human rights and Transnational Corporations: a multi-level governance approach, (European University Institute, Florence, 2009);

9.Ruggie, J., Just Business: Multinational Corporations and Human Rights (Norton, New York, 2013);

10.UK Government, Good Business: implementing the Guiding Principles on Business and Human Rights (London, 2013);

11.UN ‘Roles and Responsibilities of Interested States’, OHCHR Working Paper 2 (Geneva, April 2015);

12.Zerk, J., ‘Corporate Liability for gross human rights abuses’ (OHCHR, Geneva, 2014).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written essay (take home assignment).

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kilanowski
Prowadzący grup: Marcin Kilanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kilanowski
Prowadzący grup: Marcin Kilanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kilanowski
Prowadzący grup: Marcin Kilanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)