Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Contemporary legal and international problems in Latin America

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-CI-IL-KPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Contemporary legal and international problems in Latin America
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Przedmioty w ramach Kursu Prawa Porównawczego
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) A participant must be able to communicate in English

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 20 hrs

- consultations - 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 25 hrs

- reading literature and taking notes - 45 hrs

- preparation for discussion/presentation 10 hrs

- preparation for examination - 45 hrs


Altogether: 150 hrs (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: Student possesses an advanced knowledge about legal system of various states in Latin America.


W2: Student possesses a profound knowledge on the notion of corruption, investment law, territorial disputes in Latin America, legal status of underwater heritage, refugees.


W3: Student knows contemporary problems and challenges of central and South America.Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: Student is able to explain a phenomenon of legal problems of states in Latin America. in order to show its crucial impact upon contemporary legal institutions (their forming, modification and differentiation)


U2: Student is able to make a use of theoretical knowledge on legal problems for purposes of practical critical analysis of contemporary real problems of various states in LA


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Student understands the significance of legal structure of states in Latin America and its consequences

K2: Student properly identifies legal contemporary problems and knows what international rules and treaties should be applicable in order to solve them


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:


- informative lecture,

- participatory lecture,

- problem-based lecture.

- discussion (brainstorming, pair and group discussion, panel discussion)

- Case-studySkrócony opis: (tylko po angielsku)

The subject's main purpose is to elucidate an issue of Contemporary legal and international problems in Latin America.

During the lecture the students will learn about various states from Central and South America – their legal systems and problems. Latin America still struggle with many problems on international and national level. Level of corruption, problem with drug cartels, weakness of many states institutions results in many legal problems. During the lecture students will learn about most important and challenging problems, such as: peace process in Colombia, corruption scandal of Oderbrecht in various States but especially in Peru, territorial disputes among states in Latin America. Also dispute of lost treasure and shipwreckes will be presented (galleon San Jose) as well as challenging situation in Venezuela, which results in severe refugee crisis in many states (Colombia, Peru, Ecuador) and which raises questions of legality of Maduro’s government.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures and discussion seminars focuses on 3 main subjects:

1. First, basic information about the continent and countires

2. Second, reading and discussion about primary literature provided by the teacher

3. Third, discussion about particular problems related to Latin America. Students choose 2 or 3 subjects which will be covered during classes.

Tentative structure of classses:

1. Introduction of various states in Latin America and their legal problems – part 1 - 2 hours

2. Introduction of various states in Latin America and their legal problems – part 2 – 2 hours

3. Civil war with FARC and peace process in Colombia - 3 hours

4. Investment and corruption problems in LA - 2 hours

5. Territorial disputes among LA States - 2 hours

6. Status of underwater treasures and shipwrecks – case of Galleon San Jose discovered near Cartagena - 2 hours

7. Legal situation of Venezuelan Government and refugee crisis - 2 hours

Literatura: (tylko po angielsku)

List of lectures:

1. Open Veins of Latin America, Eduardo Galeano,

2. https://www.latinorebels.com/2020/09/09/violenthistorylatinamerica/

3. United States Relations with Latin America, Antonio R. Sarabia, American Bar Association Journal , APRIL 1965, Vol. 51, No. 4 (APRIL 1965), pp. 337-340

4. Luis Maira Aguirre, Relations Between Latin America and the United States: Balance and Prospects

5. https://journals.openedition.org/nuevomundo/66110

6. China, Latin America, and the United States: The New Triangle, chapter What a Growing China Means for Latin America’s Economies pp. 7-17. (pdd named What a Growing China Means for Latin America’s Economies)

7. China-Latin America Relations: Main Themes, Main Problems, Steen Fryba Christensen & Danielly Silva Ramos Becardo (pdf named: China-Latin America Relations: Main Themes)

Additional reading:

1. Trade, Investment, Technology, and Training Are China’s Tools to Influence Latin America

Claudia Trevisan

Sources in Internet:

1. About LA states – information available in CIA factbook:

https://www.cia.gov/the-world-factbook/

2. About Corruption in Peru:

https://www.icij.org/investigations/bribery-division/bribery-division-what-is-odebrecht-who-is-involved/

3. Research materials to read about investment law and its problems:

a) UNCITRAL WG3 - https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state

b) Academic Forum - https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state

4. Others:

https://www.nyulawglobal.org/globalex/Latin_America_Law_Research.html

Articles:

Maciej Żenkiewicz, Tadeusz Wasilewski; The Galleon ‘San Jose’. Almost Four Decades of Legal Struggles on the National and International Plane; Comparative Law Review:

Available at:

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CLR/article/view/CLR.2019.012

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods: W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

Written examination: single choice test including 20 questions. No negative points for incorrect answers. Student's active participation during the classes/discussion is a subsidiary mean of assessment and allows to raise the sum of points. Students are obliged to prepare for classes (reading materials) and also prepare presentation about chosen subject.

Assessment criteria

Thresholds of marks:

very good: 17-20 pts. (85 – 100 %)

good plus: 15-16 pts. (75-85 %)

good: 12-14 pts. (60-75 %)

satisfactionary plus: 10-11 pts (50-60 %)

satisfactionary: 8- 9 pts. (40-50 %)

fail: 0-7 (0 – 40 %)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Żenkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Żenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Żenkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Żenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)